15.5.2018
Pressmeddelande  15.5.2018  kl.  11.30

Organisationernas  krav  till  nästa  regering:

En  mer  flexibel  modell  för  familjeledigheterna  

Löntagarcentralorganisationerna och barn- och familjeorganisationerna kräver att arbetet med att  reformera  familjeledigheterna inleds under nästa regeringsperiod. Reformen måste skrivas in i regeringsprogrammet och man måste reservera tillräckliga resurser för reformen.

Finlands  nuvarande  familjeledighetsmodell är den styvaste och den med  lägst ersättningsnivå i Norden. Familjeledigheterna  måste reformeras så att det blir lättare att kombinera arbete och familj, och så att föräldraskapet blir mer jämlikt. En familjeledighetsmodell som stöder familjernas välbefinnande, nativiteten och sysselsättningen  är  en  god  inve stering, och en fråga som hela samhället måste ta ansvar för.

Organisationerna anser att reformen måste göra det möjligt att mer flexibelt kombinera familjeliv och  arbetsliv. Familjerna måste behandlas jämlikt och man måste ta hänsyn till olika familjeformer och livssituationer.  Samtidigt måste man se till att varken barnet eller någondera föräldern försätts i en svagare ställning än  i den nuvarande modellen.

Den nuvarande modellen för familjeledigheterna uppmuntrar i synnerhet mammorna att vara borta från arbetslivet i längre perioder, till exempel eftersom perioderna för moderskaps- och föräldrapenning måste tas ut som en enhetlig period. Föräldrarna borde ha rätt att välja i vilken  ordning de tar ut föräldraledigheterna.

Organisationerna  betonar  att  familjeledigheterna  ska  bestå av en egen del som är lika lång för båda föräldrarna, och därtill en tillräckligt lång period som föräldrarna tillsammans delar på. Målsättningen är att förlänga den inkomstrelaterade familjeledigheten,  i första hand genom att utöka pappans andel. 

Familjernas behov som utgångspunkt

Den nya modellen för familjeledigheterna måste flexa enligt olika familjesituationer, oberoende av om  det handlar om till exempel en kärnfamilj, en familj med en förälder, en flerlingsfamilj eller en regnbågsfamilj.  I samband med reformen ska man säkerställa att också adoptivbarn får en bra start på livet i sin nya familj.

Man måste kunna inleda mammaledigheten mer flexibelt före beräknad tid, men ändå så att  man beaktar bestämmelserna i direktivet om skydd för gravida arbetstagare. Det här skulle göra det möjligt  för mamman att arbeta så länge hon själv vill, eller så länge mammans och barnets hälsa tillåter. Den  särskilda moderskapspenningen skulle förbli oförändrad.   

Organisationerna föreslår också att den partiella föräldraledigheten ska  förnyas så att den ger  efterlängtad flexibilitet till exempel vid återgången till arbetet eller när föräldern vill studera. Genom  att  utveckla det frivilliga deltidsarbetet skulle man också göra det märkbart lättar att kombinera arbete och  familj. En  förälder  som  arbetar  under  ledigheten  kunde  flytta  de  oanvända  ledigheterna  till  en  senare tidpunkt.

En förändring sker inte av sig själv

Det behövs förändrade attityder och ett målmedvetet påverkningsarbete om arbetslivet ska bli mer  familjevänligt och papporna i större utsträckning ska ta hand om barnen. Arbetsgivarna,  cheferna  och  hela arbetsgemenskapen kan stöda och uppmuntra till att ta ut familjeledigheter. En mer flexibel modell  för familjeledigheterna ligger inte bara i arbetstagarens och familjens intresse, utanockså  i arbetsgivarens intresse. För  att  man  ska  lyckas  kombinera  arbete  och  familj måste också småbarnspedagogiska tjänster  finnas  tillgängliga,  och tjänsterna måste hålla hög  kvalitet. Därför måste man se till  att  småbarnspedagogiken utvecklas vid sidan av familjeledighetsreformen.  

Ställningstagandet som överräcktes till riksdagen på familjedagen 15.5.2018 har undertecknats av   löntagarcentralorganisationerna  FFC,  Akava  och  STTK  samt  barn-  och  familjeorganisationerna Förbundet för mödra- och skyddshem, Centralförbundet  för  Barnskydd, Mannerheims Barnskyddsförbund, Rädda  Barnen, Finlands Föräldraförbund, Befolkningsförbundet, Adoptivfamiljer,  Barnavårdsföreningen i Finland, Specialvårdorganisationernas förbund EHJÄ,  Kasper 
Kasvatus- ja perheneuvonta, Marttaliitto, Nätverket för Stjärnfamiljer, Nuorten ystävät, För Barnens  Bästa, Pesäpuu, SOS-Barnbyar  Finland,  Vamlas och Förbundet för Ensamstående Föräldrar.  

Mer  information:   

barn-  och  familjeorganisationerna: Eija Koivuranta, verkställande direktör, Befolkningsförbundet, tfn 050 574 1775, eija.koivuranta@vaestoliitto.fi

FFC:  Tuuli  Glantz,  socialpolitisk  expert, tfn 050 542 8709, tuuli.glantz@sak.fi

Akava:  Lotta  Savinko, chef  för arbetslivsfrågor, tfn 040 504 4356, lotta.savinko@akava.fi

STTK:  Anja  Lahermaa, jurist, tf 040 828  6845, anja.lahermaa@sttk.fi

#parempiperhevapaa 

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga