4.2.2014

Pensionsreformen.fi: bakgrund till och fakta om pensionsförhandlingarna


Arbetsmarknadsorganisationerna har kommit i gång med förhandlingarna om en reform av arbetspensionssystemet. Avsikten är att reformen träder i kraft i början av år 2017.

Webbplatsen www.pensionsreformen.fi (www.elakeuudistus.fi på finska) har öppnats som en gemensam informationskanal för de reformberedande parterna. Webbplatsen upprätthålls av Pensionsskyddscentralen.

På webbplatsen kan man bl.a. läsa om reformens mål, dvs. att trygga arbetspensionssystemets finansiering, ett tillräckligt pensionsskydd och rättvisa mellan generationerna. Längre arbetsliv är också ett viktigt mål.

På Pensionsreformen.fi presenteras inte olika parters förhandlingsmål och förs inte heller någon kampanj för något alternativ.

Faktabank för allmänheten och medierna

På Pensionsreformen.fi finns information om vad arbetspensionen går ut på idag och hur systemet hittills har utvecklats. Det finns också en tidslinje med äldre nyhetstexter och dokument, såsom regeringsprogram och arbetsgruppernas promemorior.

Syftet är att hjälpa allmänheten att hålla sig à jour med det som händer vid pensionsreformen, vilka som är med och bereder den och hurdana bakgrundsutredningar arbetet bygger på. Det är också viktigt att tala om att reformen är inriktad på framtiden och inte påverkar dagens pensioner eller villkoren för dem.

För medierna utgör webbplatsen en faktabank och ett historiskt arkiv, där man kan gå tillbaka till tidigare ändringar och hitta information om de nuvarande pensionsförmånerna, åldersgränserna och pensionstillväxtprocenterna.

Webbplatsen är tvåspråkig. Nästan allt material finns både på svenska och finska, men materialet på tidslinjen översätts inte till svenska. Samma information finns dock i textform på båda språken i historikdelen.


print
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga