Centralorganisationen för högutbildade i Finland Akava

Akava är en centralorganisation bestående av 36 medlemsförbund, som tillsammans samlar ca 609 000 medlemmar. Man kan ansluta sig till ett Akavaförbund utgående från

  • studieområde,
  • examen,
  • yrke eller tjänsteställning.

Stöd och råd i arbetslivet

Medlemskap i ett fackförbund är som en försäkring – det utgör ett skydd för framtiden. Medlemskapet ger många användbara och värdefulla fördelar, 

såsom

  • arbets- och tjänstekollektivavtal,
  • ett förhandlingssystem,
  • ett förtroendemannanätverk samt
  • juridiska tjänster och
  • karriärtjänster.Akava, dess medlemsorganisationer och förhandlingsorganisationer arbetar tillsammans för att medlemmarna ska uppnå framgång och må bra i arbetet.

Centralorganisationen för högutbildade i Finland Akava har inga personliga medlemmar, eftersom dess uppgift som centralorganisation är att sammanföra de olika fackförbunden för högutbildade.

Stöd och råd i arbetslivet

Akavaförbunden hjälper sina medlemmar i alla skeden av yrkesbanan. De ger bland annat råd i arbetsavtals- och lönefrågor.  Om en medlem hamnar i en problemsituation i arbetslivet kan han eller hon vända sig till sitt förbund och till förtroendemannen på arbetsplatsen.

Akavamedlemmen har kunskap och kompetens

Akavas högutbildade medlemmar verkar som chefer, sakkunniga eller pedagoger. 52 % av medlemmarna är kvinnor. 

Akavamedlemmarna är i allmänhet heltidsanställda. Majoriteten arbetar inom den privata sektorn.


Akavamedlemmens genomsnittsålder är 42 år. Majoriteten av dem (81 %) har avlagt minst lägre högskolutbildning.

Medellönen bland de heltidsanställda Akavamedlemmar är över 4000 euro i månaden.

Akava påverkar inom och utom landets gränser

Akava håller beslutsfattarna alerta i frågor som är viktiga för fackförbundens medlemmar. Dess verksamhet omfattar allt från regional påverkan till intressebevakning på internationell nivå. Akava har särskilda regionkommittéer som bevakar medlemmarnas intressen i samhället på regional nivå.

Akava är aktivt engagerad i de internationella löntagarorganisationernas arbete inom den nordiska och europeiska fackföreningsverksamheten samt i Internationella arbetsorganisationen ILO och Internationella fackliga samorganisationen ITUC.

Alla studerande inom universitet och vetenskapliga högskolor samt de flesta yrkeshögskolor har möjlighet att ansluta sig till ett medlemsförbund inom Akava. Akavas studeranderåd representerar omkring 100 000 studentmedlemmar.

En stark röst för Akavamedlemmarna

Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU och De högre tjänstemännen YTN  förhandlar om Akava-löntagarnas arbets- och tjänstekollektivavtal inom den offentliga respektive privata sektorn.

Akava samarbetar också med den kommunala förhandlingsorganisationen Teknik och Hälsa FKT rf. Avtalsförhandlingar förs också av Akavas medlemsförbund.

Akava-Åland r.f.

Akava-Åland r.f. verkar på Åland. Förutom sina uppgifter som samhällspåverkare sköter Akava-Åland uppgiften som arbetsmarknadspart och förhandlar och sluter arbets- och tjänstekollektivavtal med den kommunala åländska arbetsgivaren och Landskapet.

Ytterligare uppgifter: www.akavaaland.ax/


print
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga