1.3.2018

Akavas medlemsförbund och medlemsantalen 1.1.2018 

Agronomförbundet:  6 046
Akavas Allmänna Grupp:  734
Akavas sjukskötare och Taja: 2 062
Akavas specialorganisationer:  27 016
Befälsförbundet: 3 714
Chefer och Specialister YTY: 10 481
Diakoniarbetarnas Förbund: 1 753
DIFF Ingenjörerna i Finland: 3 162
Fackorganisationen för högutbildade inom socialbranschen Talentia: 24 892
Fackorganisationen Ava: 5 550
Finlands Arkitektförbund: 2 470
Finlands Ekonomer:  52 254
Finlands Farmaciförbund:  7 881
Finlands Företagshälsovårdareförbund: 1 415
Finlands Hälsovårdarförbund FHVF: 7 422
Finlands Juristförbund: 16 114
Finlands Läkarförbund: 26 422
Finlands Polisorganisationers Förbund SPJL: 10 923
Finlands Psykologförbund: 7 436
Finlands Talterapeutförbund: 1 652
Finlands Tandläkarförbund: 7 292
Finlands Veterinärförbund: 2 757
Forskarförbundet: 6 586
Försäljar- och marknadsförarproffsen: 23 461
Högskoleutbildade samhällsvetare: 12 489
Ingenjörsförbundet IL:  67 670
KTK Teknikens Experter : 8 748
Kyrkans akademiker AKI:  5 697
Natur-, miljö- och skogsvetareförbundet Loimu: 14 374
Officersförbundet: 6 207
Professorsförbundet: 2 481
Sakkunniga i Rehabiliteringsbranshen: 8 868
Sakkunniga i fostran och ungdomsarbete KNT: 1 131
Teknikens Akademikerförbund TEK:  70 281
Tradenomförbundet:  31 942
Undervisningssektorns Fackorganisation:  119 856

Totalt    609 239Undervisningssektorns Fackorganisation: 119 856
Teknikens Akademikerförbund TEK:  70 281
Ingenjörsförbundet IL:  67 670
Finlands Ekonomer: 52 254
Tradenomförbundet:  31 942
Akavas specialorganisationer:  27 016
Försäljar- och marknadsförarproffsen: 23 461
Finlands Läkarförbund: 26 422
Fackorganisationen för högutbildade inom socialbranschen Talentia:  24 892
Finlands Juristförbund: 16 114
Natur-, miljö- och skogsvetareförbundet Loimu: 14 374
Högskoleutbildade samhällsvetare: 12 489
Finlands Polisorganisationers Förbund SPJL: 10 923
Chefer och Specialister YTY: 10 481
Sakkunniga i Rehabiliteringsbranshen: 8 868
KTK Teknikens Experter:  8 748
Finlands Farmaciförbund: 7 881
Finlands Psykologförbund: 7436
Finlands Hälsovårdarförbund FHVF:  7 422
Finlands Tandläkarförbund: 7 292
Finlands Psykologförbund: 7 436
Forskarförbundet: 6 586
Officersförbundet: 6 207
Agronomförbundet:  6 046
Kyrkans akademiker AKI:  5 697
Fackorganisationen Ava: 5 550
Befälsförbundet:  3 714
DIFF Ingenjörerna i Finland: 3 162
Finlands Veterinärförbund: 2 757
Professorsförbundet: 2 481
Finlands Arkitektförbund: 2 470
Akavast sjukskötare och Taja: 2 062
Diakoniarbetarnas Förbund: 1 753
Finlands Talterapeutförbund: 1 652
Finlands Företagshälsovårdareförbund: 1 415
Sakkunninga i fostran och ungdomsarbete KNT: 1 131 
Akavas Allmänna Grupp: 734

Totalt    609 239


print
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga