Varför ansluta sig?

Medlemskap i ett fackförbund ger trygghet

Medlemskap i ett fackförbund är som en försäkring – ett skydd för framtiden. Största delen av Akavamedlemmarna går redan under studietiden med i det fackförbund som representerar deras yrkeskår eller examen.

Då du går med i en av Akavas medlemsorganisationer får du ta del av de tjänster och förmåner som din egen organisation erbjuder sina medlemmar. Som stöd i arbetslivet har du även Akavas verksamhet och Akavas förhandlingsorganisationers förhandlings- och avtalsverksamhet.  Akava och fackorganisationerna påverkar arbetslivets utveckling på många olika sätt.

Då du går med i ett förbund kan du samtidigt gå med i den arbetslöshetskassa som verkar i anslutning till förbundet. Medlemskap i arbetslöshetskassan ger dig extra skydd vid arbetslöshet. Då du dessutom kan dra nytta av många medlemsförmåner som centralförbundet och medlemsorganisationerna har förhandlat fram får du ytterligare konkret valuta för din medlemsavgift.

Medlemsavgiften berättigar till skatteavdrag

Praxisen för hur medlemsavgiften betalas varierar mellan de olika medlemsförbunden, men oftast är avgiften procentuell. Betalningen kan skötas med hjälp av en fullmakt så att arbetsgivaren direkt innehåller avgiften från lönen och redovisar den till förbundet, eller så kan man själv erlägga avgiften som en separat betalning. Medlemsavgiften till ett fackförbund är avdragsgill i beskattningen.

Förmåner och tjänster

Förutom löne- och anställningsskyddet erbjuder Akavas medlemsorganisationer sina medlemmar många värdefulla förmåner. Du får närmare information på organisationernas egna sidor.

Individuell rådgivning och stöd

 Av ditt fackförbund får du juridisk rådgivning och stöd om du har frågor eller stöter på problem i ditt anställningsförhållande.

Avtals- och anställningsskydd

De avtal som sluts av löntagarnas och arbetsgivarnas centralorganisationer eller organisationer garanterar löneförhöjningar och ett grundskydd för arbetsvillkoren. På arbetsplatsen bevakar förtroendemännen och kontaktpersonerna medlemmarnas intressen.

Utkomstskydd för arbetslösa

Vid arbetslöshet betalar arbetslöshetskassorna ut inkomstrelaterad dagpenning.

Rådgivning, utbildning och information

Din organisation erbjuder bland annat juridisk rådgivning och juridiska tjänster samt anordnar olika slags utbildningar. Information om arbetslivet, intressebevakningen och ärenden som gäller yrkeskåren finns dessutom bl.a. i medlems- och facktidningen samt på webben.

Försäkringar och banktjänster

Din medlemsorganisation har förhandlat fram förmånliga försäkringsvillkor och bankavtal för sina medlemmar.

Rabatter och understöd

Du får också rabatter på t.ex. facklitteratur och facktidskrifter, motionstjänster, inkvarterings- och resetjänster samt på bränsle. Medlemskap i organisationen berättigar till rabatter vid många inhemska semestermål. Akavamedlemmarnas semesterverksamhet organiseras av A-lomat. Närmare information: www.a-lomat.fi

Din egen medlemsorganisations produkter och kännetecken

Många av Akavas medlemsorganisationer säljer – till självkostnadspris – olika produkter med förbundets symbol på samt igenkänningstecken, såsom yrkesringar.

Nyttiga nätverk

Medlemskap i ett fackförbund innebär en möjlighet att nätverka med sakkunniga i den egna branschen. Förbunden anordnar kurser, träffar och seminarier där du får aktuell information och kan lära känna kollegor. Du kan också delta i de evenemang som Akavas regionkommittéer anordnar.

Hur går man med?

Vem som helst som är i arbetslivet kan gå med i en fackorganisation. Såväl löntagare som yrkesutövare och företagare kan gå med i ett förbund som hör under Akava. Dessutom kan högskolestuderande om de önskar ansluta sig till facket redan under studietiden.
Om du arbetar är det enklaste sättet att ansluta sig att ta kontakt med Akavas förtroendeman eller kontaktperson på arbetsplatsen. Av förtroendemannen får du information och de anvisningar och blanketter du behöver. Om det inte finns någon förtroendeman eller kontaktperson på din arbetsplats kan du kontakta den medlemsorganisation som representerar din yrkeskår eller examen.

Ansök om medlemskap på webben

Det går lätt att ansluta sig på webben – så gott som alla Akavas medlemsförbund har en elektronisk blankett som du kan fylla i för att ansöka om medlemskap.

Välkommen med!


print
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga