21.8.2014


Arbete och tillväxt i Finland

Akavas mål för regeringsprogrammet 2015-2019


Akava anser att modellen för det finländska välfärdssamhället och finansieringen av den offentliga ekonomin kan tryggas, om Finland vågar förnya sina strukturer och satsa på kompetens och nya arbetsplatser. Det som krävs för att rädda vårt välfärdssamhälle är fler arbetsplatser, fler skattebetalare, fler beskattede arbetstimmar samt högre produktivitet. Utsikterna för de närmaste åren, och även på längre sikt, är utmanande för Finlands ekonomi. Samtidigt begränsas utbudet på arbetskraft av att befolkningen åldras, och befolkningens välfärdsbehov ökar kraftigt utgifterna inom den offentliga sektorn.

Målet för Finlands sysselsättningsgrad ska vara minst 75 procent. För att detta mål ska nås måste fördomsfria åtgärder vidtas dels för att säkerställa att människorna ska stanna längre i arbetslivet och orka bättre i sitt arbete, dels för att utveckla kompetens och få den offentliga ekonomin i balans. Utslagning bland unga ska förebyggas, och framför allt måste 55–65-åringarnas möjligheter att fortsätta i arbetslivet förbättras.

Nyckeln till längre yrkesbanor är att satsa på gott ledarskap, arbetslivskvalitet och åldersprogram. Det är också viktigt att arbete som utförs av människor i alla åldrar och av partiellt arbetsförmögna uppskattas. Fokus ska riktas på början av arbetslöshetsperioderna, så att personens servicebehov bedöms i samarbete med en mångprofessionell arbetsgrupp genast då han eller hon blivit arbetslös. Det måste kännas sporrande att arbeta, och det gäller också att se till att beskattningen stöder sysselsättningen och ett starkare näringsliv.

Finlands konkurrenskraft bygger även i framtiden på kompetens. Varje finländare måste få jämlika möjligheter att utbilda sig och utnyttja sin kompetens genom hela sin yrkesbana och sitt liv. Finlands kompetensnivå måste stiga kontinuerligt oberoende av läget inom den offentliga ekonomin.

Regeringen bereder riktlinjerna för arbetslagstiftningen, utvecklingen av arbetslivet och socialförsäkringen samt förslagen till ändringar i lagstiftningen på trepartsbasis tillsammans med arbetsmarknadsparterna.

Akavas centrala mål för åren 2015–2019

  1. Skapa balans i den offentliga ekonomin och ekonomisk tillväxt.
  2. Göra arbete mer sporrande genom att sänka de arbetsrelaterade skatterna.
  3. Säkerställa att finländarnas kompetensnivå förbättras kontinuerligt på alla nivåer. Fortsätta den kvalitetsmässiga och strukturella utvecklingen av högskolorna.
  4. Öka de nationella FoU-insatsernas andel till fyra procent av bruttonationalprodukten, så att samhällsekonomin kan balanseras genom ökad kompetensbaserad export.
  5. Förbättra förutsättningarna för företagande, se över företagsstödsystemet och trygga infrastrukturens funktion.
  6. Genomföra social- och hälsovårdsreformen och gå vidare med kommunreformen så att antalet kommuner minskas. Statens regionförvaltning måste revideras.
  7. Förlänga yrkeskarriärerna genom att främja arbetshälsan och trygga företagshälsovårdens och studenthälsovårdens verksamhetsförutsättningar. Särskild uppmärksamhet fästs vid förebyggande åtgärder.
  8. Se till att fackförbunden får rätt att väcka talan i arbetslivsfrågor och öka vinstbringande företags ansvar för arbetstagare som blir uppsagda.

print
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga