Akavas centrala mål för åren 2015–2019


  1. Skapa balans i den offentliga ekonomin och ekonomisk tillväxt.
  2. Göra arbete mer sporrande genom att sänka de arbetsrelaterade skatterna.
  3. Säkerställa på alla nivåer att finländarnas kompetensnivå förbättras kontinuerligt. Den kvalitetsmässiga och strukturella utvecklingen av högskolorna fortsätter.
  4. Öka de nationella FoU-insatsernas andel till fyra procent av bruttonationalprodukten, så att samhällsekonomin kan balanseras genom en ökad kompetensbaserad export.
  5. Förbättra förutsättningarna för företagande, se över företagsstödsystemet och trygga infrastrukturens verksamhet.
  6. Fortsätta genomföra social- och hälsovårdsreformen och kommunreformen så att antalet kommuner minskas. Statens regionförvaltning revideras.
  7. Förlänga yrkesbanorna genom att främja arbetshälsan och trygga företagshälsovårdens och studenthälsovårdens verksamhetsförutsättningar. Särskild uppmärksamhet fästs vid förebyggande åtgärder.
  8. Se till att fackförbunden får rätt att väcka talan i arbetslivsfrågor och öka vinstbringande företags ansvar för arbetstagare som blir uppsagda.

print
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga