En fungerande arbetsmarknad och effektiv arbetskraftsservice

Utslagning bland unga måste förebyggas

Det krävs förebyggande åtgärder för att hindra att unga faller utanför utbildningssystemet och marginaliseras efter grundskolan. De unga blir skyldiga att delta i utbildning eller förberedande verksamhet inför utbildning fram till 18 års ålder. Åtgärder vidtas för att garantera ett tillräckligt utbud av mångsidiga utbildningsplatser och ett tillräckligt pedagogiskt stöd vid läroinrättningarna. Även stöd- och handledningsåtgärder garanteras tillräckliga resurser. Unga erbjuds stöd och handledning enligt principen om att få alla tjänster över en disk, och en entydig huvudansvarig part fastställs för detta.hakijasumaa ym sv
Handledningen i yrkesval utvecklas och effektiviseras. Vidare säkerställs att det finns sommarjobb och praktikplatser för de unga.

Bättre arbetskraftsservice för högskoleutbildade

På varje arbets- och näringsbyrå finns en särskild ansvarig person som sätter sig in i de högutbildade klienternas servicebehov. Högskolorna garanteras tillräckliga och högklassiga karriär- och rekryteringstjänster som möjliggör en smidigare övergång till arbetslivet och stärker yrkesidentiteten hos de unga. Samarbetet mellan högskolornas karriär- och rekryteringstjänster och andra samarbetspartner intensifieras så att ett kontaktforum och goda möjligheter till kompetensutveckling skapas för dem som ansvarar för handledningen och rådgivningen av högutbildade.

Inom den offentliga arbetskraftsservicen införs högklassiga personliga tjänster för högutbildade arbetslösa arbetssökande i allt högre grad inom informationen om arbetsmöjligheter, arbetsförmedlingen, coachningarna och utbildningarna samt som en del av bedömningen av servicebehovet.

Tjänsterna kan tillhandahållas av privata eller offentliga aktörer. Genom köptjänster eftersträvas effektivitet, vilket också ska beaktas i prissättningen.

Den offentliga arbetskraftservicens kostnadseffektivitet och genomslagskraft förbättras, i synnerhet i fråga om köptjänster, till exempel genom ett belöningssystem som snarare grundar sig på resultat än på prestation.

Kvalitet och transparens i prognostiseringen

De olika prognossystemen för utbildning för de unga åldersklasserna och den vuxna befolkningen sammanställs till ett enhetligt system som beaktar situationen som helhet. Prognosinformationen utnyttjas effektivare i beslutsfattandet. Åtgärder vidtas för att säkerställa att utbildningsbehovet fastställs utifrån en transparent användning av prognosinformationen, så att utomstående kan identifiera de exakta sambanden mellan orsak och konsekvens och de faktorer som inverkat på prognosresultatet. En scenarioarbetsfas etableras i prognossystemet, där arbetskraftsbehovet bedöms mångsidigt ur perspektivet för branschernas och utbildningens kvalitetsmässiga utveckling, utvecklingen av arbetsmarknaden och de utbildningspolitiska målen. Intressentgrupperna involveras på bred front i arbetet.

Invandrarnas delaktighet lyfts fram

Kompetens- och utbildningsnivån hos invandrare som är stadigvarande bosatta i vårt land höjs mer systematiskt än i dag. Invandrarnas sysselsättning främjas och faktorer som hindrar högutbildade invandrare från att få arbete undanröjs. Uppmärksamheten fästs vid de grupper som löper den största risken att inte få någon utbildning. Åtgärder vidtas för att främja ett jämlikt bemötande av invandrarna och säkerställa att de har samma anställningsvillkor som alla andra.


print
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga