Fokus på förebyggande insatser inom social- och hälsovårdstjänsterna


Inom hälsopolitiken läggs fokus på förebyggande insatser och verksamhet som främjar befolkningens hälsa. Målet är att Finland ska bli ett mönsterland för förebyggande hälsovård. De nödvändiga resurserna för detta fås via insatser som höjer produktiviteten inom hela hälso- och sjukvården och genom olika förebyggande åtgärder.

Främjandet av hälsa och välfärd, med särskild fokus på att eliminera all social ojämlikhet inom hälsovården, integreras i den samhällspolitiska beslutskulturen inom alla förvaltningsområden och på alla beslutsnivåer. Det att patienterna får vård utan ogrundat dröjsmål främjar deras tillfrisknande, funktionsförmåga och välbefinnande.

Hela befolkningen tryggas en jämlik tillgång till tjänster som främjar människans sociala välfärd, hälsa och funktionsförmåga och som förebygger sociala problem och sjukdomar.

Servicesystemet och servicestyrningen inom social- och hälsovården utvecklas så att tyngdpunkten inom tjänsterna för den åldrande befolkningen förskjuts från sluten vård till öppenvårdstjänster.

De mångprofessionella stödtjänsterna för barnfamiljer och de förebyggande tjänsterna inom barnskyddet samordnas på ett effektivare sätt. Som exempel kan nämnas rådgivningstjänster, fostrings- och familjerådgivning, hemservice för barnfamiljer, psykolog- och familjearbetartjänster inom rådgivningen samt missbrukarvård för vuxna.

Kommunernas resurser för barn- och ungdomsarbete tryggas och kompletterande tjänster tas fram inom den tredje sektorn och medborgarorganisationerna. Resurser som allokeras nu minskar kostnaderna för sociala problem i framtiden.

Varje ung person som gått ut grundskolan har tillgång till regionalt omfattande och likvärdig studenthälsovård.print
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga