Jämställda arbetsplatser


Systemet med föräldraledighet reformeras genom att en s.k. 6+6+6-modell införs. Föräldrarnas gemensamma period på sex månader kan användas också för deltidsarbete, även uppdelat i flera perioder, tills barnet fyller tre år. Vidare föreskrivs om efterskydd för arbetstagare som återvänder från familjeledighet.

Ogrundade löneskillnader avskaffas genom specifika åtgärder

För att stoppa diskriminering som är förbjuden enligt jämställdhetslagen får jämställdhetsombudsmannen rätt att väcka talan för den diskriminerades räkning. Vidare tas ett frivilligt medlingsförfarande i bruk.

Ett löneprogram bereds för att förbättra lönerna för utbildade kvinnor som arbetar i kvinnodominerade branscher.

Likalönsprogrammet fortsätter och resurser allokeras på nytt för programmet. Resultaten från forsknings- och utvecklingsprojekt som genomförts med finansieringen för tidigare program och den kompetens som resultaten genererat förmedlas till arbetsplatserna via en tjänst som bygger på principen om en enda kontaktpunkt. Tjänsten erbjuder personalrepresentanter, arbetsplatser, löntagarorganisationer och arbetsgivarorganisationer avgiftsfri rådgivning så att de kan utveckla sin verksamhet.

Samordningen av jämställdhetspolitiken stärks. Decentraliserade och överlappande funktioner vid olika ministerier och institutioner sammanställs till en trepartsdelegation som samordnar jämställdhetsfrågor.

Lagstadgade könskvoter införs för börsbolagsstyrelser, om inte självregleringen ger resultat senast år 2018.

print
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga