Trovärdigt pensionsskydd och system för social trygghet


Ändringarna i pensionssystemet bereds även i fortsättningen på trepartsbasis. I beredningen fästs uppmärksamhet vid bestämmelsernas och pensionssystemets långsiktiga verkan.

Åtgärder vidtas för att säkerställa att de medel som insamlats för arbetspensionerna används endast för de ändamål som anges i arbetspensionslagstiftningen. Arbetspensionsmedlen ska alltjämt placeras lönsamt och tryggt även inom ramen för den solvensreform som bereds för arbetspensionsanstalterna.

För att pensionsanstalternas verksamhet ska bli effektivare utvecklas en sund konkurrens mellan dem. Konkurrensen får dock inte störa skötseln av kärnuppgifterna inom pensionssystemet på ett sätt som är till skada för de försäkrade. Syftet med konkurrensen får inte heller vara att minska antalet aktörer i vårt decentraliserade system.

Lagen om försäkringskassor och lagen om pensionsstiftelser slås samman till en fungerande helhet.

Den sociala tryggheten utvecklas

Fokus ska flyttas från stödåtgärderna för långtidsarbetslösa till början av arbetslösheten, så att personens servicebehov bedöms i samarbete med en mångprofessionell arbetsgrupp genast då han eller hon blivit arbetslös. I bedömningen kan också den privata sektorns kompetens utnyttjas.

Arbete är det primära sättet för människorna att trygga sin försörjning. Den sociala tryggheten garanterar en tillräcklig inkomst om en människa blir utan arbete och stöder hans eller hennes återgång till arbetet tillsammans med social- och hälsovården och arbetskraftsservicen. Principen är att arbete alltid ska vara mer lönsamt än att leva på de förmåner som garanteras av den sociala tryggheten.

Finansieringen av utkomstskyddet för arbetslösa hålls på en nivå som tryggar förmånerna, och det nuvarande kassasystemet bibehålls.

Utkomstskyddet för arbetslösa fortsätter att utvecklas i en riktning som gynnar den som är aktiv. Framför allt gäller det att analysera hur utbildning på eget initiativ inverkar på arbetslöshetsförmånen. Sådana element i systemet som i onödan orsakar indragning av en förmån i situationer där den försäkrade strävar efter att förbättra sin ställning på arbetsmarknaden ska elimineras.

print
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga