Tryggare och stabilare arbetsliv

Lagstiftningen kompletteras så att arbetsgivarens ansvar för att finansiera omställningsskyddet utökas i situationer där vinstbringande företag säger upp anställda av produktionsekonomiska orsaker. För tillfället är uppsägningar ett alltför lätt och billigt sätt för arbetsgivaren att reagera på förändringar och låta de anställda bära affärsrisken.

Fackförbunden ges rätt att väcka talan i arbetslivsfrågor

En lag stiftas om grupptalan i arbetslivsfrågor, där ett fackförbund kan väcka talan för en persons räkning. Syftet är att ingripa i grå ekonomi och minska den ekonomiska risken och risken för rättegång för de anställda.

Löntagarens ställning stärks i alla anställningsformer

En uppsägningsmöjlighet införs för arbetstagare i visstidsanställningar som varar över sex månader. Idén är att arbetstagaren ska ha bättre möjlighet att bygga upp en enhetlig karriär och vid behov byta arbetsplats.

Definitionen på ett anställningsförhållande utvidgas så att den även omfattar personer i arbetsformer där de är underställda en uppdragsgivare.

Ett konkurrensförbudsavtal eller någon annan motsvarande begränsning får inte försvåra bytet av arbetsplats. Lagstiftningen ändras så att möjligheten att använda konkurrensförbudsavtal under tiden efter arbets- och tjänsteförhållanden och jämförbara anställningsförhållanden avskaffas. Ett lagstiftningsprojekt inleds med målet att säkerställa att allt arbete som utförs i ett arbets- eller tjänsteförhållande ska betraktas som likvärdigt, oavsett var det utförs.

print
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga