26.5.2014


Mänskligt arbetsliv – Akavas mål för arbetslivet


Akavas mål är att sysselsättningsgraden i Finland stiger till 75 procent år 2019 (nu 68,8 procent). För att nå målet är det oundvikligt att beakta förändringarna i arbetslivet och arbetstagarnas individuella behov. Arbetsmarknaden måste fungera på ett sätt som uppmuntrar arbetsgivarna att sysselsätta och erbjuder arbetstagarna så långa och oavbrutna yrkesbanor som möjligt ända fram till ålderspensionen. 

Arbetshälsa, sporrande social trygghet, arbete som lönar sig och balans mellan arbete och privatliv är centrala arbetslivsvärderingar för Akava. Arbetshälsan har stor betydelse för människans hälsa och kreativitet, vilket också påverkar produktiviteten i arbetet. Dessutom kan arbetshälsan förlänga arbetslivet och tygla utgifterna som orsakas av arbetsoförmåga. Den nuvarande arbetslivslagstiftningen och praxisen på arbetsplatserna säkerställer inte alltid att dessa värderingar uppfylls.

Akava kräver att arbetslivet reformeras genom att de nuvarande bristerna och missförhållandena rättas till och arbetslivets kommande behov prognostiseras. Trepartssamarbetet är en styrka som arbetsmarknadsparterna och landets regering bör värna om när reformerna genomförs. Vid sidan av lagberedningssamarbetet måste andra samarbetsformer upprätthållas och utvecklas.

För att Finlands höga levnadsstandard och välfärdssamhälle ska kunna tryggas måste de högkvalificerade jobben hållas kvar och utvecklas i Finland. Därför är det nödvändigt att individer och organisationer klarar av att ständigt förnya sig och att man på arbetsplatserna engagerar sig för ett gemensamt mål. På framgångsrika arbetsplatser har personalrelaterade planer och andra bestämmelser som rör ledarskap en nyckelroll.

I programmet Mänskligt arbetsliv föreslår Akava olika sätt att beakta det moderna arbetslivets behov. 


print
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga