Mellan anställning och företagande

Arbetets mångfald och de olika systemens varierande definitioner av företagande är en utmaning för den traditionella lagstiftnings- och socialskyddsmodellen som är indelad i företagare och löntagare. Fenomenet företagare som jämställs med löntagare fortsätter växa. Oavsett uppdragets form motsvarar ställningen och självständigheten i relation till uppdragsgivaren löntagarens, medan skyddsnätet är sämre.

Lagstiftningen måste skydda den svagare   

Arbetstagaren är den svagare parten i anställningsförhållandet. Inte ens genom avtal får man avvika från paragraferna som stiftats för att skydda henne eller honom. Trots att företagare som jämställs med löntagare befinner sig i en osjälvständig ställning saknar de helt detta skydd. Deras förhandlingsposition är så svag att det inte går att skaffa ett bättre skydd genom avtal.

Akava föreslår att   

  • Definitionen på ett anställningsförhållande ska utvidgas så att den förutom traditionellt lönearbete omfattar företagare jämförbara med löntagare samt andra leverantörer med arbetsformer som är underställda uppdragsgivaren. Definitionen ska också omfatta företagare som arbetar för flera uppdragsgivare och är jämförbara med löntagare.

Försäkringsskydd utan kryphål

Många självsysselsatta måste välja mellan att försäkra sig i en arbetslöshetskassa för löntagare eller en kassa för företagare. Valet garanterar inte ett skyddsnät. Underförsäkring är vanligt. Ofta är brist på kunskap orsaken. För andra räcker inkomsterna helt enkelt inte för ett mera omfattande skydd, som i huvudsak finansieras själv. Att försäkra minimibeloppet för arbetsinkomsten enligt företagarens pensionsförsäkring (FöPL) och arbetslöshetsskyddet är dyrt, men ger bara en anspråkslös utkomst när förmånen används. Den självsysselsattas försäkringsavgift omfattar både arbetsgivarens och löntagarens andelar.

Akava föreslår att

  • Arbetspensionsförsäkringen (ArPL) ska tillämpas på arbete som faller utanför FöPL-försäkringen och är baserat på avtal mellan uppdragsgivaren och den som utför arbetet.
  • Ett tydligt förfarande för att försäkra sig själv också som företagare i bisyssla ska inrättas i systemet för arbetslöshetsskydd.
  • Införandet av en kombinationsförsäkring för arbetslöshetsskyddet ska utredas i situationer där arbetet utförs omväxlande som företagare och som löntagare.
  • Rådgivningen för företagare ska satsa på att företagarna ska få tillräcklig information om sitt försäkringsskydd. Som en del av utvecklingen av myndig-heternas webbtjänster (till exempel projektet kring den nationella serviceka-nalen som samordnas av finansministeriet) ska möjligheten att utveckla webbtjänsten skatt.fi i denna riktning utredas.


print
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga