Työsopimus

Työsopimus on työelämän perussopimus. Sen tekemisestä on säädetty työsopimuslailla, joka on työelämän peruslaki. Työsopimuslakia sovelletaan sekä yksityisellä että julkisella sektorilla tehtävään työhön.

Työsopimus on vapaamuotoinen. Sen solmivat työntekijä ja työnantaja, jotka sopivat keskenään työn tekemisestä ja siitä maksettavasta palkasta sekä muista eduista ja ehdoista.
Neuvottelu10

Työsopimuksen voi tehdä suullisesti, mutta kirjallinen työsopimus on suositeltava selvyyden ja todistettavuuden vuoksi.

Jos toinen osapuoli vaatii kirjallista sopimusta, sellainen on laadittava. Työsopimuksessa ei voida sopia pakottavien lainsäännösten tai työehtosopimusten vastaisesti. Tehty työsopimus on muutettavissa uudella sopimuksella.

Monilla Akavan liitoilla ja esimerkiksi Ylemmät toimihenkilöt YTN:llä on omia, eri aloille soveltuvia työsopimusmalleja, jotka helpottavat sopimuksen tekoa. Sopimuksen voi tehdä sähköisesti. Työsopimuksen muotoon katsomatta työnantajan velvollisuus on antaa työntekijälle kirjallinen selvitys työsuhteen ehdoista.

Työsopimuksella työntekijä sitoutuu sopimuksen määrittelemissä rajoissa tekemään työnantajalle tämän osoittamaa työtä johdon ja valvonnan alaisena. Työnantaja voi määrätä työn laajuuden, laadun ja paikan. Työnantajalla on myös oikeus valvoa, että annettuja määräyksiä noudatetaan. Työnantajan työnjohto- ja määräämisoikeutta nimitetään direktio-oikeudeksi. Työsopimusta solmittaessa sovitaan työn vastikkeesta; palkasta ja muista eduista. Niiden on oltava vähintään työnantajaa sitovan työehtosopimuksen mukaisia. Ellei alalla ole työehtosopimusta, työehtojen rajat määrittelee työlainsäädäntö.

Toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen sopimus

Työsopimus solmitaan toistaiseksi voimassa olevaksi tai perustellusta syystä määräajaksi. Perusteltu syy määräaikaisuudelle voi olla:
  • sijaisuus,
  • työn luonne tai
  • muu näihin rinnastettava syy.


Pitkäaikaistyötön voidaan palkata määräaikaiseen työsuhteeseen ilman erityistä perustellun syyn vaatimusta enimmillään yhdeksi vuodeksi. Lisätietoja erillisessä artikkelissa aiheesta Määräaikaisuutta, koeaikaa ja takaisinottovelvollisuutta koskevia muutoksia vuoden 2017 alussaMääräaikainen työsuhde

Määräaikaisessa työsuhteessa sovitaan työsuhteen alkamis- ja päättymisajankohta. Työntekijän ja työnantajan on noudatettava sopimusta. Määräaikaisuudelle on aina oltava perusteltu syy, esimerkiksi sijaisuus.

Jos työsopimus on määräaikainen, työntekijää ei voi irtisanoa ennen määräajan loppua, eikä työntekijä saa irtisanoutua ennen kuin määräaikainen työsopimus päättyy. Jos koeajasta on sovittu, työsopimuksen saa tänä aikana purkaa määräajasta riippumatta.

Mikäli työnantajan ja työntekijän välillä on tehty useita peräkkäisiä, keskeytymättömiä tai vain lyhytaikaisin keskeytyksin jatkuvia määräaikaisia työsopimuksia, työsuhteen katsotaan etuuksien määräytymisen kannalta jatkuneen yhdenjaksoisesti.

Jos määräaikainen työsuhde jatkuu ilman perusteltua syytä, työsuhteen voidaan katsoa olevan voimassa toistaiseksi.

Määräaikaisen työsuhteen voi päättää ennen sovittua ajankohtaa, jos sekä työntekijä että työnantaja tähän suostuvat. Ellei näin toimita ja määräaikaisuus päättyy sovittua aiemmin, sopimuksen purkanut osapuoli on velvollinen korvaamaan siitä aiheutuneen vahingon.

Määräaikaisessa työsuhteessa ei noudateta irtisanomisaikoja. Työsuhteen voi kuitenkin purkaa samoilla perusteilla kuin toistaiseksi voimassaolevan työsuhteen.

Valtion virkasuhteeseen voidaan nimittää henkilö perustellusta syystä määräajaksi, jonka jälkeen virkasuhde päättyy. Virkamiehelle voidaan virkasuhteen päättymisen jälkeen määrätä maksettavaksi vaatimuksesta 6–24 kuukauden palkkaa vastaava korvaus perusteettomasta nimityksestä määräajaksi. Määräaikainen virkasuhde voidaan irtisanoa tai purkaa samoilla perusteilla kuin toistaiseksi voimassa oleva virkasuhde.

 


Vuoden 2017 alussa tullut muutos:

Pitkäaikaistyötön voidaan palkata määräaikaiseen työsuhteeseen ilman erityistä perustellun syyn vaatimusta enimmillään yhdeksi vuodeksi.

Pitkäaikaistyöttömänä pidettään henkilöä, joka on ollut edellisen 12 kuukauden ajan yhdenjaksoisesti työtön työnhakija. Enintään kahden viikon pituinen palvelussuhde (työ- tai virkasuhde) ei katkaise työttömyyden yhdenjaksoisuutta.

Pitkäaikaistyöttömän kanssa ilman perustellun syyn vaatimusta tehtävän määräaikaisen työsopimuksen enimmäiskesto on yksi vuosi. Työnantajan ja työntekijän on mahdollista sopia myös useammasta vuotta lyhyemmästä työsopimuksesta. Määräaikaisia sopimuksia voi kuitenkin vuoden aikana tehdä enintään kolme kappaletta ja niiden yhteenlaskettu kokonaiskesto saa olla enintään yksi vuosi.

Koeaika

Työsopimusta solmittaessa työntekijä ja työnantaja voivat sopia koeajasta työn alkaessa. Koeaika antaa molemmille osapuolille aikaa harkita, vastaako tehty työsopimus etukäteisodotuksia.

Koeaika on työsopimuslain mukaan enintään kuusi kuukautta (1.1.2017 voimaan tulevien työsopimuslain muutosten mukaan). Työnantajalla on oikeus pidentää tätä kuuden kuukauden koeaikaa, jos työntekijä on ollut koeaikana työkyvyttömyyden tai perhevapaan vuoksi poissa työstä. Työnantajalla on oikeus pidentää koeaikaa kuukaudella kutakin työkyvyttömyys- tai perhevapaajaksoihin sisältyvää 30 kalenteripäivää kohden. Työnantajan on ilmoitettava koeajan jatkamisesta työntekijälle ennen kuin koeaika päättyy.

Koeaikaa koskevaa muutosta sovelletaan työsopimuksiin, jotka tehdään lain voimaantulon eli 1.1.2017  jälkeen. Jos työsopimus on tehty koeaikaehdolla ennen lain voimaantuloa, työsopimuksen koeaikaehtoon sovelletaan ennen lain voimaantuloa voimassa ollutta lakia..

Määräaikaisessa työsuhteessa koeaika pidennyksineen ei jatkossakaan saa olla enempää kuin puolet sopimuksen kestosta.

Jos työehtosopimuksessa, joka sitoo työantajaa, on määräys koeajasta, työnantajan on ilmoitettava siitä työntekijälle työsopimusta solmittaessa.

Koeaikana työsopimuksen voi purkaa molemmin puolin asiallisilla perusteilla. Irtisanomisaikaa ei noudateta. Koeaikaan vetoavan on voitava todistaa, että koeajasta on sovittu tai ilmoitettu. Virkasuhteessa koeaika voidaan määrätä korkeintaan kuudeksi kuukaudeksi.

Työnantaja voi purkaa työsopimuksen koeaikana muulla paitsi työntekijää syrjivällä tai epäasiallisella perusteella. Perusteen on liityttävä koeajan tarkoitukseen. Työsuhdetta ei siis saa purkaa epäasiallisilla perusteilla koeaikanakaan. Työntekijän ei tarvitse esittää perustetta, jos hän haluaa purkaa työsopimuksen koeaikana.

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje