Ajassa
19.1.2018

Danske Bankin Akava-tiimi neuvoo, miten jäseneduista saa kaiken irti

Danske Bankilla on Akavan liittojen jäseniä varten tiimi, joka vastaa kysymyksiin asuntolainaedusta ja auttaa myös vastavalmistuneiden jäsenetujen hyödyntämisessä. Tästä porukasta löytyy tietoa, taitoa ja intoa, kannattaa hyödyntää!

Lue lisää

Ajankohtaista Akavassa

19.1.2018 Avoin työpaikka: Haemme puheenjohtajan assistenttia

Akava on vahva yhteiskunnallinen vaikuttaja kaikilla toiminta-alueillaan. Haemme nyt puheenjohtajalle ammattitaitoista, kokenutta assistenttia vastuulliseen työtehtävään. Johdon assistenttina vastaat puheenjohtajan aikataulun seuraamisesta ja päivittämisestä sekä tapaamisten, tilaisuuksien, kokousten ja matkojen järjestämisestä. Koordinoit myös sopimusasioita. Ennakoit puheenjohtajan aikataulun haasteet ja varmistat että tarvittava tieto on hankittu ja valmisteltu ajoissa.

Lue lisää

18.1.2018 Fjäder: EU:n budjetissa on panostettava osaamiseen ja kilpailukykyyn

Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder katsoo, että keskustelussa Euroopan unionin budjettikehyksestä tulisi siirtää huomiota budjetin painotuksiin ja sisältöihin. Euroopan komissio julkaisee toukokuussa ehdotuksensa EU:n budjettikehyksestä. Akavan mielestä koulutuksen, tutkimuksen ja osaamisen osuutta budjetista tulisi kasvattaa.

Lue lisää

18.1.2018 Akava ja Danske Bank syventävät yhteistyötään: Lähes miljoona suomalaista voi alentaa asuntolainamarginaaliaan

Danske Bank ja Akavan jäsenliitot laajentavat yhteistyötään asuntolainoihin. Uusi etukokonaisuus on suunnattu kaikille Akavan nykyisille ja uusille jäsenille. Yhteistyö mahdollistaa edullisemman asuntolainan jopa lähes miljoonalle korkeakoulutetulle.

Lue lisää

12.1.2018 Toinen aktiivimalli ei ole tarpeen, omaehtoinen työnhaku liitettävä nykyiseen malliin

Akava esittää, että työttömyysturvaan suunniteltua toista aktiivimallia ei toteuteta, vaan sen olennaisin osa eli omaehtoinen työnhaku sisällytetään nykyiseen aktiivimalliin. Lakia aktiivimallista tulee muuttaa niin, että omaehtoisella työnhaulla voi välttyä työttömyysturvan alenemiselta. Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee lakiesitystä omatoimisesta työnhaun mallista, ns. toista aktiivimallia.

Lue lisää

19.12.2017 Järjestöt sitoutuvat etsimään yhdessä ratkaisuja osatyökykyisten työllistymiseen

Työmarkkinakeskusjärjestöt sekä sote- ja vammaisjärjestöt ovat allekirjoittaneet julkilausuman, jossa ne sitoutuvat etsimään yhdessä ratkaisuja osatyökykyisten työmarkkina-aseman parantamiseksi. Julkilausumassa korostetaan, että rekrytoinneissa on keskityttävä henkilön osaamiseen, kykyihin ja mahdollisuuksiin, ei työkyvyn rajoitteisiin.

Lue lisää

18.12.2017 Työmarkkinakeskusjärjestöt: Jokainen häirintäteko on liikaa

Työmarkkinakeskusjärjestöt kehottavat, että jokaisella työpaikalla otetaan nollatoleranssi seksuaaliseen häirintään. Jokainen häirintäteko on liikaa. Seksuaalista häirintää koskeva lainsäädäntö antaa jo laajat mahdollisuudet puuttua häirintään. Nyt tarvitaankin ennen kaikkea asennemuutosta.

Lue lisää


Tuorein työttömyyskatsaus

29.12.2017 Korkeakoulutettujen työttömien määrä vähentyy vauhdikkaasti

Korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömien¹ määrä vähenee nopeasti². Korkeakoulutettuja työttömiä oli vuoden 2017 marraskuun lopussa yhteensä 38 383. Vähennystä vuotta aiempaan verrattuna tuli 7 878 henkilöä eli 17,0 prosenttia. Työttömistä alemman korkeakoulututkinnon suorittaneita oli 20 529 (muutos vuoden aikana −16,4 %) ja ylemmän 16 501 (−17,7 %). Tutkija-asteen koulutuksen suorittaneita oli työttömänä 1 353 (−17,6 %).

Lue lisää


Sivistysyhteiskunta 2117 -artikkelisarja yksissä kansissa


Tuumaamo-blogissa nyt

19.1.2018 13.56 | Miika Sahamies

Korvaako tekoäly suuren osan työpaikoista?

Yhdysvaltojen joulumarkkinoilla tehtiin ensimmäistä kertaa historiassa enemmän ostoksia verkossa kuin ostoskeskuksissa ja perinteisissä kivijalkakaupoissa yhteensä. Esimerkki konkretisoi hyvin yhtä keskeisimmistä työelämän muutostrendeistä: digitalisaatiota.Tuoreimpia Akava-videoita


7 ohjetta työpaikoille seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseksi

Kokosimme tiiviit ohjeet työpaikoille seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseksi.Sivistysyhteiskunta 2117 -sarja, osa 12:

Arkkipiispa Kari Mäkinen: Millaisia ovat ihmiset vuonna 2117?


Sivistysyhteiskunta 2117 -sarja, osa 11

Johtaja Cátia Suomalainen Pedrosa: Millaista on taide ja kulttuuri vuonna 2117?

Kulttuurikeskus Caisan johtaja Cátia Suomalainen Pedrosa pohtii, millaista on suomalainen taide ja kulttuuri vuonna 2117.
Sivistysyhteiskunta 2117 -sarja, osa 10

Innovaatiojohtaja Taneli Tikka: Millainen on internet vuonna 2117?Akava_some_icons_yt-dark_small


Tuoreimpia lausuntoja

12.1.2018 Akavan lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi sairausvakuutuslain 4 luvun 7 a §:ssä tarkoitetusta sairausvakuutuksesta korvattavan taksimatkan enimmäishinnasta

Akava toteaa lausunnossaan sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi sairausvakuutuslain 4 luvun 7 a §:ssä tarkoitetusta sairausvakuutuksesta korvattavan taksimatkan enimmäishinnasta muun muassa, että kannattaa sairausvakuutuksesta korvattavien taksimatkojen hinnoittelun sääntelyä. Akava huomauttaa, että korvausjärjestelmän uudistuksella ei saa heikentää harvaan asutuilla alueilla asuvan väestön mahdollisuutta päästä sosiaali- ja terveyspalvelujen piiriin.

Lue lisää

12.1.2018 Palkansaajakeskusjärjestöjen lausunto: EN; Uudistettu Euroopan sosiaalinen peruskirja: Suomen kolmastoista määräaikaisraportti

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK toteavat ulkoministeriölle antamassaan lausunnossaan EN: Uudistettu Euroopan sosiaalinen peruskirja: Suomen kolmastoista määräaikaisraportti muun muassa että monilta osin Suomi on pyrkinyt asteittain nostamaan sosiaaliturvajärjestelmänsä tasoa, mutta etuuksia on myös heikennetty viime vuosina. Esimerkkeinä mainita ansiosidonnaisen työttömyysturvan keston porrastus työhistorian mukaan (2014), sen tason heikennys (2015) sekä päivärahojen ja korotetun ansio-osan leikkaus sekä lapsilisän leikkaus ja lisäksi indeksien jäädytys 2017. Järjestöt nostavat esiin myös kosteusvauriomikrobeille altistuneiden työntekijöiden sosiaaliturvan, jota ei ole saatu korjattua.

Lue lisää

2.1.2018 Palkansaajakeskusjärjestöjen lausunto ILO-raportti; Sosiaalisen suojelun kansallisia vähimmäistasoja koskevasta suosituksesta 2012 Nro 202 (Social Protection Floors Recommendation, 2012, No. 202)

Palkansaajakeskusjärjestöt ovat antaneet työ- ja elinkeinoministeriölle lausunnon ILOlle annettavasta raportista ratifioimattomista yleissopimuksista ja suosituksista (ILOn perussääntö artikla 19), Sosiaalisen suojelun kansallisia vähimmäistasoja koskevasta suosituksesta 2012, Nro 202 (Social Protection Floors Recommendation, 2012, No. 202). Lausunto on annettu englanninkielisellä raportointilomakkeella. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, Akava ry ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry lausuvat lausuntopyynnön kohteena olevasta Sosiaalisen suojelun kansallisia vähimmäistasoja koskevasta suosituksesta 2012, Nro 202 (Social Protection Floors Recommendation, 2012, No. 202)

Lue lisää

2.1.2018 Akavan lausunto liikesalaisuuskäytännön yhdenmukaistamisesta, lainsäädännössä käytetyt liikesalaisuuden käsitteet

Akava toteaa työ- ja elinkeinoministeriölle antamassaan lausunnossaan liikesalaisuuskäytännön yhdenmukaistamisesta (lainsäädännössä käytetyt liikesalaisuuden käsitteet, muistio 09112017) muun muassa että pitää tarpeettomana ikesalaisuuksia koskevien termien yhdenmukaistamista lainsäädännössä tarpeettomana. Liikesalaisuuden peruskäsitettä ei olla muuttamassa. Pelkän terminologisen yhdenmukaistamisen vuoksi lukuisia lakimuutoksia ei voi pitää perusteltuna. Erityisesti pitäisi välttää sitä, että eduskunnan huomio kiinnitetään liikesalaisuuslain kokonaisuudesta liikesalaisuuden käsitettä koskevaan terminologiseen kielipeliin. Akava huomauttaa, että liikesalaisuuden käsitteeseen liittyvä todellinen käytännön ongelma on liikesalaisuuslaissa esitetty tahto rinnastaa jopa täysin julkiset tiedot, eli ns. luottamukselliset tekniset ohjeet, liikesalaisuuksiin. Akava kannustaa lainsäätäjää selvästi rajoittamaan tätä pyrkimystä.

Lue lisää


Akavayhteisön uutiset

19.1.2018 Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO: Yliopistojen neuvotteluissa kokonaisuus hämärän peitossa

In the end of this message, you can find the whole text in Swedish and in English. Palkansaajajärjestöt ja työnantajia edustava Sivistystyönantajat jatkoivat torstaina 18.1. neuvotteluja yliopistojen uudesta työehtosopimuksesta.

Lue lisää

18.1.2018 Julkisalan korkeakoulutettujen neuvottelujärjestö JUKO: Työnantaja penseänä valtion väen työaikatavoitteille

Valtion neuvottelupöydässä käytiin 17.1. yksityiskohtainen ja seikkaperäinen keskustelu työaikakysymyksistä, mutta merkittävää etenemistä ei tapahtunut.

Lue lisää

17.1.2018 Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia: Varhaiskasvatusta tulee kehittää sen vahvuuksien varaan

Talentia oli mukana viiden varhaiskasvatuksen ammattijärjestön yhteisessä selvityksessä, jossa havaittiin muun muassa, että Opetus- ja kulttuuriministeriön selvityshenkilöiltä tilaama raportti – Varhaiskasvatuksen tiekartta – perustuu osin virheelliseen ja vanhentuneeseen tietoon sekä esittää korjattavaksi sellaisia varhaiskasvatuksen rakenteita, jotka eivät ole rikki.

Lue lisää


Akavalainen-verkkolehti tarjoaa ajankohtaista tietoa Akavan toiminnasta sekä työelämä-  ja työmarkkina-asioista.

Akavalainen-osioon

Akavan uutiskirje

Akava julkaisee uutiskirjettä, jonka teemat liittyvät edunvalvontaan, järjestötoimintaan ja työelämän ajankohtaisiin asioihin. Se on tarkoitettu akavalaisille toimijoille ja kenelle tahansa Akavan toiminnasta kiinnostuneelle.


Kirjoita sähköpostiosoitteesi allaolevaan kenttään, jos haluat tilata uutiskirjeen. Antamaasi sähköpostiosottettasi käytetään vain uutiskirjeen jakeluun.


Sähköpostiosoitteesi :

Akava Facebookissa


Akava Twitterissä


Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje