Tuumaamon arkisto 2017

13.12.2017 15.00Koulutuksella kilpailukykyä Eurooppaan Miika Sahamies

Keskustelu Euroopan tulevaisuudesta on täydessä vauhdissa. Eurooppa-neuvoston kokouksessa 14. joulukuuta on asialistalla muun muassa päätelmien laatiminen Göteborgin epävirallisessa huippukokouksessa käsitellyistä sosiaaliasioista sekä koulutusta ja kulttuuria koskevista kysymyksistä. Koulutuskysymysten nousua keskustelujen kärkeen onkin saatu viime vuosina odotella.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


7.12.2017 12.40Talous- ja rahaliitto remonttiin – mutta miten? Eugen Koev ja Markus Penttinen

Komissiolta tuli 6. joulukuuta 2017 esitys talous- ja rahaliiton toiminnan parantamiseksi. Kyse on monivuotisesta EMU-yhteistyön remonttiohjelmasta, joka jatkuisi pitkälle ensi vuosikymmenelle.

 

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


20.11.2017 10.10Hallituksen EU-politiikassa terhakoitumista, mutta visiot ja tulevaisuusnäkökulma puuttuvat Markus Penttinen

Tasaiseen tahtiin törmää näkemyksiin siitä, että Suomen hallituksen EU-politiikka on passiivista. Viimeksi keskustelu aiheesta leimahti, kun suuren valiokunnan varapuheenjohtaja Tytti Tuppurainen totesi (Helsingin Sanomat 11.11.2017), että hallituksen politiikka on ponnetonta takariviin vetäytymistä. Pääministerin EU-neuvonantaja Riikka Pakarinen vastasi Twitterissä, että tälle tasolle meno on surullista ja viittasi viimeaikaisiin aloitteisiin. Suomenmaa-lehti väitti 14.11.2017, että näkemyksille hallituksen passiivisuudesta ei ole asiallista pohjaa. Onko näin?

Lue lisää | 2 Kommenttia | Kommentoi


10.11.2017 11.05Unelmat muuttavat mahdottoman mahdolliseksi Henna Pursiainen

Kelan pääjohtaja Elli Aaltonen ja Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder kirjoittivat (SK 10.11.) nuorten unelmien olevan yhteiskuntamme voimavara. Tekstissä oli oivallettu se, ettei unelmia voi syntyä ilman luottamusta ja osallistumismahdollisuuksia.

Jokainen meistä kykenee unelmoimaan. Eri asia on se, miten ero mahdottoman ja mahdollisen välillä nähdään. Mistä nuorten luottamuksen ja osallisuuden kokemukset oikein rakentuvat?

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


9.11.2017 16.02Työttömyys laskee, mutta kuinka paljon? Heikki Taulu

Työttömyys näyttää alkaneen hellittää ja työttömien määrä laskee lähes ennätysmäisellä nopeudella. Vai laskeeko sittenkään? Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi hiljattain syksyn lyhyen aikavälin työmarkkinaennusteensa, jossa käydään läpi tänä vuonna työttömyystilastoihin vaikuttavia erityistekijöitä. Nämä vaikuttavat myös Akavan julkaisemiin työttömyyskatsauksiin.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


7.11.2017 14.55Huomioita käydystä tulo- ja verokeskustelusta Mats Nyman ja Eugen Koev

Akavan pääekonomisti Eugen Koev ja yhteiskunta-asioiden päällikkö Mats Nyman ovat seuranneet viikon ajan käytyä keskustelua tuloista ja veroista.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


1.11.2017 9.30Ilman Euroopan unionia Suomi olisi eristyksissä Miika Sahamies

Suomalaiset elävät monin tavoin kansainvälisyydestä. Tavaroiden ja ihmisten vapaa liikkuvuus on talouskasvun elinehto vientivetoiselle Suomelle. Viime vuonna noin 60 prosenttia Suomen viennistä ja tuonnista tapahtui EU28-maiden sisällä.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


24.10.2017 11.00Rahoitus paljastaa korkeakouluvision suunnan Ida Mielityinen

Korkeakoulutuksen visiotyö on herättänyt runsaasti keskustelua. Korkeakoulutukseen ja tutkimukseen kohdistuu valtavasti odotuksia: hallitus odottaa veturia talouskasvulle, opettajat ja tutkijat hyvää ja kannustavaa työpaikkaa, opiskelijat joustavaa ja inspiroivaa oppimista, korkeakoulujen johto tilaa omien päämääriensä toteuttamiselle. Kovinkaan täsmällistä jaettua visiota on siis turha toivoa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö julkilausuttua kansallista visiota tule olla, päinvastoin. Tällöin korkeakoulujen kehittämisen suunnasta voidaan keskustella ja kiistellä. Moni Akavankin tavoite löytyy visiosta.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


12.10.2017 10.00Kestävää kauppaa, mutta kuinka? Markus Penttinen

Tänään (12.10.2017) yli 30 suomalaisjärjestöä on julkaissut vision kestävämmästä kauppapolitiikasta otsikolla 10 askelta kestävämpään ja oikeudenmukaisempaan kauppapolitiikkaan. Keskusteluasiakirjalla tähdätään nykyistä kestävämpään kauppapolitiikkaan ja halutaan saada aikaan mielipiteenvaihtoa kaupankäynnistä, sen säännöistä ja uusimistarpeista. Akava on yksi allekirjoittajista. Miksi?

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


6.10.2017 15.00Keskustelu Euroopan unionin tulevaisuudesta jatkuu Markus Penttinen

Elinkeinoelämän keskusliitto EK julkaisi tänään linjauksensa unionin kehittämisestä ”Näkemyksiä EU:n tulevaisuudesta”. On myönteistä, että EU:n tulevaisuutta ja kehittämistä koskeva keskustelu jatkuu. Muutama vuosi sitten tuntui siltä, että Suomen elinkeinoelämän EU-viestiä hallitsi lähinnä valitus, erityisesti rikkidirektiiviin liittyvistä odotettavissa olevista tuhoista. Ei niinkään esimerkiksi sisämarkkinoiden ja kauppasopimusten edut. Kyseisen direktiivin tuhoja ei ole havaittu ja unioni on käynyt kuilun partaalla Brexitin, populismiaallon, Kreikka-kriisien ja muiden vastaavien vuoksi. Niiden ansioista on sitten ymmärretty, mitä EU:n hajoaminen merkitsisi ja millaiset seuraukset lamaantuneesta Brysselistä olisi Suomellekin.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


3.10.2017 9.30Jokaisesta päivästä syrjimätön Kunnon työn päivä Miika Sahamies

Kunnon työn päivää juhlitaan jälleen 7.lokakuuta yli 60 maassa ympäri maailmaa. Suomessa teemapäivän taustalla toimivat palkansaajakeskusjärjestöt SAK ja Akava sekä Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK. Järjestöt nostavat tänä vuonna esiin yhdenvertaisuuden työpaikoilla.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


22.9.2017 9.50Pomo, ota unelmista kiinni Jaana Parkkola

”Tee unelmakartta.” Se roikkui to do -listallani perhevapaani aikana. Jäi tekemättä. Kuten valokuva-albumit, keittiöremontti ja varaston siivous. Ehtiihän niitä sitten joskus.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


21.9.2017 13.50Tuoreista ennusteista välittyy melko yhtenäinen kuva lähiaikojen talouskehityksestä Eugen Koev

Suomen taloudella menee pitkästä aikaa hyvin. Valtiovarainministeriön kansantalousosasto, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (Etla) ja Palkansaajien tutkimuslaitos (PT) julkaisivat tuoreet talousennusteensa 19. ja 20. syyskuuta. Kaikki nostivat arviotaan sekä tämän että ensi vuoden talouskasvusta. Vuoden 2008 bruttokansantuotteen taso saavutetaan vihdoin.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


13.9.2017 13.05Junckerin realistinen EU-linjapuhe: ongelmien suosta tulevaisuuden tekijäksi Markus Penttinen

EU-komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker piti vuotuisen ”unionin tila”-puheensa tämän viikon tiistaina. Se oli realistinen, mutta sisälsi samalla muutamia uusia mielenkiintoisia esityksiä. Toki siitä jäi muutamia kysymysmerkkejäkin.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


11.9.2017 10.15Miksi monimutkaista asiaa ei voisi ratkaista helposti: case opiskelijavalinnat Ida Mielityinen

Lukuisat Suomen hallitukset ovat päättäneet kehittää korkeakoulujen opiskelijavalintoja, pidentää niiden avulla työuria ja nopeuttaa siirtymistä opinpolulla toiselta asteelta eteenpäin. Talousviisaat ehtivät ehdottaa Suomeenkin valintakokeista luopumista, mutta kuten artikkeli Ranskan valintajärjestelmästä osoittaa, oikotietä onneen ei ole.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


5.9.2017 7.47Yrittäjää ei saa unohtaa sote-uudistuksessa Anu Tuovinen

Palveluntuottaja, asiakas, yritys, ammatinharjoittaja, potilas, julkinen sektori, sote-keskus, asiakasseteli, valinnanvapaus, integraatio. Sote-uudistus vilisee käsitteitä, joiden kohdalla minnameikäläinen tipahtaa tai vähintäänkin puutuu. Kyse on ihmisestä ja siitä, että esimerkiksi lääkäriin pääsee. Kyse on samalla jonkun mahdollisuudesta tehdä työtä sosiaali- ja terveydenhuollossa ja harjoittaa ammattiaan sekä työntekijänä että yrittäjänä.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


4.9.2017 15.35Dare to Learn – miten purkaa oppimisen rajoja? Henna Pursiainen

Dare to Learn -tapahtuma, joka on Kaapelitehtaalla 5.–6.9., lupaa oppimiselämyksiä, mahdollisuuksia kohdata uusia ihmisiä kanssa, ideointia ja innostumista sekä ratkaisuja oppimisen haasteisiin. Dare to Learnista puhuttaessa monen ensimmäinen kysymys on ollut: kenelle tapahtuma on tarkoitettu? Vain opettajilleko tai vaikkapa henkilöstöhallinnolle? Kysymykset osuvat tapahtuman ytimeen: tarkoituksena on purkaa oppimisen rajoja, joten oppijoiden joukkoa ei haluta rajata. Oppiminen on kaikkia varten, samoin Dare to Learn. 

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


29.8.2017 16.40Perhevapaauudistus – pelkkää tekniikkaa? Lotta Savinko

Budjettiriihessä päätetään tällä viikolla perhevapaauudistuksen kohtalo. Työmarkkinajärjestöjen kanta on selvä: perhevapaauudistus tulee aloittaa ja hallituksen tulee tehdä budjettiriihessä päätös valmistelun aloittamisesta. Tähän on lukuisia syitä: perhevapaiden epätasainen jakautuminen vanhempien kesken, nykyisen järjestelmän jäykkyys ja järjestelmän kielteinen vaikutus naisten ura- ja palkkakehitykseen sekä työllisyyteen.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


17.8.2017 13.00Syksy tuo tullessaan Akava PopUpin Veikka Kuusisto

Syksy tuo tullessaan paljon muutakin kuin Akavan ja jäsenliittojen kiertueen, mutta keskitytään nyt tähän tärkeimpään. Akava PopUp kiertää syyskuun alusta lokakuun alkuun Helsingistä Ouluun ja Vaasasta Joensuuhun. Olemme tavattavissa korkeakoulupaikkakunnilla sekä korkeakouluissa että monissa tapaamisissa muun muassa kauppakeskuksissa.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


3.8.2017 13.46Työttömien haastatteluiden hyödyistä on vain mielipiteitä Eugen Koev

Työttömien työnhakijoiden säännölliset haastattelut kuuluvat maan hallituksen työllisyyspolitiikan innovaatioihin. Haastattelujen tavoitteena on lyhentää työttömyyden kestoa.

Lue lisää | 1 Kommentti | Kommentoi


26.6.2017 12.27Yhdenvertainen työelämä tehdään yhdessä Miika Sahamies

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt kohtaavat suomalaisessa työelämässä edelleen monenlaista syrjintää. Syrjintää ja kiusaamista kohdataan eri aloilla ja vaihtelevissa tilanteissa, vaikka ammattiliitot ovat tehostaneet toimiaan työelämän syrjinnän nollatoleranssin saavuttamiseksi.  Asia ilmenee viime toukokuussa akavalaisten ammattiliittojen lakimiehille tehdystä kyselystä.

Lue lisää | 1 Kommentti | Kommentoi


15.6.2017 11.30Työelämän ihmisoikeuksista hyvinvoinnin perusta Paula Ilveskivi

Yhdistyneitten kansakuntien alaisen Kansainvälisen työjärjestön ILOn 106. työkonferenssi alkoi sunnuntaina 4. kesäkuuta työntekijöiden maailmanjärjestön ITUC:n kokouksella. Edellisen päivän terrori-isku Lontoossa siivitti ajatukset olosuhteisiin, joista tällaiset hirmuteot kumpuavat. Työntekijäryhmän puheenjohtaja belgialainen Luc Cortebeeck nosti puheessaan esiin maailmanlaajuisen tilanteen – sodat, terrorismin, pakolaisuuden ja valtioiden pyrkimykset eristäytymiseen, jotka ovat kasvualustana maailmanlaajuiselle sosiaaliselle epäoikeudenmukaisuudelle sekä ruokkivat turvattomuutta ja väkivaltaa.

Lue lisää | 1 Kommentti | Kommentoi


13.6.2017 12.30Panostukset yliopistokoulutukseen ovat kannattavia yksilölle ja yhteiskunnalle Heikki Taulu

Osaamispääoman kasvattamiseksi tehtyjen investointien yhteiskunnalliset tuotot mitataan kymmenien ja jopa satojen vuosien aikajänteellä. Yksilötasolla opiskelun aloittaminen tarkoittaa käytännössä usein, että henkilön tulot ja taloudellisen merkitys pienentyvät lähitulevaisuudessa. Pitkällä aikavälillä opiskelun aikaansaaman osaamisen kasvun ja sen seurauksena kohonneiden tulojen ansiosta opiskelu on yksilötasollakin useimmiten kannattavaa taloudellisessakin mielessä. Yliopistojen taloudellista vaikutusta selvittäneen tutkimusraportin mukaan koulutustason nostaminen toiselta asteelta korkeakouluasteelle lisää yksilön elinikäisiä ansioita merkittävästi. Samalla tietysti lisääntyvät myös hänen yhteiskunnalle maksamansa verot sekä korkeakoulutettuja palkkaavien työnantajien saama hyöty kohonneesta tuottavuudesta.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


5.6.2017 12.20Kiertotalous – korkean osaamisen talousmalli Elina Moisio

Lastenvaateyritys, joka kuukausimaksua vastaan toimittaa täydellisen paketin oikean kokoisia vaatteita ja vaihtaa ne vauvan kasvaessa isompaan. Merentutkimusalus, joka käyttääkin fossiilisten polttoaineiden sijaan hukkakaloista tehtyä bioöljyä. Autonvalmistaja, joka sitoutuu ottamaan valmistamansa auton kaikissa olosuhteissa takaisin käyttääkseen sen osat hyödyksi. Työvaatteet, jotka kierrätetään täysin uusiksi tuotteiksi. Tuotteet, jotka voi vuokrata tai liisata, ja jotka päätyvät takaisin käyttöön sinun jälkeesikin. Tätä kaikkea on kiertotalous.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


2.6.2017 13.17Akavan korkeakoulutusvisio on osaamisvisio Ida Mielityinen

Opetus- ja kulttuuriministeriön aloittama korkeakoulutuksen visiotyö tavoittelee kansallista visiota korkeakoulutuksesta. Se on tarpeen, kun eri puolilla Suomea on päädytty kehittämään korkeakoulutusta erilaisin hallinnollisin ja organisatorisin ratkaisuin. Samalla käymistilassa ovat korkeakoulututkinnot, kun yliopistot ja ammattikorkeakoulut lisäävät tai suunnittelevat lisäävänsä opetuksellista yhteistyötä.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


30.5.2017 9.28KKO:n luottamusvaltuutetturatkaisua ei voi tulkita oikeustieteen opit sivuuttaen Maria Löfgren

Korkeimman oikeuden tuore tuomio luottamusvaltuutetun valinnasta vahvistaa henkilöstöryhmän oikeutta valita edustajansa. Julkisuudessa asia on ikävä kyllä valjastettu edunvalvontaottelun välineeksi.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


19.5.2017 8.30Työelämän on/off -ajattelusta eteenpäin Henna Pursiainen

Viitisenkymmentä opiskelijaa kokoontui viime viikonloppuna Tampereelle Akavan opiskelijoiden valtuuskunnan seminaariin. Nuorella akavalaisella sukupolvella oli paljon yhteistä, kun keskustelimme meille tärkeistä aiheista. Yksi toistuva teema oli luokittelun tarve ja joustamattomuus.

Lue lisää | 1 Kommentti | Kommentoi


18.5.2017 9.15Väärinkäytösten ilmoittajien suoja EU-tasolla notkahtaa eteenpäin Janina Mackiewicz

Viime vuoden aikana eurooppalaiset työmarkkina- ja kansalaisjärjestöt ovat ryhmittyneet Eurocadresin johdolla vaatimaan EU-laajuista suojaa väärinkäytösten ilmoittajille. Tämän vuoden alussa Euroopan komissio vihdoin päätti järjestää asiasta julkisen kuulemisen, joka on auki toukokuun 29. päivään saakka. Sen tarkoituksena on kerätä tietoa ja esimerkkejä eri maiden käytännöistä. Harvassa EU-maassa on mitään suojaa ilmoittajille, ja aihe on erittäin tärkeä.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


11.5.2017 13.20Kohti uutta globalisaatiota Markus Penttinen

Tuore Euroopan komission näkemys globalisaatiosta ja sen hallinnasta on pohdintapaperi, joka kuuluu niin sanottuun Euroopan tulevaisuuskeskusteluun. Edellinen esitys koski työ- ja sosiaalipolitiikan tulevaisuutta ja seuraava, toukokuun lopulla julkaistava käsittelee talous- ja rahaliitto EMU:n jatkokehittämistä. On aikamoinen haaste pusertaa maapalloistumisilmiö pariinkymmeneen sivuun, kun se koostuu mitä erilaisimmista asioista, osasinaan muun muassa siirtolaisuus, ympäristöasiat, talous, tiedonsiirto ja kansainväliset järjestöt. Komission pohdintapaperi käsittelee eniten talouskysymyksiä, mikä on sikäli ymmärrettävää, että taloudessa EU:n päätäntävalta on suurimmillaan.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


4.5.2017 9.55Taputeltu tasa-arvo? Lotta Savinko

Pääministeri Sipilän hallituksen hallitusohjelman tilannekuvassa todetaan, että Suomesta on tehtävä osaamisen, yrittäjyyden, tasa-arvon ja välittämisen yhteiskunta. Tasa-arvolle ja 100-vuotiaalle Suomelle viime viikko oli kuitenkin surullinen. Saimme katsella ministerikolmikon ja erityisesti Timo Soinin hersyvää hohotusta, kun perhevapaajärjestelmän uudistus tyrmättiin puoliväliriihessä ja saimme kolme uutta mies-ministeriä.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


23.4.2017 12.30Yritystukijärjestelmä kaipaa remonttia - missä tekijät? Vesa Vuorenkoski

Yritystukien perkaamisen tarpeesta on keskusteltu useiden eri vaalikausien aikana. Selvityksiä on tehty ja yritystukia listattu eri tavoin. Esimerkkinä Matti Pietarisen selvitys vuodelta 20121. Toimenpiteet ovat olleet sitten jotain ihan muuta. Selvityksissä on suositeltu, että tehottomia tukia karsitaan, mutta todellisuudessa on käynyt päinvastoin. Ainoat elinkeinoja uudistavat tuet on ajettu aikamoiseen kurimukseen. Esimerkiksi Tekesin innovaatiotukien myöntövaltuudet ovat lähes puolittuneet ja suoria tukia on muutettu lainoiksi vuodesta 2012.  

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


20.4.2017 15.20”Töissä paahdetaan täysillä ja eläkkeellä sitten levätään” Katja Veirto

Eläketurvakeskuksessa on käynnissä hieno tutkimusseminaarien sarja1 . Seminaarien teemat tuovat esiin eläkepolitiikan laajat kytkennät työelämäkysymyksiin. Esitellyt tuoreet tutkimustulokset vahvistavat arkikokemusta ja aiempaa tutkimustietoa siitä, että työoloilla ja jaksamisella on todella vaikutusta siihen, kuinka kauan työelämässä jatketaan.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


7.4.2017 11.05Kuntavaalikeskustelut – median menetetty mahdollisuus Kristiina Kokko

En ole varmasti ainoa, joka on pettynyt kuntavaalikeskusteluihin. Eilistä huipennusta, Ylen lähettämää puolueiden puheenjohtajien välistä väittelyä voitaneen pitää jonkinlaisena rimanalituksena. Itse asiassa syyttävä sormeni ei osoita kuitenkaan poliitikkoihin, vaan toimittajiin. Väittely oli täynnä asioita, joista päätetään Suomen hallituksen esityksestä eduskunnassa, ei suinkaan kunnissa.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


6.4.2017 9.05Äänesi on arvokas, kun käytät sen Pekka Piispanen

Kuntavaalien ennakkoäänestys on ollut ilahduttavan vilkasta, tosin kuntakohtaista vaihtelua esiintyy. Äänestysaktiivisuuteen on saattanut vaikuttaa hieman se, että näitä vaaleja käydään merkittävien muutosten keskellä. Sote- ja maakuntauudistus vaikuttavat kuntien tehtäviin ja kuntapalveluihin monin tavoin, jopa hämmentävän monin tavoin.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


30.3.2017 9.15Kuntien päättäjillä tuhannen taalan paikka henkilöstöön panostamisessa Maria Löfgren

Kuntien tehtävät ovat myllerryksessä sote- ja maakuntauudistuksen takia. Vaikka kuinka valmisteltaisiin ja varauduttaisiin, henkilöstö on muutosten ja epävarmuuden keskellä vielä pitkään. Myönteistä  hämmästystä herättää, että kuntatyöntekijöiden kokemukset esimiestyöstä ja johtajuudesta ovat parantuneet.1

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


24.3.2017 9.45Mikä on kuntien tulevaisuus? Vesa Vuorenkoski

Kuntia on yritetty Suomessa pistää uuteen järjestykseen koko 2000-luvun ajan. Aiemmin ajateltiin, että kuntien tulevaisuus ja talous pelastetaan pistämällä kuntarakenne uusiksi. Kuntaliitokset olivat päivän sana. Vielä viisitoista vuotta sitten Suomessa oli lähes 450 kuntaa ja vielä ennen toista maailmansotaa noin 600. Kuntien määrä on nyt 311. Kovin pitkälle kuntaliitoksissa ei ole päästy, vaikka paljon on tehtykin.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


20.3.2017 9.40Kuka sammuttaa valot? Elina Moisio

Maailmanlaajuista Earth Houria vietetään lauantaina 25.3. kello 20.30–21.30. Earth Hour kiinnittää huomiota ilmastonmuutoksen torjuntaan. Tapahtuma järjestetään nyt jo kymmenennen kerran. Valot sammuvat Earth Hourin aikana 178 maassa muistuttamaan ilmastonmuutoksesta.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


16.3.2017 14.35Sote-uudistus ei poista terveyden edistämistä kuntien tehtävistä Paula Ilveskivi

Kuntien erityiseen toimialaan kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut suunnitellaan siirrettäväksi sote-uudistuksessa leveämmille hartioille – eli maakuntien tehtäviksi. Kunnilta poistuu merkittävä osuus lakisääteisiä tehtäviä ja valtion rahoitus niiden hoitamiseksi. Asukkaiden hyvinvointi on muutoksista huolimatta jatkossakin kuntien toiminnan keskeisiä tavoitteita.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


13.3.2017 12.15Porterin yleisstrategiat, kustannuskuri ja Suomi Eugen Koev

Johtamisen perusoppikirjoissa esitetään usein Michael Porterin kolme yleisstrategiaa eli geneerista strategiaa: ne ovat kustannusjohtajuus, differointi (käytän oppikirjatermiä, suomeksi parempi vastine lienee erikoistuminen) ja fokusointi eli keskittyminen.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


10.3.2017 9.50Kun mummi oli nuori Kristiina Kokko

Kun mummi oli nuori 2000-luvun alkupuolella, naiset jäivät usein kotiin vuosikausiksi hoitamaan lapsia. Sen takia heidän eläkkeensä jäivät heidän miestensä eläkkeitä pienemmiksi. Se tarkoitti monien naisten työuralla katkosta, jonka jälkeen heidän oli vaikea palata samantasoisiin tehtäviin. Monien naisten urakehitys vähintäänkin hidastui. Jotkut saivat irtisanomislapun heti perhevapailta palatessaan. Miehet sen sijaan viilettivät urallaan eteenpäin, kun heidän puolisonsa viilettivät lähinnä leikkipuiston ja muskarin väliä.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


8.3.2017 9.00Naisen euro on vakaa valuutta Lotta Savinko

Naisen eurolla eli neurolla on Suomessa yhtä huono kurssi miehen euroon nähden kuin vuosi sitten. Kaikki tahot kannattavat samapalkkaisuutta, mutta tilanne Suomessa pysyy melko muuttumattomana. Vuoden 2010 jälkeen ero ei ole juurikaan kaventunut. Säännöllisen työajan perusteella maksettu palkka on naisilla keskimäärin 17 % pienempi.

Lue lisää | 1 Kommentti | Kommentoi


24.2.2017 10.05EU:n pakastinarkku aukeaa työmarkkina-asioissa Markus Penttinen

Kevätkauden tapahtumiin kuuluu EU:n uudet avaukset työmarkkina-asioissa. Näillä tietoa huhtikuussa julkistetaan niin sanottu Euroopan unionin sosiaalinen pilari eli käytännössä työ- ja sosiaalipolitiikan elvytyshanke. Tulossa on joukko käytännön esityksiä, jotka näkyvät aikanaan suomalaisillakin työpaikoilla.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


22.2.2017 11.30Kunnille selkeämpi vastuu nuorista Miika Sahamies

Viimeistään kevään yhteishakujen kolkutellessa ovelle miettii moni nuori tulevia ura- ja koulutusvalintojaan. Vaikka useimmat oppilaitokset tarjoavat tukea pohdintoihin, liian moni nuori jää kysymystensä kanssa ilman riittävää ohjausta. Erityisen ongelmallinen tilanne on lukion tai ammatillisen koulutuksen päättäneillä nuorilla, joiden ohjauksesta ei kukaan tunnu ottavan täyttä vastuuta.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


20.2.2017 13.45Yhteistyön lisääminen on hyvä visiotyön lähtökohta – pelkkä opetusyhteistyö ei riitä Ida Mielityinen

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti vihdoin kansallisen visiotyön korkeakoulutuksen tulevaisuudesta. Abstraktilla visiopuheella emme pääse nyt pitkälle, sillä korkeakoulutusta ei lähdetä rakentamaan tyhjästä.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


15.2.2017 16.20Maahanmuuttajien koulutuksen esteet poistettava syksyyn mennessä Kristiina Kokko

Koulutustaso on tärkein yksittäinen työllistymistä selittävä tekijä. Ei vaadita kovin kummallista loogista päättelyketjua sen osalta, että meidän kannattaa tehdä kaikkemme maahanmuuttajien koulutuspolkujen edistämiseksi – sekä inhimillisestä että taloudellisesta näkökulmasta.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


13.2.2017 11.05Uusia koteja – taitetaan asumisen hinnannousu Helsingin seudulla Elina Moisio

Helsingin seutu kasvaa. Helsingin kaupungin tavoitteena on saada 260 000 uutta asukasta vuoteen 2030 mennessä. He tarvitsevat työpaikkoja ja koteja. Jo nyt keskituloisen on vaikea löytää kohtuuhintaista asuntoa. Helsingin seudun rakentaminen toimii koko seudun ja laajemmin koko Suomen talouden veturina. Asuntojen hintojen nousu on saatava taittumaan lähivuosina.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


2.2.2017 11.30Uraohjaus työssä käyville säästäisi monelta työttömyysjaksolta Ida Mielityinen

Jos jäisit työttömäksi, millaisen ohjauksen, tiedon tai koulutuksen uskoisit edistävän parhaiten nopeaa paluuta takaisin työhön? Ajattele, jos saisit todella valita, millainen yhdistelmä CV-sparrausta, kielikoulutusta, oman osaamisen hahmottamista ja toisin sanoittamista, aivan uusia opintoja, ammatinvalintapsykologin palveluja, piilotyöpaikkojen etsimistä tai henkistä sparrausta vaativan tilanteen edessä, olisi sinulle paras? Jokaisen korkeakoulutetun työura on omanlaisensa ja siksi silta uuteen työhön on jokaisella erilainen.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


19.1.2017 10.00Ilmastonmuutos ei odota – #WeWillMoveAhead Elina Moisio

Kuolleella planeetalla ei ole työtä. Siksi on syytä olla mukana pysäyttämässä ilmastonmuutos. Akava on mukana vaikuttamassa siihen, että työtä muutetaan kestävämmäksi ja uusien, kestävämpien elinkeinojen syntymistä tuetaan. Tämä vaatii uutta tutkimus- ja tuotekehitystä ja siihen panostamista sekä olemassa olevien työprosessien uudelleen miettimistä.

Lue lisää | 0 Kommenttia | KommentoiTämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje