Lausunnot

Akava antaa työmarkkinakeskusjärjestönä lausuntoja muun muassa lakiehdotuksiin ja mietintöihin. Lisäksi Akava ottaa kantaa yhteiskunnalliseen keskusteluun monin tavoin ja Akavan asiantuntijat ovat kuultavina muun muassa eduskunnassa.

Tähän osioon on koottu viimeaikaisia Akavan ja työmarkkinaosapuolten lausuntoja. Tuoreimpia lausuntoja on myös nähtävillä sivustolla eri toiminta-alueiden osioissa.

Tuoreimpia lausuntoja

7.4.2017 Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain sekä työturvallisuuslain muuttamisesta sekä ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi työntekijöiden...

Akava toteaa sosiaali- ja terveysministeriölle antamassaan lausunnossa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain sekä työturvallisuuslain muuttamisesta sekä ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi työntekijöiden suojelemiseksi biologisista tekijöistä aiheutuvilta vaaroilta jäsenjärjestöjensä lausuntojen lisäksi, että monet työntekijät altistuvat työssään erilaisille biologisille tekijöille, jotka eivät johdu varsinaisesti työstä tai työympäristön ominaisuuksista, mutta ovat siitä huolimatta merkittävä terveysriski ja vaikuttavat merkittävästi työntekijän terveyteen joko lyhyellä tai pitkällä aikavälillä. Esimerkkinä tällaisista tekijöistä Akavan jäsenjärjestöistä Suomen Poliisijärjestöjen Liitto (SPJL) ja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ovat kiinnittäneet huomiota kosteus- ja homevaurioista johtuviin sisäilmaongelmiin, joiden laajuus Suomessa on valtava ja merkitys terveydelle erittäin huomattava. Home- ja kosteusvauriomikrobeista ja sairauksissa viitataan liian kapeaan sairausryhmään, huomauttaa Akava. Vähintäänkin hengityselinsairaudet olisi pitänyt mainita tässä yhteydessä.

Lue lisää

7.4.2017 Akavan lausunto Tulevaisuuden kunta - parlamentaarisen työryhmän väliraportista

Akava toteaa valtiovarainministeriölle antamassaan lausunnossa Tulevaisuuden kunta -parlamentaarisen työryhmän väliraportista muun muassa, että kuntien tulee olla taloudellisesti tasapainoisia ja elinvoimaisia voidakseen huolehtia kuntalaisten riittävistä palveluista kestävällä tavalla. Kuntien on otettava pitkäaikaiseksi tavoitteeksi, että kaikilla kuntalaisilla on vähintään toisen asteen tutkinto. Tämä maksaa itsensä takaisin työllisyyden ja osallisuuden kasvuna sekä ehkäisee syrjäytymistä. Kuntalaisten osaamis- ja koulutustason nostolla voi olla elämänlaatua parantavia vaikutuksia ja se voi tasata välillisesti terveyseroja, Akava huomauttaa. Kaikkien lasten oikeus pedagogiseen varhaiskasvatukseen on turvattava ja varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrää on kasvatettava järjestelmällisesti. Akava korostaa, että kuntien on annettava koulutustakuu alle 18-vuotiaille.

Lue lisää

3.4.2017 Akavan lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa

Akava toteaa sosiaali- ja terveysministeriölle antamassaan lausunnossa hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa muun muassa pitävänsä uudistusta hyvänä ja kannattavansa potilaan ja asiakkaan valinnanvapauden lisäämistä. Uudistus voi toteuttaa näitä tavoitteita, jos voidaan vaikuttaa siihen, että palvelujen saatavuus paranee ja hoidon jatkuvuus turvataan palveluketjuissa samoin kuin moniammatillinen työskentelyote palvelujen tuotannossa. Uudistuksessa tulee varmistaa, että eri maakuntien kesken ei synny eriarvoisuutta. Akavan mielestä tavoite kustannusten hillitsemisestä on oikea ja kannatettava, mutta siihen ei saa pyrkiä leikkaamalla henkilöstöstä aiheutuvia kustannuksia. Akava huomauttaa, että esitys ei nykyisessä muodossaan turvaa pienten palveluntuottajien ja ammatinharjoittajien asemaa. Lisäksi Akava nostaa esiin uudistuksen merkittävät vaikutukset terveydenhuollon ammattihenkilöiden työmarkkina-asemaan ja eläketurvaan. Kunnista maakuntien palvelukseen siirtyy yli 200 000 henkilöä. Henkilöstön osallistaminen uudistukseen on turvattava ja kaikkien ammattiryhmien edustajien on oltava mukana suunnittelussa.

Lue lisää

31.3.2017 Akavan lausunto: Nyt on lukion kehittämisen aika -kehittämistyön suuntaviivat

Akava toteaa opetus- ja kulttuuriministeriölle antamassaan lausunnossa Nyt on lukion kehittämisen aika -kehittämistyön suuntaviivoista muun muassa, että lukiokoulutuksen nykytilan systemaattinen arviointi on käynnistettävä ja sen on toimittava pohjana kaikelle lukion kehittämistyölle. Samalla tulee arvioida lukiolain kehittämistarpeet ja luoda laatukriteerit lukio-opetukseen. Tarkasteluun on sisällytettävä ylioppilastutkinnon ja valintakoemenettelyiden kehittäminen, sillä ne kaikki muodostavat yhdessä kokonaisuuden. Myös tulevaisuuden lukion päätehtävä on antaa nuorelle laaja yleissivistys ja valmiudet jatko-opintoihin. Oppiainerajat ylittävää ilmiöpohjaista opetusta on vahvistettava ja yhteyksiä työelämän kanssa lisättävä.

Lue lisää

30.3.2017 Akavan lausunto yleisen tietosuoja-asetuksen vaikutuksesta tieteellisen tutkimuksen ja tilastoinnin kansalliseen sääntelyyn

Akava viittaa oikeusministeriölle antamassaan lausunnossa yleisen tietosuoja-asetuksene vaikutuksesta tieteellisen tutkimuksen ja tilastoinnin kansalliseen sääntelyyn jäsenjärjstöjensä lausuntoihin. Niitä ovat antaneet Akavan Erityisalat, Tekniikan akateemiset TEK ja Suomen Lääkäriliitto.

Lue lisää

30.3.2017 Akavan lausunto yritysverotuksen asiantuntijatyöryhmän raportista

Akava toteaa valtiovarainministeriölle antamassaan lausunnossa yritysverotuksen asiantuntijatyöryhmän raportista muun muassa, että ylin rajaveroaste tulisi laskea 50 prosenttiin ja ansiotuloverotuksen kehittämisen tavoitteeksi pitää asettaa yleisemmin palkkatuloihin kohdistuvien korkeiden rajaveroasteiden alentaminen, kuten Hetemäen verotyöryhmän raportissa (Valtiovarainministeriö 2010a) on esitetty. Akava ei pidä yrittämisen verotuksen kiristämistä miltään osin sinänsä toivottavana. Kireä ansiotuloverotus on kuitenkin tällä hetkellä osaamisintensiivisen yrittäjyyden ja kasvun suurin este, minkä vuoksi yritysverotyöryhmän esitys osinko- ja ansiotuloverotuksen muutoksista pitää kokonaisuudessaan hyväksyä nykyisessä taloudellisessa tilanteessa.

Lue lisää

30.3.2017 Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi Opetushallituksesta annetun lain ja Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Akava toteaa opetus- ja kulttuuriministeriölle antamassaan lausunnossa luonnoksesta hallituksen esitykseksi Opetushallituksesta annetun lain ja Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain muuttamisesta muun muassa että esitys uhkaa varaantaa arvioinnin ja ylioppilastutkinnon kehittämisen riippumattomuuden. Akava ei näe yhdistämisille perusteluja hallinnollisen tehokkuuden tai sisällöllisten synergioiden näkökulmasta. Esitetty uudistus uhkaa poistaa Karvin virallisesti hyväksyttyjen korkeakoulutuksen auditoijien rekisteristä (The European Quality Assurance Register for Higher Education). Esitetyt muutokset saattavat haitata Karvin erinomaisesti käynnistynyttä arviointitoimintojen kansainvälistä myyntiä, mikäli sen maine riippumattomana arviointitoimijana kärsii.

Lue lisää

24.3.2017 Palkansaajakeskusjärjestöjen lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Kevasta annetun lain 3§:n muuttamisesta

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK toteavat opetus- ja kulttuuriministeriölle antamassaan lausunnossa hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Kevasta annetun lain 3§:n muuttamisesta, että pitävät esitystä perusteltuna ammattikorkeakoulujen näkökulmasta. Järjestöt kiinnittävät huomiota esityksen vaikutuksiin työeläkejärjestelmän kannalta ja huomauttavat, että esityksen valmistelutapa on erittäin poikkeuksellinen, koska sosiaalivakuutuslainsäädännön valmistelu on sosiaali- ja terveysministeriön ja Kevaa koskevan lainsäädännön valmistelu valtionvarainministeriön vastuulla mutta esitys on valmisteltu opetus- ja kulttuuriministeriössä. Palkansaajakeskusjärjestöjen mielestä kaikki sote- ja maakuntauudistuksiin liittyvät mahdolliset eläkejärjestelmien muutokset tulisi valmistella sosiaali- ja terveysministeriön johdolla.

Lue lisää


Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje