Lausunnot

Akava antaa työmarkkinakeskusjärjestönä lausuntoja muun muassa lakiehdotuksiin ja mietintöihin. Lisäksi Akava ottaa kantaa yhteiskunnalliseen keskusteluun monin tavoin ja Akavan asiantuntijat ovat kuultavina muun muassa eduskunnassa.

Tähän osioon on koottu viimeaikaisia Akavan ja työmarkkinaosapuolten lausuntoja. Tuoreimpia lausuntoja on myös nähtävillä sivustolla eri toiminta-alueiden osioissa.

Tuoreimpia lausuntoja

12.1.2018 Akavan lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi sairausvakuutuslain 4 luvun 7 a §:ssä tarkoitetusta sairausvakuutuksesta korvattavan taksimatkan enimmäishinnasta

Akava toteaa lausunnossaan sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi sairausvakuutuslain 4 luvun 7 a §:ssä tarkoitetusta sairausvakuutuksesta korvattavan taksimatkan enimmäishinnasta muun muassa, että kannattaa sairausvakuutuksesta korvattavien taksimatkojen hinnoittelun sääntelyä. Akava huomauttaa, että korvausjärjestelmän uudistuksella ei saa heikentää harvaan asutuilla alueilla asuvan väestön mahdollisuutta päästä sosiaali- ja terveyspalvelujen piiriin.

Lue lisää

12.1.2018 Palkansaajakeskusjärjestöjen lausunto: EN; Uudistettu Euroopan sosiaalinen peruskirja: Suomen kolmastoista määräaikaisraportti

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK toteavat ulkoministeriölle antamassaan lausunnossaan EN: Uudistettu Euroopan sosiaalinen peruskirja: Suomen kolmastoista määräaikaisraportti muun muassa että monilta osin Suomi on pyrkinyt asteittain nostamaan sosiaaliturvajärjestelmänsä tasoa, mutta etuuksia on myös heikennetty viime vuosina. Esimerkkeinä mainita ansiosidonnaisen työttömyysturvan keston porrastus työhistorian mukaan (2014), sen tason heikennys (2015) sekä päivärahojen ja korotetun ansio-osan leikkaus sekä lapsilisän leikkaus ja lisäksi indeksien jäädytys 2017. Järjestöt nostavat esiin myös kosteusvauriomikrobeille altistuneiden työntekijöiden sosiaaliturvan, jota ei ole saatu korjattua.

Lue lisää

2.1.2018 Palkansaajakeskusjärjestöjen lausunto ILO-raportti; Sosiaalisen suojelun kansallisia vähimmäistasoja koskevasta suosituksesta 2012 Nro 202 (Social Protection Floors Recommendation, 2012, No. 202)

Palkansaajakeskusjärjestöt ovat antaneet työ- ja elinkeinoministeriölle lausunnon ILOlle annettavasta raportista ratifioimattomista yleissopimuksista ja suosituksista (ILOn perussääntö artikla 19), Sosiaalisen suojelun kansallisia vähimmäistasoja koskevasta suosituksesta 2012, Nro 202 (Social Protection Floors Recommendation, 2012, No. 202). Lausunto on annettu englanninkielisellä raportointilomakkeella. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, Akava ry ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry lausuvat lausuntopyynnön kohteena olevasta Sosiaalisen suojelun kansallisia vähimmäistasoja koskevasta suosituksesta 2012, Nro 202 (Social Protection Floors Recommendation, 2012, No. 202)

Lue lisää

2.1.2018 Akavan lausunto liikesalaisuuskäytännön yhdenmukaistamisesta, lainsäädännössä käytetyt liikesalaisuuden käsitteet

Akava toteaa työ- ja elinkeinoministeriölle antamassaan lausunnossaan liikesalaisuuskäytännön yhdenmukaistamisesta (lainsäädännössä käytetyt liikesalaisuuden käsitteet, muistio 09112017) muun muassa että pitää tarpeettomana ikesalaisuuksia koskevien termien yhdenmukaistamista lainsäädännössä tarpeettomana. Liikesalaisuuden peruskäsitettä ei olla muuttamassa. Pelkän terminologisen yhdenmukaistamisen vuoksi lukuisia lakimuutoksia ei voi pitää perusteltuna. Erityisesti pitäisi välttää sitä, että eduskunnan huomio kiinnitetään liikesalaisuuslain kokonaisuudesta liikesalaisuuden käsitettä koskevaan terminologiseen kielipeliin. Akava huomauttaa, että liikesalaisuuden käsitteeseen liittyvä todellinen käytännön ongelma on liikesalaisuuslaissa esitetty tahto rinnastaa jopa täysin julkiset tiedot, eli ns. luottamukselliset tekniset ohjeet, liikesalaisuuksiin. Akava kannustaa lainsäätäjää selvästi rajoittamaan tätä pyrkimystä.

Lue lisää

2.1.2018 Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 6 luvun 2 §:n muuttamisesta

Akava toteaa työ- ja elinkeinoministeriölle antamassaan lausunnossa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 6 luvun 2 §:n muuttamisesta muun muassa että ehdotus vähentää byrokratiaa ja helpottaa tarpeiden mukaista osaamisen kehittämistä työttömänä. Akava korostaa, että uudistuksen on monipuolistettava opiskeluvaihtoehtoja ja tulevaisuudessakin työttömällä on aito mahdollisuus omahtoiseen opiskeluun työttömyysturvalla. Korkeakouluja on ohjattava ja kannustettava kehittämään uudenlaisia kokonaisuuksia lyhytkestoisiin koulutustarpeisiin. Akava huomauttaa, että järjestelmällisellä, monipuolisella ja jatkuvalla työssä olevien osaamisen kehittämisellä voidaan ehkäistä tehokkaimmin työttömyyttä.

Lue lisää

21.12.2017 Akavan lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi potilaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa

Akava toteaa sosiaali- ja terveysministeriölle antamassaan lausunnossa valinnanvapauslaista muun muassa pitävänsä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta tarpeellisena ja kannattavansa potilaan ja asiakkaan valinnanvapauden lisäämistä. Akava huomauttaa, että uudistuksessa tulee varmistua siitä, että palvelujen saatavuus ja laatu paranevat ja hoidon jatkuvuus turvataan palveluketjuissa, samoin kuin moniammatillinen työskentelyote palvelujen tuotannossa. Akava pitää tärkeänä, että uudistuksessa varmistetaan laadultaan ja saatavuudeltaan yhdenvertaiset palvelut valtakunnallisesti eikä eri maakuntien kesken synny eriarvoisuutta. Akava viittaa lausunnossaan jäsenjärjestöjensä lausuntoihin useissa kysymyksissä.

Lue lisää

19.12.2017 Akavan lausunto työttömyysturvan aktiivimallista, HE 124/2017 vp

Akava toteaa eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle antamassaan lausunnossa (kuulemistilaisuus 14.11.2017) työttömyysturvan aktiivimallista HE 124/2017, että näkee sekä hyviä että huonoja elementtejä. Tärkeimpänä myönteisenä vaikutuksena voidaan pitää sitä, että se tehtyjen laskelmien mukaan vaikuttaa kokonaisuudessaan työllisyyttä lisäävästi ja kannustaa todennäköisesti aikaisempaa aktiivisemmin hakeutumaan työhön tai työllistymistä edistävään palveluun. Aktiivimallin oikeudenmukaiseksi kokemisen kannalta ongelmallisena Akavassa pidetään sitä, että aktiivisellakaan omalla työnhaulla ei pelkästään voi välttyä etuuden tason laskemiselta. Sen sijaan työllistymistä edistävään palveluun pääsemällä etuuden tason laskulta voi välttyä. Järjestelmä asettaakin varsin eriarvoiseen asemaan ne, joille palvelua tarjotaan suhteessa niihin, joille sitä ei tarjota. Eri aloilla ja alueilla on erilaiset mahdollisuudet ehtojen mukaiseen työllistymiseen ja varsinkin tulevaisuudessa kasvupalvelu-uudistuksen myötä mahdollisesti myös palveluiden saamiseen.

Lue lisää

14.12.2017 Akavan lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevan asetuksen muuttamisesta

Akava toteaa lausunnossaan opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia muun muassa pitävänsä asetusluonnosta pääosion erinomaisena. Akava katsoo, että on hyvä ettei opetustoimen henkilöstön kelpoisuuksia lasketa. Akava huomauttaa, että toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhdenvertaisuus on taattava tosiasiallisten jatko-opintomahdollisuuksien sekä työelämään ja elinikäiseen oppimiseen vaadittavien valmiuksien takaamiseksi. Asetusluonnoksen 13 a §:n 2 momenttia on täydennettävä siten, että siihen lisätään analogisesti terveydenhuollon laillistetun ammattihenkilön kanssa maininta sosiaalihuollon laillistetusta ammattihenkilöstä.

Lue lisää


Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje