Akavan lausunnot vuodelta 2009


7.12.2009 opetusministeriö hallituksen esityksestä tekijänoikeuslain muuttamisesta, luonnos 30.10.2009

26.11.2009 valtiovarainministeriö hallituksen esityksestä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain muuttamisesta

26.11.2009 oikeusministeriö kansallisen ihmisoikeusinstituution perustamisesta

23.11.2009 verohallitus luonnos verohallinnon päätökseksi vuodelta 2010 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista

16.11.2009 oikeusministeriö vakuutusoikeuden kehittämistyöryhmän mietinnöstä OM 2009:10

16.11.2009 oikeusministeriö suojaamattoman langattoman Internet-lähiverkon (WLAN) käytön rikosoikeudellisista kysymyksistä

9.11.2009 liikenne- ja viestintäministeriö LVM:n esitys laiksi viestintämarkkinalain, televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain, radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain sekä viestintämarkkinalain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

6.11.2009 verohallitus verohallituksen päätöksestä matkakuluvähennysten määrästä vuodelta 2009 toimitettavassa verotuksessa

27.10.2009 työ- ja elinkeinoministeriö syöttötariffityöryhmän loppuraportista

23.10.2009 työ- ja elinkeinoministeriö henkilöstörahastolain muutostarpeita selvittävän työryhmän muistiosta
 
16.10.2009 opetusministeriö opetusministeriön työryhmän esityksestä koskien eri tekijöistä johtuvaa soveltumattomuutta

13.10.2009 opetusministeriö työryhmän esityksestä tutkintojen ja muun osaamisen kansalliseeksi viitekehykseksi

12.10.2009 verohallitus vuoden 2010 ennakkoverotuksessa käytettävistä tuloista ja vähennyksistä

5.10.2009 valtiovarainministeriö indeksiehdon käytöstä annetun lain mahdollisesta jatkamisesta

14.9.2009 työ- ja elinkeinoministeriö luonnoksesta hallituksen esitykseksi julkisesta työvoimapalvelusta

9.9.2009 opetusministeriö Yliopistolain ja siihen liittyvän lainsäädännön kokonaisuudistuksesta

31.8.2009 viestintävirasto Huomattavaa markkinavoimaa koskevasta päätösluonnoksesta koskien kiinteiden yhteyksien paikallisosien tukkumarkkinaa

18.8.2009 valtiovarainiministeriö Hallituksen esityksestä verohallintolaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi

17.8.2009 valtiovarainministeriö Osakeyhtiön varojenjaon verotuksesta

 

10.8.2009 työ- ja elinkeinoministeriö Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007 kansallisten kynnysarvojen kaksinkertaistaminen) 15 §:n muuttamisesta

26.6.2009 työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämislain uudistamisesta

18.6.2009 oikeusministeriö Julkisten hankintojen oikeussuojakeinojen muuttamista koskevasta välimietinnöstä

12.6.2009 työ- ja elinkeinoministeriö Fennovoima Oy:n sekä Fortum Power and Heat Oy:n uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamista koskevista periaatepäätöshakemuksista sekä Posiva Oy:n laajentamishankkeen periaatepäätöshakemuksesta

8.6.2009 valtiovarainiministeriö Hallituksen esityksestä pitkäaikaissäästämisen verotuksen uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

8.6.2009 valtiovarainiministeriö Luonnoksesta hallituksen esityksestä laiksi sidotusta pitkäaikaissäästämisestä

5.5.2009 puolustusministeriö Lausunto luonnoksesta HE laeiksi asevelvollisuuslain sekä naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta.

4.5.2009 työ- ja elinkeinoministeriö Ehdotuksesta tuulivoiman syöttötariffiksi

17.4.2009 työ- ja elinkeinoministeriö Laista energiayhtiöiden energiatehokkuuspalveluista

14.4.2009 työ- ja elinkeinoministeriö Kilpailulaki 2010 -työryhmän mietinnöstä

1.4.2009 sosiaali- ja terveysministeriö Lausunto julkisissa tiloissa tapahtuvan yksityisen terveydenhuollon korvaamista selvittäneen työryhmän muistiosta

20.3.2009 työ- ja elinkeinoministeriöAluehallintoryhmän loppuraportista

 

3.3.2009 työ- ja elinkeinoministeriö IPR-strategiasta

26.2.2009 valtiovarainministeriöLausunto koskien hallituksen esitystä työpanokseen perustuvan osingon verotuksesta

26.2.2009 valtiovarainministeriö Aluehallinnon uudistamishankkeen HE-luonnoksesta ja luonnoksesta laiksi ympäristölupa-asioiden valmisteluun ja ratkaisemiseen liittyvästä menettelystä aluehallintovirastossa

24.2.2009 viestintävirasto Tukkutason laajakaistapalvelujen markkinaa koskevaan HMV-päätösluonnokseen tehdyistä muutoksista

17.2.2009 opetusministeriöSelvitys tekijänoikeusolettaman sisällyttämisestä tekijänoikeuslakiin

16.2.2009 verohallitusVerohallituksen työmatkakustannusten verotusta koskevasta ohjeluonnoksesta

9.2.2009 puolustusministeriö Asevelvollisuuslain, puolustusvoimista annetun lain sekä vapaaehtoista maanpuolustusta koskevien lakien täytäntöönpanon ja toimivuuden arvioinnista

2.2.2009 viestintävirastoHuomattavaa markkinavoimaa koskevasta päätösluonnoksesta koskien kiinteään verkkoon pääsyn tukkumarkkinaa tehtyjen muutosten osalta

2.2.2009 opetusministeriöKorkeakoulujen aikuiskoulutuksen nykytilasta ja kehittämiskohteista

30.1.2009 työ- ja elinkeinoministeriöEhdotuksesta yritysten hallinnollisen taakan vähentämisohjelmaksi

20.1.2009 sosiaali- ja terveysministeriöHaittaluokituksen tarkistamistyöryhmän raportista.

9.1.2009 sosiaali- ja terveysministeriöLuonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kunnan kuulumisesta ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen

8.1.2009 maa- ja metsätalousministeriöMaaseutupoliitisesta kokonaisohjelmasta 2009 2013


Palkansaajakeskusjärjestöjen lausunnot 2009

22.12.2009 sosiaali- ja terveysministeriö HE laiksi taukuueläkkeestä.

23.11.2009 sisäasiainministeriö Yleiset suositukset yhdenvertaisuussuunnitelman sisällöksi.

20.11.2009 työ- ja elinkeinoministeriö HIV/AIDS and the world of work

16.11.2009 opetusministeriö Luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta.

13.11.2009 sosiaali- ja terveysministeriö Eläketurvakeskusta koskevan sääntelyn uudistamistarpeiden selvittäminen.

9.11.2009 sisäasiainministeriö HE eduskunnalle laiksi kansalaisuuslain muuttamisesta

5.10.2009 sisäasiainministeriö Laittoman maahantulon vastainen toimintaohjelma.

30.9.2009 oikeusministeriö Pahoinpitelyrikos läheissuhteissa ja työpaikalla (oikeusministeriön työryhmämietintö 2009:11).

22.9.2009 oikeusministeriö Periaatepäätöksestä demokratian edistämisestä Suomessa.

14.9.2009 oikeusministeriö Säädösvalmistelun kuulemisohjeista.

28.8.2009 sisäasiainministeriö 
Hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamiseksi.

26.8.2009 työ- ja elinkeinoministeriö ILO:lle vuonna 2009 annettavista raporteista ratifioitujen yleissopimusten soveltamisesta.

26.8.2009 sosiaali- ja terveysministeriö
Työeläkelaitosten selvitystilaa ja konkurssia koskevien säännösten muuttaminen.

19.8.2009 liikenne- ja viestintäministeriö Luonnoksesta toimenpideohjelmaksi, jolla toteutetaan valtioneuvoston periaatepäätös kansallisesta tietoturvastrategiasta.

4.5.2009 elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen/työ- ja elinkeinoministeriö Rakennerahastojen, erityisesti ESR-varojen kohdentaminen investointeina ihmisiin.

30.3.2009 sisäasiainministeriö Sisäasiainministeriön kansalais- ja kansalaisjärjestöstrategiasta.

17.3.2009 työ- ja elinkeinoministeriöPalveludirektiivin toimeenpanosta.

13.2.2009 sosiaali- ja terveysministeriöTupakkapoliittisia lakimuutoksia ja toimia valmistelevan työryhmän ehdotuksista.

30.1.2009 sosiaali- ja terveysministeriöTyösuojeluviranomaisen oikeus saada valvontaa varten salassa pidettäviä vero- ja eläketietoja.Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje