Akavan lausunto valtiovarainministeriölle verotuksen kehittämistyöryhmän sisältämistä esityksistä

18.2.2011 Eugen Koev
Dnro 017/62/2011

Lausuntopyyntönne 11.1.2011

Lausunto verotuksen kehittämistyöryhmän loppuraportin sisältämistä esityksistä


Lausunto verotuksen kehittämistyöryhmän loppuraportin sisältämistä esityksistä

Akavan hallitus täsmensi 8.2.2011 kokouksessaan Akavan verotavoitteet seuraavalle hallituskaudelle ottaen huomioon viimeaikaisen verokeskustelun ja verotuksen kehittämistyöryhmän loppuraportin.


Akava pitää raportissa esitettyä verotuksen rakenteellisen uudistuksen kokonaisuutta oikeanlaisena työllistävän kasvun edistämisen näkökulmasta, vaikka ei ole kaikilta osin samaa mieltä esitysten yksityiskohdista.


Liitteenä Akavan hallituksen hyväksymä asiakirja.       

 

Akava ry

 


Hyväksytty Akavan hallituksessa
8.2.2011

Akavan täsmennetyt verotavoitteet

Tausta

Talouskriisi on vauhdittanut kehitystä, jonka seurauksena teollisuuden osuus Suomen elinkeinorakenteesta pienenee ja palvelujen merkitys kasvaa. Tällöin myös talouskasvun vauhti vääjäämättä hidastuu, koska palveluissa tuottavuuden kasvu on ollut yleensä hitaampaa kuin teollisuudessa. Palveluvaltaistumiseen vaikuttaa myös ikääntyminen, joka kasvattaa julkisten hoito- ja hoivapalvelujen tarvetta.

Suurin riski julkisen sektorin rahoituksen kestävyydelle on pitkään jatkuva heikko työllisyys. Korkeana pysyvä työttömyys ei kannusta nuoria valmistumaan ja pyrkimään työelämään eikä myöskään ikääntyneitä pysymään työelämässä. Siksi työllistävä kasvu muodostaa perusedellytyksen rakenteellisten muutosten (työurien pidentäminen ja julkisten palvelujen tuottavuuden kasvattaminen) läpiviennille.    

Työllistävä kasvu edellyttää, että Suomessa tuotetaan jatkossa enemmän osaamisintensiivisiä palveluita. Palveluissa työn tuottavuus ei kasva niin nopeasti kuin perinteisessä teollisuustuotannossa, mutta tuotannon lisäarvo ja vastaavasti palkat ja yleinen elintaso pysyvät korkeina ja veropohja vahvana.

Vaikka parempi kasvu ja työllisyys eivät riittäisi kokonaan poistamaan julkisen sektorin rahoitusongelmia, niiden merkitys on ratkaiseva. Työllisyyden ja kasvun edistämisen on oltava seuraavan hallituskauden tärkein painopiste. Sitä ei saa vaarantaa nopeilla, ylimitoitetuilla ja huonosti suunnitelluilla leikkauksilla tai yleisellä verotuksen kiristyksellä.    

Akavan hallitusohjelmatavoitteissa on esitetty toimenpiteet, joilla kasvua ja työllisyyttä edistetään ja julkisen sektorin toiminnan tuloksellisuutta parannetaan.

Veropolitiikalla tulee vahvistaa talouskasvua, työllisyyttä, osaamista ja yrittämistä

Akava esittää, että tulevan hallituksen ohjelmaan sisällytetään talouskasvua, työllisyyttä, osaamista ja yrittämistä tukeva verouudistus:

 1. Palkansaajien tuloveroastetta alennetaan siten, että myös johto- ja asiantuntijatehtävissä työskentelevien palkkaverotus laskee vanhojen EU-15-maiden tasolle ja ylin työtuloihin kohdistuva rajaveroaste alenee 50 prosenttiin.

  Tämä edellyttää muutoksia valtion tuloveroasteikon portaiden tulorajoihin ja veroasteisiin sekä mahdollisesti eräisiin vähennyksiin kuten työtulovähennykseen. Muutokset on toteutettava kuntatalouden kannalta kustannusneutraalisti, esimerkiksi kompensoimalla kuntien tulomenetykset täysmääräisesti valtionosuusjärjestelmän kautta.

  Esimerkiksi ns. Hetemäen työryhmän esittämä malli toteuttaa tämän tavoitteen (vähentää verotuloja ilman ns. dynaamisia vaikutuksia n. 2 mrd. euroa).

 2. Kasvua ja työllisyyttä tukevan verouudistuksen yhteydessä Akava voi hyväksyä yhteisöverokannan alentamisen enintään 3 %-yksiköllä (vähentää verotuloja  0,6 mrd. euroa), kun vastapainona kevyemmälle yhteisöverolle yritysten vastuuta henkilöstön työssä jaksamisesta ja osaamisesta lisätään. Irtisanovan yrityksen tulee osallistua ikääntyvien irtisanottujen uudelleen työllistymiseen tähtäävien toimenpiteiden rahoitukseen.

  Kolmen prosentin yhteisöverokannan alentaminen on selkeä kannustin investoida Suomeen. Tätä suurempi yhteisöverokannan alennus ajaa Suomea liian aggressiivisen verokilpailun tielle, mitä Akava vastustaa. Akavan tavoitteena on yhteisöverotuksen harmonisointi ja verokilpailun rajoittaminen ainakin EU-tasolla. 

 3. Osinko- ja pääomatulojen verohuojennuksia henkilöverotuksessa rajoitetaan ja pääomatulojen veroaste nostetaan 30 prosenttiin (lisää verotuloja 0,5 mrd. euroa).

  Yrittäjä-omistajan verotus useissa tapauksissa kiristyy, mutta ottaen huomioon yhteisöverokannan alentamisen se säilyy kohtuullisena. Kun samanaikaisesti työtulojen korkein rajaveroaste alennetaan 50 prosenttiin, ns. tulonmuunto-ongelma lähes poistuu ja verotuksen oikeudenmukaisuus paranee.

 4. Esitetyt ansiotulo-, pääomatulo- ja yhteisöveroa koskevat muutokset toteutetaan samanaikaisesti.

 5. Palkka-, pääoma- ja yhteisöveron muutokset aiheuttavat n. 2,16 mrd. veromenetykset. Nämä korvataan:
  -  kiristämällä kaikkia arvonlisäverokantoja kahdella prosenttiyksiköllä (1,2 mrd. euroa)
  -  korottamalla ympäristö- ja haittaveroja yhteensä noin 0,8 mrd. eurolla Hetemäen raportin pohjalta.

  Välillisen verotuksen kiristäminen ei saa heikentää kaikista pienituloisimpien asemaa. Suurin osa sosiaalietuuksista on sidottu kuluttajahintoihin. Etuuden minimitason ylimääräinen korotus on tarpeen siltä osin, kun indeksisidonnaisuutta ei ole tai se on puutteellinen kohderyhmän kulutusrakenteen vuoksi.

 6. Verotuksen erityiskysymyksiä:

Harmaan talouden torjunta

Harmaan talouden torjuntaa on tehostettava, jotta yrityksille taataan tasavertaiset toimintamahdollisuudet ja oikeudenmukainen verokohtelu. Tehtyjen selvitysten mukaan harmaa talous aiheuttaa merkittäviä verotulomenetyksiä.      
 

Kotitalousvähennys

Kotitalousvähennys edistää vähemmän tuottavan työn kysyntää, on erinomainen harmaan talouden torjuntakeino sekä parantaa mahdollisuuksia perheen ja työelämän yhteensovittamiseen. Siksi Akava vastustaa kotitalousvähennyksen rajoittamista erityisesti hoito- ja kotitaloustyön osalta.

Erityisveroa rahoitussektorille (”pankkivero”) tulee selvittää yhtenä rahoitusjärjestelmän vakautta edistävänä keinona. On erikseen selvitettävä olisiko kysymys yleisestä verosta, vakuutusmaksusta vai niiden yhdistelmästä.

Windfall-vero

Windfall-vero pitää ottaa käyttöön. Windfall-voitto syntyy siitä, että sähkön markkinahinta määräytyy rajakustannuksiltaan kalleimman tuotantomuodon mukaan. Samalla kun päästökauppa nostaa tätä kustannusta, halvemmalla toimivat tuotantomuodot ansaitsevat voittoja. Windfall-vero ei nostaisi sähkön hintaa kuluttajille. Verotuotto tästä veromuodosta riippuu toteuttamistavasta.

Asuntolainojen korkovähennys

Akava ei näe tarvetta puuttua asuntolainojen korkovähennykseen. Oman talouden suunnittelun kannalta on välttämätöntä, että asuntovelalliset voivat luottaa siihen, että korkovähennysoikeudessa ei tapahdu heikennyksiä nopealla aikataululla. 

Esitysten arvioidut vaikutukset kestävyysvajeeseen

Maamme vanhushuoltosuhteen poikkeuksellisen nopea huononeminen tuo vakavia haasteita julkisen talouden rahoitukseen. Kestävyysvajeen pienentämisen tulee olla seuraavan sekä myöhempien hallitusten päätavoitteita. Yksiselitteisten ja luotettavien arvioiden tekeminen kestävyysvajeen todellisesta suuruudesta on kuitenkin hankalaa. VM arvioi sen suuruudeksi vuoden 2010 loppupuolella 5 % BKT:sta eli 10 mrd. euroa. Tuolloin VM oletti vuosien 2009–2012 kasvuksi 7,8 % ja jo pari kuukautta tuoreemmat tiedot nostivat arvion 9,1 %:iin. Lisäksi VM arvioi kasvun painuvan jopa 1,7 %:iin vuoteen 2015 mennessä. Erityisen vaikeaa on arvioida terveys- ja hoivamenojen kehitystä. Nämä erät pienempinä arvioiden ETLA päätyi puolet pienempään kestävyysvajearvioon.

Työurien pidentymisellä on positiivinen vaikutus vajeeseen ja tätä koskeva valmistelutyö on vielä kesken. Siksi tulevaan hallitusohjelmaan on sisällytettävä hallituskauden puoleen väliin ajoittuva välitarkastelu.

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje