10.2.2015

Akavan lausunnot 2014

11.12.2014 Akavan lausunto valtioneuvoston asetuksesta korkeakoulututkintojen järjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Akava toteaa lausunnossaan opetus- ja kulttuuriministeriölle valtioneuvoston asetuksesta korkeakoulututkintojen järjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta muun muassa, että yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen konsortiot on mahdollistettava, minkä tulee näkyä asetustasollakin. Sopimusrakenteen määrittely ”enemmistön mukaantulosta” konsortioon on Akavan mielestä selkeytettävä asetukseen. Väliaikaisen rahoituksen aikana on varmistettava, että koulutuksia syntyy kaikille aloille, myös monialaisina ja -tieteisinä.

Lue lisää


11.12.2014 Akavan lausunto valtioneuvoston asetuksesta ammattikorkeakoulujen toiminnasta perittävistä maksuista

Akava toteaa opetus- ja kulttuuriministeriölle antamassaan lausunnossa ammattikorkeakouluja koskevasta maksuasetuksesta muun muassa että on hyvä yhtenäistää ammattikorkeakoulujen maksuasetuksia yliopistojen vastaavien kanssa. Akava huomauttaa, että korkeakoulujen toiminnassa on selkeitä eroja, jonka vuoksi yhdenmukaistaminen ei saa olla ainoa tavoite. Akava pitää tärkeänä, että asetuksessa yksilöidään perittävät maksut, jotta käytännöt ovat yhtenäisiä eri puolilla maata.

Lue lisää


11.12.2014 Akavan lausunto verohallinnon luonnoksesta luontoisetujen verotuksessa vuonna 2015 noudatettaviksi laskentaperusteiksi

Akava viittaa verohallinnolle antamassaan lausunnossaan verohallinnon luonnoksesta luontoisetujen verotuksessa vuonna 2015 noudatettaviksi laskentaperusteiksi jäsenjärjestönsä Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ ry:n laatimaan lausuntoon. Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ ry toteaa lausunnossaan, että noin 40 prosenttia sen jäsenistöstä ajaa autoetuautolla. Paljon työajoa ajavat eivät pidä autoedun verotusarvoja kaikilta osin oikeudenmukaisina. Järjestö katsoo, että jaottelu useampaan ikäryhmään auton käyttöönottovuoden mukaan luontoisetupäätösmallissa on edelleen paikallaan. Sekä vapaan autoedun että auton käyttöedun verotusarvojen säilyminen ennallaan on perusteltua ja kannatettavaa. Autoedun verotusarvojen korottaminen leikkaisi omalta osaltaan palkansaajien ja yrittäjien ostovoimaa. Veronkiristykset eivät sovi vallitsevaan suhdannetilanteeseen.

Lue lisää


3.12.2014 Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Akava toteaa lausunnossaan valtiovarainministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, että suora omistus on omistajien yhtiöoikeudellisten oikeuksien hallinnoimiseksi tehokkain ja samalla läpinäkyvin malli. Akava ei ole vakuuttunut, että EU:n arvopaperikeskuksen asetus edellyttäisi hallintarekisteröinnin sallimista suomalaisille osakkeenomistajille.

Lue lisää


3.12.2014 Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi sairausvakuutuslain sekä lääkelain 57 § ja 57 b §:n muuttamisesta

Akava toteaa sosiaali- ja terveysministeriölle antamassaan lausunnossa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi sairausvakuutuslain sekä lääkelain 57 § ja 57 b §:n muuttamisesta pitävänsä tärkeänä, että lääkekorvausjärjestelmää kehitetään sisällöllisesti. Akava harmittelee, että vuotuisen alkuomavastuun käyttöön­otosta saatavia säästöjä ei käytetä vuotuisen lääkekaton alentami­seen. Lisäksi Akava paheksuu terveydenhuollon kustannusten vyöryttämistä valti­olta vakuutetuille siten, että yhtäältä heikennetään korvausjärjestel­mää ja toisaalta kasvatetaan vakuutettujen maksuosuuksia sairaan­hoitovakuutuksen rahoituksesta.

Lue lisää


1.12.2014 Akavan lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE /2014 vp) täydentämisestä

Akava toteaa lausunnossaan opetus- ja kulttuuriministeriölle hallituksen esityksestä eduskunnalle yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta annetun hallituksen esityksen täydentämisestä muun muassa, että suomalaisille korkeakouluille on annettava oikeus periä lukukausimaksuja EU/ETA-maiden ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta ja niiden on saatava päättää maksujen perimisestä ja niiden suuruudesta. Akava katsoo, että korkeakoulutuksen on oltava maksutonta suomalaisille ja muille EU-maiden kansalaisille sekä Suomen sosiaaliturvan piiriin kuuluville pysyvästi Suomessa asuville ETA-alueen ulkopuolisten maiden kansalaisille.

Lue lisää


19.11.2014 Akavan lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi lukiolain, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain 4 §:n muuttamisesta sekä luonnoksesta...

Akava toteaa opetus- ja kulttuuriministeriölle antamasaan lausunnossa hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi lukiolain, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain 4 §:n muuttamisesta sekä luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi koulutuksen rahoituksesta, että toisen asteen koulutuksen uudistaminen vertautuu merkittävyydessään sote- ja kuntauudistukseen ja henkilöstöä on kohdeltava uudistuksissa samoin pelisäännöin. Akavan mielestä järjestämisverkkoa koskevan lainsäädännön tavoite jää epäselväksi. Lukiota koskevaan rahoitusuudistukseen on otettava aikalisä kunnes laatukriteerit on laadittu ja leikkausten vaikutus toimintaan on nähty, katsoo Akava. Lisäksi se huomauttaa, että rakenteiden uudistaminen ei anna oikeutusta leikata koulutuksen rahoitusta vaan sen on tarkoitettava rahoituksen uudelleen suuntaamista koulutuksen sisällä.

Lue lisää


19.11.2014 Akavan lausunto hallituksen esityksestä ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain ja opetus- ja kulttuuritoimen lain muuttamisesta (säännökset näyttötutkintojärjestelmän kehittämisestä)

Akava toteaa lausunnossaan opetus- ja kulttuuriministeriölle hallituksen esityksestä ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain ja opetus- ja kulttuuritoimen lain muuttamisesta (säännökset näyttötutkintojärjestelmän kehittämisestä) muun muassa, että näyttötutkintojärjestelmä kaipaa uudistamista ja vahvempaa säätelyä käytäntöjen yhtenäistämiseksi ja laadun varmistamiseksi. Akava korostaa ettei uudistamistyötä voida tehdä laadukkaasti kustannusneutraalisti

Lue lisää


19.11.2014 Palkansaajakeskusjärjestöjen SAK:n, STTK:n ja Akavan lausunto asiakirjaan: ILC 2015, Report V (1) Transitioning from the informal to the formal economy

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, STTK ja Akava toteavat lausunnossaan asiakirjasta: ILC 2015, Report V (1) Transitioning from the informal to the formal economy muun muassa, että järjestöt pitävät viime kesän päätelmiä hyvänä pohjapaperina ensi kesänä pidettävän työkonferenssin päätöksentekoa varten. Ne huomauttavat kuitenkin, että siinä pitäisi kuitenkin pysyä täsmällisissä käsitteissä.

Lue lisää


13.10.2014 Palkansaajakeskusjärjestöjen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, STTK ja Akava toteavat sosiaali- ja terveysministeriölle antamassaan lausunnossa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta, että ehdotukset Kansaneläkelaitoksen järjestämän kuntoutuksen varhentamiseksi ja tehostamiseksi ovat kannatettavia. Järjestöt katsovat, että sairausvakuutuksen rahoituspohjaa on laajennettava siten, että myös työnantajat osallistuvat sairaanhoitovakuutuksen rahoittamiseen omalla maksuosuudellaan.

Lue lisää


Aiemmat


Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje