Akavan lausunnot 2015

22.12.2015 Akavan lausunto hallituksen esityksestä yhdistyslain muuttamisesta

Akava toteaa oikeusministerölle antamassaan lausunnossa hallituksen esityksestä yhdistyslain muuttamisesta muun muassa että hallituksen esitys koskee lähinnä yhdistysten purkamista ja niiden poistamista yhdistysrekisteristä. Toimimattomien yhdistysten poisto yhdistysrekisteristä olisi hoidettavissa myös erillisellä lainsäädännöllä (ns. kertalaki) sen sijaan, että rakennetaan pysyviä pykäliä yhdistyslakiin. Edellisestä toimimattomien yhdistysten poistosta yhdistysrekisteristä on kulunut noin 25 vuotta, mutta luonnokseen ei ole kirjattu tästä saatuja kokemuksia. Akava katsoo, että yhdistyslain on hyvä olla suhteellisen väljä ja pysyvä. Yhdistyslakia ei pidä muuttaa yritystoimintaa koskevan lainsäädännön suuntaan, koska aatteellisen toiminnan mahdollisuus on syytä olla yhteiskunnassa olemassa erillään yritystoiminnasta.

Lue lisää


9.12.2015 Palkansaajakeskusjärjestöjen lausunto hallituksen pakkolakipaketista

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK ovat antaneet työ- ja elinkeinoministeriölle yhteisen lausunnon hallituksen esitykseen kustannuskilpailukykyä vahvistavista toimista (eli niin sanotuista pakkolaeista). Lausonnossa todetaan muun muassa, että säännösesitykset rajoittavat merkittävästi työ- ja virkaehtosopimusosapuolten sopimusvapautta ja ovat ristiriidassa perustuslain, Euroopan unionin oikeuden ja Suomea velvoittavien kansainvälisten sopimusten kanssa. Lisäksi säännösesitysten vaikutukset ovat ennakoimattomia ja tulkinnanvaraisia ja ne kohdistuvat epätasaisesti eri toimialoille ja työntekijäryhmiin.

Lue lisää


1.12.2015 Akavan lausunto Nuorisolain uudistaminen -työryhmämuistion esityksestä uudeksi nuorisolaiksi

Akava toteaa opetus- ja kulttuuriministeriölle antamassaan lausunnossa Nuorisolain uudistaminen -työryhmämuistion esityksestä uudeksi nuorisolaiksi muun muassa että lakiehdotus tarjoaa hyviä työvälineitä ja mahdollisuuksia toimialan ajantasaiseen ja jatkuvaan kehittämiseen viranomaisten monialaista yhteistyötä painottaen. Akava huomauttaa, että se ei kuitenkaan huomioi riittävästi kaikkia olemassa olevia palveluita ja tukiverkkoja, vaan keskittyy vahvemmin etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajatoiminnan palveluihin. Nuorisolain muutos ei saa Akavan mielestä lisätä kuntien maksupaineita. Uusien rekisterien tai hallintoelinten sijaan on kehitettävä jo olemassa olevia malleja. Nuorisolaissa tulee kiinnittää huomiota nuorisotyön henkilökunnan kelpoisuuksiin. Nuorisopalveluissa työskentelevillä tulee olla suoritettuna nuorisotyön ammatillinen perustutkinto tai vastaava korkeakoulututkinto. Akava toteaa, että nuorisotyötä tekevien järjestöjen valtioapukelpoisuuden myöntämiskriteerinä tulee olla toiminnan velvoitteiden ja tavoitteiden toteutuminen, ei järjestöjen järjestäytymisperuste.

Lue lisää


30.11.2015 Akavan lausunto verohallinnon luonnoksesta luontoisetujen verotuksessa vuonna 2016 noudatettaviksi laskentaperusteiksi

Lausuntonaan verohallinnon luonnoksesta luontoisetujen verotuksessa vuonna 2016 noudatettaviksi laskentaperusteiksi Akava on toimittanut verohallinnolle jäsenjärjestönsä Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n lausunnon. Siinä todetaan muun muassa, että luontoisetupäätösluonnoksen mukainen useampaan ikäryhmään auton käyttöönottovuoden mukaan jaettu ”hienojakoinen” luontoisetupäätösmalli on autoedun osalta edelleen paikallaan. Sekä vapaan autoedun että auton käyttöedun verotusarvojen muodostuminen noudattaa aiempaa käytäntöä ja vapaan autoedun käyttökustannusten arvon alentaminen on polttoaineen hintakehityksen vuoksi perusteltua. Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset huomauttaa että luonnoksen 19 §:ssä säädettyä autoedun perusarvon huojennusta olisi perusteltua lisätä.

Lue lisää


19.11.2015 Akavan lausunto luonnoksesta uudeksi valtioneuvoston asetukseksi lainsäädännön arviointineuvostosta ja valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta

Akava toteaa valtioneuvoston kanslialle antamassaan lausunnossa luonnoksesta uudeksi valtioneuvoston asetukseksi lainsäädännön arviointineuvostosta ja valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta muun muassa, että kannattaa periaatteellisesti ehdotusta arviointineuvoston perustamisesta. Akava huomauttaa kuitenkin, että esitykseen liittyy lukuisia ongelmakohtia. Esitys jättää epäselväksi missä valmistelun vaiheessa arviointineuvosto toimii ja sen tehtävissä painottuisivat yksipuolisesti taloudelliset vaikutukset sekä lainsäädännön vaikutukset kuntien tehtäviin ja velvoitteisiin. Arviointineuvoston nimittämisperusteista ei säädetä riittävän tarkasti. Arviointineuvoston lainsäädännön vaikutusarviointien arvioinnin tulee perustua yhtenäisiin kriteereihin lainvalmistelun kanssa.

Lue lisää


18.11.2015 Akavan lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kuntoutuspsykoterapian korvaustasosta

Akava toteaa sosiaali- ja terveysministeriölle antamassaan lausunnossa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kuntoutuspsykoterapian korvaustasosta kannattavansa ehdotuksia kuntoutuspsykoterapian korvaustason korottamisesta ja pitävänsä tätä merkittävänä parannuksena nykytilaan. Akava huomauttaa, että palveluiden saavutettavuutta ja matalan kynnyksen palveluita tulee vahvistaa sekä vaatii, että myös psykoterapian korvattavuuden laajentaminen sairaanhoitovakuutuksesta valmistellaan viivytyksettä.

Lue lisää


9.11.2015 Akavan lausunto Päijät-Hämeen maahanmuutto-ohjelmasta 2016–2020

Akava toteaa Päijät-Hämeen liitolle antamassaan lausunnossan Päijät-Hämeen maahanmuutto-ohjelmasta 2016–2020 muun muassa kannattavansa maahanmuuttopolitiikan hoitamista poikkihallinnollisena yhteistyönä ja erilaiset palvelut integroiden yhteen. Akava korostaa onnistuneen kotouttamisen tärkeyttä ja prosessin aloittamista varhaisessa vaiheessa mm. kielikoulutuksena, joka on keskeinen asia työllistymisessä. Kielikoulutuksessa on huomioitava maahanmuuttajan eri lähtötasot, joka on korkeakoulutetuilla korkeampi. Kieliopetuksen tarjontaan on ohjattava riittävästi resursseja. Akava suhtautuu myönteisesti ammattiliittojen ja muiden toimijoiden välisen yhteistyön lisäämiseen maahanmuuttajien työllistymiseen tähtäävien toimien järjestämisessä.

Lue lisää


9.11.2015 Akavan lausunto korkeakouluopiskelijoiden opintotuen uudistamisen vaihtoehdoista

Akava on antanut lausunnon korkeakouluopiskelijoiden opintotuen uudistamisen vaihtoehdoista professori Roope Uusitalolle, joka selvittää asiaa opetus- ja kulttuuriministerin toimeksiannosta. Akava toteaa antamassaan lausunnossaan muun muassa että uudistuksen tavoitteena on oltava opintojenaikaisen toimeentulon parantaminen ja opintojen suorittaminen tavoiteajassa. Korkeakouluopintojen tulee Akavan mielestä olla taloudellisesti mahdollisia kaikilla ja opintotuen kokonaistason pitää mahdollistaa täysipäiväinen opiskelu ilman työntekoa. Tulorajoja pitää nostaa tai niiden pitää toimia portaattomasti. Akava katsoo, että opintolainassa pitää olla takaisinmaksuun liittyvä turvaelementti työttömyyden tai matalapalkkaisuuden varalle.

Lue lisää


Aiemmat


Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje