Lausunnot 2017

21.12.2017 Akavan lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi potilaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa

Akava toteaa sosiaali- ja terveysministeriölle antamassaan lausunnossa valinnanvapauslaista muun muassa pitävänsä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta tarpeellisena ja kannattavansa potilaan ja asiakkaan valinnanvapauden lisäämistä. Akava huomauttaa, että uudistuksessa tulee varmistua siitä, että palvelujen saatavuus ja laatu paranevat ja hoidon jatkuvuus turvataan palveluketjuissa, samoin kuin moniammatillinen työskentelyote palvelujen tuotannossa. Akava pitää tärkeänä, että uudistuksessa varmistetaan laadultaan ja saatavuudeltaan yhdenvertaiset palvelut valtakunnallisesti eikä eri maakuntien kesken synny eriarvoisuutta. Akava viittaa lausunnossaan jäsenjärjestöjensä lausuntoihin useissa kysymyksissä.

Lue lisää


19.12.2017 Akavan lausunto työttömyysturvan aktiivimallista, HE 124/2017 vp

Akava toteaa eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle antamassaan lausunnossa (kuulemistilaisuus 14.11.2017) työttömyysturvan aktiivimallista HE 124/2017, että näkee sekä hyviä että huonoja elementtejä. Tärkeimpänä myönteisenä vaikutuksena voidaan pitää sitä, että se tehtyjen laskelmien mukaan vaikuttaa kokonaisuudessaan työllisyyttä lisäävästi ja kannustaa todennäköisesti aikaisempaa aktiivisemmin hakeutumaan työhön tai työllistymistä edistävään palveluun. Aktiivimallin oikeudenmukaiseksi kokemisen kannalta ongelmallisena Akavassa pidetään sitä, että aktiivisellakaan omalla työnhaulla ei pelkästään voi välttyä etuuden tason laskemiselta. Sen sijaan työllistymistä edistävään palveluun pääsemällä etuuden tason laskulta voi välttyä. Järjestelmä asettaakin varsin eriarvoiseen asemaan ne, joille palvelua tarjotaan suhteessa niihin, joille sitä ei tarjota. Eri aloilla ja alueilla on erilaiset mahdollisuudet ehtojen mukaiseen työllistymiseen ja varsinkin tulevaisuudessa kasvupalvelu-uudistuksen myötä mahdollisesti myös palveluiden saamiseen.

Lue lisää


14.12.2017 Akavan lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevan asetuksen muuttamisesta

Akava toteaa lausunnossaan opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia muun muassa pitävänsä asetusluonnosta pääosion erinomaisena. Akava katsoo, että on hyvä ettei opetustoimen henkilöstön kelpoisuuksia lasketa. Akava huomauttaa, että toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhdenvertaisuus on taattava tosiasiallisten jatko-opintomahdollisuuksien sekä työelämään ja elinikäiseen oppimiseen vaadittavien valmiuksien takaamiseksi. Asetusluonnoksen 13 a §:n 2 momenttia on täydennettävä siten, että siihen lisätään analogisesti terveydenhuollon laillistetun ammattihenkilön kanssa maininta sosiaalihuollon laillistetusta ammattihenkilöstä.

Lue lisää


13.12.2017 Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi työsopimuslain, kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja valtion virkamieslain muuttamisesta

Akava toteaa työ- ja elinkeinoministeriölle antamsaan lausunnossa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi työsopimuslain, kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja valtion virkamieslain muuttamisesta pitävänsä tärkeänä oppisopimusten käytön mahdollisuuksien lisäämistä nuorten työllistymisen edistämiseksi. Akava huomauttaa että esityksessä ehdotetut toimenpiteet eivät kuitenkaan ole oikeita keinoja edistää tätä tavoitetta.

Lue lisää


13.12.2017 Akavan lausunto Opetushallitukselle ammatillisten perustutkintojen yhteisten tutkinnonosien perusteluonnoksesta

Akava toteaa Opetushallitukselle antamassaan lausunnossa ammatillisten perustutkintojen yhteisten tutkinnonosien perusteluonnoksesta muun muassa että jatkuvasti muuttuvassa työelämässä on tärkeää, että kansalaisten osaamistaso on korkea ja koulutuksesta saadaan valmiudet työhön, jatko-opintoihin ja oman osaamisen jatkuvaan kehittämiseen. Ammatillisten opintojen aikana osaamista tulee hankkia sekä erillisinä tutkinnon yhteisinä kokonaisuuksina että ammatillisten tutkinnonosien yhteydessä. Akavan mielestä tutkinnon uudistamisen suunta on tältä osin oikea ja palvelee työelämälähtöisyyttä. Yhteisten tutkinnonosien osaamistavoitteet on asetettu riittävän vaativiksi, mutta niiden saavuttaminen edellyttää oikeaa resursointia; monenlaisista lähtökohdista tulevilla opiskelijoilla on oltava oikeus riittävään opetukseen, ohjaukseen ja tukeen. Toisen asteen opiskelijoiden yhdenvertaisuuden takaamiseksi asiasta on säädettävä lailla.

Lue lisää


17.11.2017 Palkansaajakeskusjärjestöjen näkemys globalisaatiosta ja kestävästä kauppapolitiikasta

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK ovat antaneet eduskunnan suurelle valiokunnalle yhteisen lausunnon valtioneuvoston selvityksestä E 33/2017 vp komission globalisaation hallinnasta julkaisemasta keskustelupaperista, valtioneuvoston selvityksestä E 71/2017 vp EU:n kauppasopimusten arkkitehtuurista ja valtioneuvoston selvityksestä E 78/2017 vp EU:n kauppapolitiikan ajankohtaisista kysymyksistä. Järjestöt toteavat, että Suomi on yleisesti hyötynyt globalisaatiosta, mutta on tärkeää, että globalisaatiota käsitellään tasapainoisesti ja maksimoidaan siitä tulevat edut sekä minimoidaan mahdolliset haitat. SAK, Akava ja STTK tukevat avointa ja sääntöpohjaista kaupankäyntiä, jonka pohjana ovat maailman kauppajärjestö WTO:n toiminta sekä EU:n toimivalta. Järjestöt huomauttavat, että unionin kauppasopimusten kestävän kehityksen luvut eivät ole vahvoja. Sekä komission että jäsenmaiden kauppaministeriöiden toiminta tällä alueella ei ole ollut riittävän aktiivista.

Lue lisää


6.11.2017 Akavan lausunto: henkilökuntaedut verotuksessa

Akava toteaa verohallinnolle antamassaan lausunnossaan henkilöeduosta verotuksessa muun muassa katsovansa että terveydenhuollon tavanomaisuutta ja kohtuullisuutta ei voi arvioida sen perusteella, kuinka suuria kustannuksia aiheutuu tai voi aiheutua yksittäisen sairauden hoidosta. Hoidon tavanomaisuuden ja kohtuullisuuden arvioinnin tulee perustua tarpeellisuuteen, joka ilmenee muun muassa voimassa olevista käypän hoito -suosituksista. Siksi työnantajan järjestämän terveydenhuollon verovapauden ehdoksi ei voida asettaa muiden vaatimusten lisäksi absoluuttista ylärajaa yksittäisen hoitotapahtuman enimmäiskustannuksille.

Lue lisää


6.11.2017 Akavan lausunto luonnoksesta valtioneuvoston periaatepäätökseksi maaseudun digitalisaatiosta

Akava toteaa liikenne- ja viestintäministeriölle antamassaan lausunnossa luonnoksesta valtioneuvoston periaatepäätökseksi maaseudun digitalisaatiosta muun muassa, että pitää periaatepäätöksessä esitettyjä tavoitteita hyvinä avauksina digitalisaation edistämiseksi. Kiinteän laajakaistan tavoitetta tulisi tarkastella yhdessä periaatepäätöksessä esillä olevan mobiili 5G-teknologian tavoitteen kanssa. Akava huomauttaa, että työnteon ja yrittäjyyden digitalisaatioon liittyvien ehdotusten kytkeytymistä nimenomaan maaseudun digitalisaatiota koskeviksi olisi hyvä täsmentää.

Lue lisää


Aiemmat


Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje