rss Akavan lausunnot

21.6.2017 Akavan lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle HE 47/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Akava on antanut lausunnon eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle HE 47/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta. Sosiaali- ja terveysvalikokunta on pyytänyt mm. Akavalta kirjallisen asiantuntijalausunnon tiistaina 27.6.2017 kello 10 pidettävään kokoukseensa.

Lue lisää


16.6.2017 Akavan lausunto tuomioistuinviraston perustemisesta

Akava toteaa lausunnossaan oikeusministeriölle tuomioistuinviraston perustamisesta viittaavansa jäsenliittonsa Suomen Lakimiesliiton lausuntoon asiasta. Lakimiesliitto toteaa kannattavansa tuomioistuinviraston perustamista sekä pitää erityisen tärkeänä, että Suomessa vahvistetaan tuomioistuinlaitoksen rakenteellista riippumattomuutta. Lakimiesliitto katsoo, että toimikunnan esitys tuomioistuinviraston tehtävistä on perusteltu. Liitto huomauttaa, että hyötyjen saaminen virastosta vaatii valtioneuvostolta riittävän resursointipanostuksen ja virastolta onnistuneita rekrytointeja, jotta asiantuntevia, monipuolisia osaajia tulee johtamaan ja suorittamaan tuomioistuinviraston tehtäviä. Liitto huomauttaa, että viraston perustamisen jälkeen tulee tarkastella ja arvioida viraston tehtäviä ja palveluita sekä tarkistaa resurssien riittävyys.

Lue lisää


16.6.2017 Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

Akava toteaa työ- ja elinkeinoministeriölle antamassaan lausunnossa luonnokseksi hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta muun muassa kannattavansa näitä esityksiä. Sivutoimisen yrittäjyyden arvioinnin muutos perustuu hallituksen asettamien selvityshenkilöiden esitykseen joulukuussa 2016. Selvityksen mukaan erityinen ongelma on, ettei työnhakija tiedä, miten yrittäjänä tehty työ vaikuttaa työttömyysturvaetuuksiin. Nyt esitetyllä muutoksella poistetaan esteitä aloittaa yritystoiminta.

Lue lisää


16.6.2017 Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

Akava toteaa sosiaali- ja terveysministeriölle antamassaan lausunnossa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta muun muassa että yleisesti ottaen korkeasti koulutettujen töissä on vähemmän mahdollisuuksia saada lyhytkestoisia työpätkiä, joilla vaadittu aktiivisuus saavutetaan. Myöskään subjektiivista oikeutta saada palveluita ei ole. Työnhakijalle voi siis olla vaikea täyttää kriteerit, vaikka hän hakee aktiivisesti työtä. Vaikutusarvioinneissa tulisi kuvata tarkemmin alueellisia ja koulutusaloittaisia eroja siinä, kuinka malli tulee vaikuttamaan työnhakijoihin. Akava nostaa lausunnossaan esiin esityksen ongelmallisia kohtia, joihin liittyy mahdollisia tulkintaongelmia.

Lue lisää


16.6.2017 Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle jäsenvaltioiden välisen työntekijöiden liikkuvuuden edistämistä lisäeläkeoikeuksien hankkimista ja säilyttämistä parantamalla koskevista vähimmäisvaatimuksista annetun direktiivin kansallis

Akava toteaa sosiaali- ja terveysministeriölle antamassaan lausunnossa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle jäsenvaltioiden välisen työntekijöiden liikkuvuuden edistämistä lisäeläkeoikeuksien hankkimista ja säilyttämistä parantamalla koskevista vähimmäisvaatimuksista annetun direktiivin kansalliseksi täytäntöönpanemiseksi, että Akavaa on kuultu ehdotuksen valmistelun aikana ja ettei Akavalla ole huomautettavaa luonnokseen.

Lue lisää


16.6.2017 Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Akava toteaa liikenne- ja viestintäministeriölle antamassaan lausunnossa muun muassa että pitää yleisesti ottaen hyvänä liikenne- ja viestintäministeriön esittämää Liikennekaari-lainsäädäntöhankkeen II-vaihetta. Ehdotuksen mukaan tavoitteena on toteuttaa liikennekaarihanketta täydentämällä liikenteen palveluista annettu laki kattamaan kaikki liikennemuodot.

Lue lisää


9.6.2017 Palkansaajakeskusjärjestöjen lausunto valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uudistamisesta

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK huomauttavat ympäristöministeriölle antamassaan lausunnossa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uudistamisesta muun muassa, että niistä puuttuu kaksi olennaisinta tavoitetetta eli yhdyskuntarakenteen tiivistäminen ja vahvojen kasvukeskusten synnyttäminen. Luonnoksessa ei mainita sanallakaan kaupunkeja, järjestöt toteavat.

Lue lisää


6.6.2017 Akavan lausunto keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma

Akava toteaa ympäristöministeriölle antamassaan lausunnossa keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmasta muun muassa että on tehtävä mittavia toimia nyt, jotta kansainvälisissä ilmastosopimuksissa asetetut tavoitteet saavutetaan. On löydettävä keinoja, joilla autokannan uusiutumista ja sähköautojen leistymistä vauhditetaan. Akavan mielestä julkiset hankinnat ovat yksi avain päästöjen vähentämiseen. On löydettävä oikeat ympäristökriteerit, jotka tähtäävät päästöjen vähentämiseen. Julkisen sektorin ilmastotalkoot pitäisi käynnistää kaikissa Suomen kunnissa, ja myös valtion toimissa. Akava toivoo muutoksia kappaleeseen 11.2 ”Osaaminen ja koulutustarpeet”. Korkean osaamisen tuottamissa teknologiaratkaisuissa on ilmastonmuutoksen torjunnan perusta. Ne synnyttävät uusia työpaikkoja kaikilta koulutusasteilta valmistuneille. Tutkimus- ja innovaatiomäärärahoilla on myös oleellinen merkitys. Ympäristö- ja ilmasto- osaaminen pitää kytkeä kiinteäksi osaksi kaikkia tutkintoja ja kaikkea koulutusta. Nykyistä suurempi panostus tutkimus- ja tuotekehitykseen, myös julkisella sektorilla, tuottaisi tulosta.

Lue lisää


6.6.2017 Akavan lausunto opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistiosta Valmiina valintoihin II – Ammatillisesta koulutuksesta korkeakouluun

Akava toteaa opetus- ja kulttuuriministeriölle antamasaan lauusunnossa opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistiosta Valmiina valintoihin II – Ammatillisesta koulutuksesta korkeakouluun muun muassa että ammatillisen koulutuksen tutkintotodistuksen on oltava vertailukelpoinen lukion reittiä tulevien kanssa. Arvosanojen vertailtavuuden parantaminen on erittäin kannatettavaa. Pelkkä vertailtavuuden kehittäminen ei kuitenkaan riitä, vaan huomioitava myös ammatillisen osaamisen osoittaminen. Ammattiosaamisen näyttöä on kehitettävä niin, että se jatkossakin mittaa myös akateemisia valmiuksia (matemaattisia, kielellisiä ja viestinnällisiä taitoja). Akava tukee voimakkaasti toisen asteen ja korkeakoulutuksen yhteyden systemaattista vahvistamista. Ammatillisen koulutuksen todistusten hyödynnettävyyden lisääminen korkeakoulujen valintoja paremmin tukevaksi antaisi lisäpontta myös muulle laajemmalle yhteistyölle.

Lue lisää


2.6.2017 Akavan lausunto ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi työttömyysvakuutusrahaston ohjesäännöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Akava toteaa sosiaali- ja terveysministeriölle antamassaan lausunnossa ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi työttömyysvakuutusrahaston ohjesäännöstä annetun asetuksen muuttamisesta muun muassa, että Työttömyysvakuutusrahaston ohjesääntöä koskevassa asetusluonnoksessa on otettu hyvin huomioon kilpailukykysopimuksesta aiheutuvat muutostarpeet. Akava kannattaa työttömyysvakuutusrahaston hallintoneuvoston jäsenmääräksi 10-18 jäsentä ja hallituksen jäsenmääräksi 14 jäsentä.

Lue lisää


Aiemmat


Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje