rss Akavan lausunnot

17.11.2017 Palkansaajakeskusjärjestöjen näkemys globalisaatiosta ja kestävästä kauppapolitiikasta

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK ovat antaneet eduskunnan suurelle valiokunnalle yhteisen lausunnon valtioneuvoston selvityksestä E 33/2017 vp komission globalisaation hallinnasta julkaisemasta keskustelupaperista, valtioneuvoston selvityksestä E 71/2017 vp EU:n kauppasopimusten arkkitehtuurista ja valtioneuvoston selvityksestä E 78/2017 vp EU:n kauppapolitiikan ajankohtaisista kysymyksistä. Järjestöt toteavat, että Suomi on yleisesti hyötynyt globalisaatiosta, mutta on tärkeää, että globalisaatiota käsitellään tasapainoisesti ja maksimoidaan siitä tulevat edut sekä minimoidaan mahdolliset haitat. SAK, Akava ja STTK tukevat avointa ja sääntöpohjaista kaupankäyntiä, jonka pohjana ovat maailman kauppajärjestö WTO:n toiminta sekä EU:n toimivalta. Järjestöt huomauttavat, että unionin kauppasopimusten kestävän kehityksen luvut eivät ole vahvoja. Sekä komission että jäsenmaiden kauppaministeriöiden toiminta tällä alueella ei ole ollut riittävän aktiivista.

Lue lisää


6.11.2017 Akavan lausunto: henkilökuntaedut verotuksessa

Akava toteaa verohallinnolle antamassaan lausunnossaan henkilöeduosta verotuksessa muun muassa katsovansa että terveydenhuollon tavanomaisuutta ja kohtuullisuutta ei voi arvioida sen perusteella, kuinka suuria kustannuksia aiheutuu tai voi aiheutua yksittäisen sairauden hoidosta. Hoidon tavanomaisuuden ja kohtuullisuuden arvioinnin tulee perustua tarpeellisuuteen, joka ilmenee muun muassa voimassa olevista käypän hoito -suosituksista. Siksi työnantajan järjestämän terveydenhuollon verovapauden ehdoksi ei voida asettaa muiden vaatimusten lisäksi absoluuttista ylärajaa yksittäisen hoitotapahtuman enimmäiskustannuksille.

Lue lisää


6.11.2017 Akavan lausunto luonnoksesta valtioneuvoston periaatepäätökseksi maaseudun digitalisaatiosta

Akava toteaa liikenne- ja viestintäministeriölle antamassaan lausunnossa luonnoksesta valtioneuvoston periaatepäätökseksi maaseudun digitalisaatiosta muun muassa, että pitää periaatepäätöksessä esitettyjä tavoitteita hyvinä avauksina digitalisaation edistämiseksi. Kiinteän laajakaistan tavoitetta tulisi tarkastella yhdessä periaatepäätöksessä esillä olevan mobiili 5G-teknologian tavoitteen kanssa. Akava huomauttaa, että työnteon ja yrittäjyyden digitalisaatioon liittyvien ehdotusten kytkeytymistä nimenomaan maaseudun digitalisaatiota koskeviksi olisi hyvä täsmentää.

Lue lisää


6.11.2017 Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi yksityisten yritysten ja muiden yhteisöjen hyväksymismenettelystä työnvälityspalvelujen eurooppalaisen verkoston (Eures) jäseniksi ja yhteistyökumppaneiksi

Akava on antanut lausunnon työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi yksityisten yritysten ja muiden yhteisöjen hyväksymismenettelystä työnvälityspalvelujen eurooppalaisen verkoston (Eures) jäseniksi ja yhteistyökumppaneiksi. Akava toteaa kannattavansa esitystä.

Lue lisää


13.10.2017 Akavan ja SAK:n lausunto yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanotyöryhmän (TATTI) mietinnöstä ja työryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi uudeksi tietosuojalaiksi

Akava ja SAK toteavat oikeusministeriölle antamassaan lausunnossaan yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanotyöryhmän (TATTI) mietinnöstä ja työryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi uudeksi tietosuojalaiksi muun muassa painottavansa valmisteilla olevan tiedonhallintalain ja muun viranomaisten arkistotoimintaa koskevan lainsäädännön huomioonottamista myös tässä valmistelussa. Järjestöt huomauttavat, että yleisen tietosuoja-asetuksen 89 artiklan 3 kohdan mukaiset poikkeukset ja suojatoimet tulee määritellä ja avata riittävästi. Järjestöt kiinnittävät huomiota alaikäisten nuorten suojeluun myös tietojenkäsittelyn näkökulmasta sekä nostavat esiin ammattiliiton jäsenyystietojen käsittelyyn liittyviä näkökohtia. Akava ja SAK kannattavat ehdotusta, että valtioneuvosto nimittää tietosuojavaltuutetun ja apulaistietosuojavaltuutetun.

Lue lisää


5.10.2017 Palkansaajakeskusjärjestöjen lausunto: ILOn 107. kansainvälisen työkonferenssin standardiaihe vuonna 2018

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK toteavat työ- ja elinkeinoministeriölle ovat antaneet lausunnon ILOn 107. kansainvälisen työkonferenssin standardiaiheesta vuonna 2018, joka on naisiin ja miehiin työelämässä kohdistuvan väkivallan ja häirinnän lopettaminen. Vastaukset on annettu sähköiseen kyselyyn englanniksi (taustaraportti Report V (1); Ending violence and harassment against women and men in the world of work).

Lue lisää


5.10.2017 Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi työttömyysturvalain 14 luvun 3 A, 3 C ja 3 D § muuttamisesta

Akava toteaa lausunnossaan sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi työttömyysturvalain 14 luvun 3 A, 3 C ja 3 D § muuttamisesta kannattavansa esitystä työmarkkinatuen rahoitusosuuden jakamisesta maakunnan ja kunnan kesken. Akava katsoo, että rahoitusvastuun jako voisi olla muutakain kuin esityksen mukainen tasajako.

Lue lisää


26.9.2017 Akavan kannanotto perhevapaauudistuksen kuulemistilaisuudessa

Akava osallistui perhevapaauudistuksen avanneeseen kuulemistilaisuuteen sosiaali-ja terveysministeriössä. Kannanotossaan Akava toi esille perhevapaamallinsa keskeiset periaatteet: parempi työelämän tasa-arvo, miesten ja naisten yhtäläiset mahdollisuudet rakentaa hyvä ja palkitseva työura sekä nykyistä korkeampi työllisyysaste. Akava korostaa perhevapaamallissaan työhön paluun kannustavuutta ja turvaa.

Lue lisää


15.9.2017 Akavan lausunto nollatuntisopimusten käytön pelisääntöjä selvittävän työryhmän mietinnöstä

Akava toteaa työ- ja elinkeinoministeriölle antamassaan lausunnossa nollatuntisopimusten käytön pelisääntöjä selvittävän työryhmän mietinnöstä muun muassa, että vaihtelevan työajan sopimukset eli niin sanotut nollatuntisopimukset siirtävät liiketoiminnan tai muun toiminnan rahoituksellista tai vastaavaa riskiä työnantajalta työntekijän kannettavaksi. Työntekijän toimeentulo ei välttämättä ole turvattua nollatuntityöstä saatavalla palkalla, vaan tällainen työ ylläpitää työttömyyden lailla tarvetta työttömyysturva- ja muiden tukijärjestelmien käyttöön. Tällöin vastuuta työntekijän toimentulosta siirtyy koko yhteiskunnan kannettavaksi. Esitys ei huomioi esim. työajan vakiintumista, mikä edellyttää asian ratkaisemista oikeuskäytännössä. Akava edellyttää, että mikäli hallitus vie esitystään eteenpäin ja tekee siten poliittisen valinnan nollatuntisopimusten lainsäädännöllisestä tunnustamisesta, se myös jatkaa pelisääntöjen valmistelua. Työntekijän suojeluperiaatteen kunnioittaminen on lainsäädännöllisesti turvattava, Akava huomauttaa.

Lue lisää


15.9.2017 Akavan lausunto työaikasääntelyä selvittävän työryhmän mietinnöstä - työaikalaki

Akava toteaa työ- ja elinkeinoministeriölle antamassaan lausunnossa työaikasääntelyä selvittävän työryhmän mietinnöstä muun muassa, että nykyinen työaikalaki kaipaa uudistuksia, sillä se ei vastaa asiantuntijatyön työaikasuojelun ja joustavuuden nykyisiä vaatimuksia. Akava nostaa esiin lausunnossaan esitykseen liittyviä puutteita ja epätäsmällisyyksiä, jotka on korjattava jatkovalmistelussa. Keskeisin ongelmakohta on soveltamisala, joka on koko työaikalain perusta. Soveltamisalapoikkeusten on oltava erittäin tarkkarajaisia ja ennakoitavia, Akava korostaa.

Lue lisää


Aiemmat


Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje