Uutiskirje
24.3.2017
Markku Ollikainen 1_rajattu

Suomen paikka EU:ssa on päätöksenteon ytimessä

Sture Fjäder_verkkokäyttö

Puheenjohtaja Sture Fjäder korostaa kolumnissaan, että Suomen paikka on Euroopan unionin päätöksenteon ytimessä. EU:n yhtenäisyyden korostamisen sijaan Suomen hallituksen on terävöitettävä EU-politiikkaansa. Mikä on hallituksemme pitkän linjan eurooppalainen visio ja strategia?

Lue Sturen Puheenjohtajalta -kolumni
Työmarkkinajärjestöt yhdessä: Suomen paikka EU:n keskiössä

Suomalaiset työmarkkinajärjestöt kannustavat maan hallitusta pyrkimään EU:n ytimiin. EK, SAK, Akava, STTK, Kuntatyönantajat, Valtion työmarkkinalaitos ja Kirkon työmarkkinalaitos muistuttavat yhteisessä julkilausumassaan EU:n muutosten vaativan aktiivista vaikuttamista.

Lue tiedote ja julkilausuma, joka luovutettiin Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Kataiselle.
Sivistysyhteiskunta 2117, osa 3: Ympäristöekonomian professori Markku Ollikainen uskoo, että sivistykseen satsaaminen pelastaa maailman

Markku Ollikainen_rajattu

Akavalaisen Suomi100-artikkelisarjassa ympäristöekonomian professori Markku Ollikainen pohtii tulevaisuuden keskeisimpiä haasteita. Hän uskoo, että sivistykseen satsaaminen pelastaa maailman.

Lue Akavalaisen artikkeli

Katso video

Tulevaisuuden ympäristöongelmat Markku Ollikainen
Korkeakoulutettujen työttömyys vähenee – viimein myös tutkija-asteella

Akavan tuore työttömyyskatsaus tuo hyviä uutisia: korkeakoulutettujen työttömyys vähenee, vihdoin myös tutkija-asteella

Työttömien osuus työvoimasta akavalaisilla aloilla %

Korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömien määrä kääntyi vuoden 2016 lopussa laskusuuntaan. Korkeakoulutettuja työttömiä oli helmikuun 2017 lopussa yhteensä 47 071. Vähennystä vuotta aiempaan verrattuna tuli 2 216 henkilöä eli 4,5 prosenttia. Työttömistä alemman korkeakoulututkinnon suorittaneita oli 25 226 ja ylemmän 20 177; molemmissa ryhmissä suunta oli alaspäin. Tutkija-asteen koulutuksen suorittaneita oli työttömänä 1 668, määrä väheni hieman edellisvuotisesta.

Kaiken kaikkiaan helmikuun lopussa työttömiä työnhakijoita oli Suomessa 308 824 eli 6,5 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Tutustu uusimpaan työttömyyskatsaukseen6 tapaa kasvattaa kunnan elinvoimaa

Opettaja_01_b

Miten tulevaisuuden kuntiin saadaan lisää työpaikkoja ja elinvoimaa? Palaamalla perusasioihin, sanoo Akavan vastaava lakimies Vesa Vuorenkoski.

Lue Akavalaisen artikkeli

Akava: Kuntien laadittava elinvoimastrategia

Akava pitää tulevia kuntavaaleja elinvoiman ja sivistyksen vaaleina. Akavan mielestä kunnan elinvoimaa on tuettava hyvin monipuolisin keinoin, sillä vain elinvoimaiset kunnat voivat tarjota laadukkaita palveluja.

Lue tiedote

Tuumaamo: Mikä on kuntien tulevaisuus?

Kuntia on yritetty Suomessa pistää uuteen järjestykseen koko 2000-luvun ajan. Aiemmin ajateltiin, että kuntien tulevaisuus ja talous pelastetaan pistämällä kuntarakenne uusiksi. Kuntaliitokset olivat päivän sana. Vielä viisitoista vuotta sitten Suomessa oli lähes 450 kuntaa ja vielä ennen toista maailmansotaa noin 600. Kuntien määrä on nyt 311. Kovin pitkälle kuntaliitoksissa ei ole päästy, vaikka paljon on tehtykin.

Vesa Vuorenkoski 100

Lue Vesa Vuorenkosken blogi

Tuumaamo: Kuka sammuttaa valot?

Maailmanlaajuista Earth Houria vietetään lauantaina 25.3. kello 20.30–21.30. Earth Hour kiinnittää huomiota ilmastonmuutoksen torjuntaan. Tapahtuma järjestetään nyt jo kymmenennen kerran. Valot sammuvat Earth Hourin aikana 178 maassa muistuttamaan ilmastonmuutoksesta.

Elina Moisio 100x100 px

Lue Elina Moision blogi
Yliopistojen taloudelliset vaikutukset arvioidaan

Suomen yliopistot UNIFI ry:n koordinoimassa hankkeessa arvioidaan suomalaisten yliopistojen taloudellisia vaikutuksia. Arvioinnin tavoitteena on luoda kuva siitä, mikä on suomalaisten yliopistojen yhteiskunnalle tuottama arvonlisä. Käytettävä aineisto koostuu muun muassa yliopistojen taloutta, tutkimustulosten kaupallistamista sekä opiskelijoita ja valmistuneita koskevista tiedoista.

Lue tiedote
Vielä muutama päivä aikaa ehdottaa Vuoden työpaikkavaikuttajaa

Akava on perustanut Vuoden työpaikkavaikuttaja -palkinnon nostaakseen esiin akavalaisten luottamusmiesten tärkeää työtä.

Palkinto myönnetään ensimmäisen kerran vuonna 2017 ja se jaetaan Akavan kevätliittokouksen yhteydessä.

Lue lisää ja tee ehdotus 31.3. mennessä!

Valmennusosaamisen kehittäjä Pia Pekonen sparraa ammattivalmentajia

Pia Pekonen

Valmennusosaamisen kehittäjä Pia Pekonen tapasi työviikollaan (13.–17. maaliskuuta) valmentajia niin Vuokatissa kuin Kokkolassa. Viikonloppu sujahti hiihtovalmentajana ja pakatessa.

Lue lisää Pia Pekosen työviikosta
Akavan kunta- ja maakuntavaalitavoitteet

Akavan kunta- ja maakuntavaalitavoitteet tähyävät tulevaisuuteen.

Millaiset kunnat ja maakunnat pystyvät tulevaisuudessa tarjoamaan laadukkaat palvelut sekä puitteet elämiselle ja työntekemiselle?

Tutustu Akavan tavoitteisiin

Akava ry – Korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö
Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki, puh. 020 7489 400