Uutiskirje
8.12.2017
Opiskelija-elämää_02_e

Arkkipiispa Kari Mäkinen: Inhimillinen Suomi kantaa vastuunsa

Kari Mäkinen_nosto

Sivistysyhteiskunta 2117- artikkelisarjamme päätökseksi haastattelimme arkkipiispa Kari Mäkistä. Hän näkee sadan vuoden päässä vastuullisen Suomen, joka on mukana vähentämässä globaalia eriarvoisuutta ja edistämässä inhimillisiä arvoja.

Mäkinen nostaa esiin useita yhteiskunnallisen keskustelun teemoja, muun muassa suhtautumisen vähemmistöihin ja turvapaikanhakijoihin sekä puhuu hyvinvoinnista, toivosta ja arvoista.

Lue artikkeli: Sivistysyhteiskunta 2117, osa 12: Kari Mäkinen: Inhimillinen Suomi kantaa vastuunsa

Artikkeli on käytettävissä myös ruotsinkielisenä Bildningssamhället 2117, del 12: Kari Mäkinen: Ett mänskligt Finland bär sitt ansvar


Akavan tekijät: Katri Juvonen pitää opettajien puolta

Katri Juvonen_Akavan tekijät

Hämeenlinnan kaupungin työsuojeluvaltuutettu Katri Juvonen on pitänyt opettajien puolta  jo 20 vuotta. Hän toimii useissa luottamustehtävissä. Juuri nyt hän on työsuojeluvaltuutettuna erityisen huolissaan opetus- ja kasvatusalan isosta työkuormasta ja oppilaiden aiheuttamista väkivaltatilanteista.

– Perusopetuksessa oppilailla on hyvin monenlaisia tarpeita. Opettajat kertovat, että oppilaat tarvitsisivat esimerkiksi pienempiä ryhmiä, mutta niitä ei ole tarjolla, Juvonen selvittää.

Tutustu Katri Juvosen työhön ja näkemyksiin: Akavan tekijät: Katri Juvonen pitää opettajien puolta


 Aarresaari-verkosto kartoittaa yliopistosta valmistuneiden työllistymistä

Opiskelija-elämää_08_d

Yliopistojen työelämä- ja urapalveluiden Aarresaari-verkoston uraseurantakysely on meneillään. Tavoitteena on selvittää, miten hyvin valmistuneiden osaaminen vastaa työelämän tarpeita. Kyselyssä ovat mukana ovat kaikki yliopistot, Maanpuolustuskorkeakoulua lukuun ottamatta. Kyselyn tuloksia saadaan yliopistojen käyttöön alkuvuodesta 2018.

Akava on ollut mukana uraseurannan kehittämisessä jo pitkään. Akavan mielestä korkeakoulujen rahoituksen tulisi osaksi määräytyä ns. laadullisen työllistymisen perusteella eli rahoituskriteereissä tarkasteltaisiin, miten korkeakoulusta valmistuneet työllistyvät asiantuntijatason tehtäviin.

Lue lisää uraseurantakyselystä


Tuumaamo-blogi: Talous- ja rahaliitto remonttiin – mutta miten?

Eugen Koev ja Markus Penttinen_1

Eugen Koev ja Markus Penttinen tarkastelevat komission esitystä talous- ja rahaliitto EMUn toiminnan parantamiseksi. He nostavat esiin Suomelle erityisen merkityksellisenä – pidemmän aikavälin kehityksen näkökulmasta – komission esittämän vision, johon kuuluu ”vakautustoiminto” (stabilisation function).

Koev ja Penttinen huomauttavat, että odotuksista huolimatta ns. sosiaalisen ulottuvuuden ainekset puuttuvat esityksestä, vaikka talous- ja rahaliittoa on syytetty tämän näkökulman puutteesta. EMU-paketissa tyydytään viittaamaan yleisesti EU:n Göteborgin huippukokouksen julistukseen.

Lue blogi Talous- ja rahaliitto remonttiin – mutta miten?


Akava ry – Korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö
Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki, puh. 020 7489 400