2/2009
18.5.2009

Eurooppavaalit lähestyvät

Akavalta EU-tavoitteet vuosille 2009–2014

Euroopan parlamentin vaalit käynnistyvät ennakkoäänestyksellä keskiviikkona 27.5. Varsinainen äänestyspäivä on sunnuntaina 7.6. Akava varautuu tulevaan viisivuotiskauteen omilla EU-tavoitteillaan, jotka se julkisti huhtikuussa.

Akava lähtee tavoitteissaan työelämän arjen ongelmista. Esimerkiksi vastikään kaatunut työaikadirektiivin uudistus on saatava uudelleen käyntiin, ja kaikille työntekijäryhmille – mukaan lukien ylemmät toimihenkilöt – on taattava työaikasuojelu.

Lisäksi unionin on toimittava tehokkaammin henkisen työsuojelun edistämiseksi. Tarvitaan EU-tason lainsäädäntöä, jolla estetään työpaikkaväkivaltaa ja -häirintää.

EU:n on seuraavan viiden vuoden aikana keskityttävä myös eurooppalaisten osaamistason parantamiseen. Tutkimukseen, koulutukseen ja innovaatiotoimintaan varattujen määrärahojen osuus tulisi vähintään kaksinkertaistaa EU:n budjetissa.

Luovuuden ja innovaatioiden edistämiseksi on myös parannettava tekijänoikeuden, lähioikeuksien ja muun henkisen omaisuuden suojaa ja tekijän oikeutta teokseensa.

Lisäksi unionin on luotava viherkaulustyöpaikoista kilpailuvaltti.  Teollisuuteen ja palveluihin on synnytettävä kokonaan uusia tuotannonaloja, sillä perinteiset teolliset työpaikat vähenevät väistämättä. Ilmasto- ja ympäristöteknologia voivat näin luoda uusia työpaikkoja menetettyjen tilalle.

Talouden taantumasta nousu edellyttää unionilta myös protektionismin torjumista sisämarkkinoilla ja kauppapolitiikassa. Kotimaisten tuotteiden suosiminen unionimaissa tyrehdyttää ulkomaisten tuotteiden kysyntää. Lue Akavan EU-tavoitteet osoitteessa www.akava.fi/eutavoitteet

Ansiomerkkejä akavalaisille toimijoille

Akava on myöntänyt ansiomerkkejä tunnustuksena akavalaisten, Akava-yhteisön ja yhteiskunnan hyväksi tehdystä ansiokkaasta työstä. Akavan hopeisen ansiomerkin saajat vuonna 2009 ovat Tieteentekijöiden liiton toiminnanjohtaja Eeva Rantala, Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki, ja Suomen Ekonomiliiton puheenjohtaja Veli-Matti Töyrylä.

Akavan järjestötoimikunta myönsi maaliskuussa 34 pronssista ansiomerkkiä hopeisin lehvin ja 40 pronssista ansiomerkkiä. Jäsenliitot tai aluetoimikunnat luovuttavat pronssiset ansiomerkit saajilleen omien tilaisuuksiensa yhteydessä keväällä.
Lisätietoja: Luettelo ansiomerkkien saajista

AOVA etsii Suomen parasta kesätyönantajaa

Akavan opiskelijavaltuuskunta AOVA järjestää jo toistamiseen Suomen paras kesätyönantaja –kilpailun. Sen tavoitteena on herättää keskustelua työpaikkojen hyvistä käytännöistä palkitsemalla esimerkillisin kesätyönantaja. Jäseninä raadissa ovat AOVAn puheenjohtaja Tuomas Meriniemi, varapuheenjohtajat Ulla-Mari Pasala ja Pasi Pesonen sekä työjaoston jäsenet Tanja Haapasalo ja Kari Hankia. Suomen parasta kesätyönantajaa voivat ehdottaa kesätyöntekijät ja työnantajat. Vuonna 2008 kilpailun voitti Pöyry Civil Oy.

Suomen parasta kesätyönantajaa voi ehdottaa lomakkeella, johon löytyy linkki Akavan opiskelijatoiminnan nettisivuilta, www.akava.fi/opiskelijat. Kilpailuun voi osallistua syyskuun loppuun asti.  Lomakkeessa kysytään työsuhteen perusasioiden lisäksi mm. työtehtävistä, ohjauksesta ja oikeuksien toteutumisesta.

Tiedoksi tulevia tapahtumia

Akava osallistuu Maailma kylässä -festivaaleille 23.–24.5.2009. Tapahtuma järjestetään Helsingissä Kaisaniemen puistossa ja Rautatientorilla.  Akavan messuosaston numero on F606.

Akavan liittokokous pidetään keskiviikkona 27.5. klo 13 Akavatalon Valopihalla. Ennen liittokokousta pidetään koulutuspoliittinen seminaari klo 9.30–11.30.

Intia-raportti, jonka Akava on tilannut Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskukselta SASKilta, julkistetaan perjantaina 5.6. klo 10–12 Akavatalon valopihalla. Intia on määrätietoisesti satsannut korkeakoulutukseen ja havittelee globaalia johtopaikkaa monella akavalaisella alalla. Raportti avaa mm. ammattiyhdistysliikkeen asemaa uuden talouden nousussa. Tilaisuus on kaikille avoin! Ilmoittautumiset: kirsi.salminen(at)sask.fi