3/2010
6.10.2010

Korkeakoulujen rahoitus opetuksen laadun parantamiseen, ei koulutusmääriin

Korkeasti koulutettujen eli vähintään alemman korkeakouluasteen tutkinnon suorittaneiden työllisyystilanne on heikentynyt voimakkaammin kuin muulla väestöllä. Ennennäkemättömän korkeat työttömyysluvut koskevat sekä ylemmältä että alemmalta korkeakouluasteelta valmistuneita ja jopa tohtori- tai lisensiaattitutkinnon suorittaneita. Työ- ja elinkeinoministeriön vastikään julkistaman työllisyyskatsauksen mukaan viime elokuussa työttömyys oli noussut edellisvuoden elokuuhun verrattuna eniten korkeimmin koulutettujen ammattiryhmässä.

Akava tähdentää, että jatkuvasti kasvaneesta työttömyysriskistä huolimatta korkea koulutus edelleen kannattaa. Maan tulevaisuuden kannalta on ratkaisevaa, että jatkossakin yksilön kannattaa tehdä merkittävä, pitkäaikaista sitoutumista vaativa investointi – hankkia korkea koulutus.

Korkeakoulujen on kannettava vastuunsa valmistuneiden opiskelijoidensa työllistymisestä ja koulutusmäärien järkevästä mitoittamisesta. Tämän vuoksi työllistymisen laatu on otettava osaksi korkeakoulutuksen rahoituskriteeristöä.

Akavan koulutuspoliittisten hallitusohjelmatavoitteiden keskeinen sisältö on seuraava:

Rahaa koulutukseen – Suomi kukoistukseen

  • Korkeakoulujen rahoitusmalli uudistetaan painottamaan laatua ja sen parantamista.
  • Yliopistot toteuttavat elinikäisen oppimisen tehtävää.
  • Korkeakoulujen rakenteellista kehittämistä jatketaan tarkastellen korkeakoulujärjestelmää kokonaisuutena.
  • Koulutuksen ennakoinnin osumatarkkuutta parannetaan.
  • Kansainvälistymisjakso sisällytetään osaksi kaikkia korkeakoulututkintoja.

Neuvottelut kestävän talouskasvun ja työllisyyden ohjelmasta jatkuvat

Hallitus ja työmarkkinakeskusjärjestöt käyvät edelleen neuvotteluja kestävän talouskasvun ja työllisyyden ohjelman sisällöstä. Ohjelman työryhmien tekemistä ehdotuksista on tarkoitus laatia valmis ohjelma lokakuun aikana. Ohjelmaan sisällytetään ehdotuksia, joiden tavoitteena on varmistaa talouskasvu ja tuottavuuden nousu sekä ehkäistä työttömyyttä. Ehdotukset koskevat myös julkisen sektorin rakenteita, verotuksen kehittämistä ja työttömyysturvan rahoitusta.

Kestävän talouskasvun ja työllisyyden ohjelmaan liittyvä työuratyöryhmä jatkaa työtään erillisen aikataulun mukaisesti. Tavoitteena on talven aikana arvioida eläkejärjestelmän pitkän aikavälin uudistamistarpeita ja sopia mahdollisista tavoitteista ja aikatauluista.

Akava, SAK ja STTK antavat potkut huonolle duunille!

”Kaikilla on oikeus työhön, joka takaa toimeentulon ja mahdollisuuden hyvään elämään!” Näin julistaa maailman ammattiyhdistysliike kansainvälisenä Kunnon työn päivänä 7.10. Kunnon työn päivä on maailman ammattiyhdistysliikkeen kattojärjestön ITUC:n vuosittain järjestämä tempaus. Huono työ voi tarkoittaa epävarmuutta työsuhteen jatkosta, uuvuttavia työtehtäviä tai vaikkapa epätasa-arvoista palkkaa.

ITUC:n suomalaiset jäsenjärjestöt Akava, SAK ja STTK järjestävät Kunnon työn päivän kunniaksi Facebook-kampanjan, jossa kannustetaan erityisesti nuoria ammattilaisia tavoittelemaan omia oikeuksiaan ja kunnon työtä.  Lisätietoja: Akavan opiskelija-asiamies Maria Ranta, puh. 050 341 4871

Lisätietoja

Akavan koulutuspoliittiset hallitusohjelmatavoitteet


Kunnon työn päivä 7.10.2010 - osallistu  Potkut huonolle duunille -kampanjaan

 Potkut huonolle duunille -kampanjasivut Facebookissa

World Day for Decent Work -verkkosivut