5/2011
26.5.2011

Sture Fjäder valittiin Akavan puheenjohtajaksi

Akavan liittokokous valitsi Akavan uudeksi puheenjohtajaksi Sture Fjäderin. Liittokokous äänesti puheenjohtajan valinnasta. Vaali ratkesi Fjäderin hyväksi ensimmäisellä kierroksella, kun hän sai 421 ääntä. Äänestyksessä annettiin kaikkiaan 792 ääntä.

Fjäder, 53, siirtyy Akavan puheenjohtajan tehtävään kaudelle 2011–2015 Suomen Ekonomiliiton edunvalvontajohtajan tehtävästä. Hän on työskennellyt Suomen Ekonomiliitossa useissa eri tehtävissä vuodesta 1989 alkaen. Hänellä on pitkä kokemus luottamustehtävistä Akava-yhteisössä, ja hän on ollut Akavan hallituksen jäsen vuodesta 1995. Fjäder on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti.

Fjäder haluaa tehdä Akavasta nykyistä merkittävämmän yhteiskuntapoliittisen vaikuttajan ja keskustelijan. Akavan vaikuttamistyö saa pontta erityisesti jäsenjärjestöjen aktiivisesta kasvusta ja siitä tosiasiasta, että akavalaiset toimivat avainpaikoilla yhteiskunnan eri sektoreilla asiantuntija-, esimies- ja johtotehtävissä.

Akavan johdossa Fjäder pitää yhtenä päätehtävänään yksityisen ja julkisen sektorin sujuvan yhteistyön ylläpitämistä. Hän painottaa, että julkisen sektorin toimivuuden tulee perustua talouden kasvuun, tuottavuuden lisääntymiseen taloudessa yleisesti ja tarvittaviin resursseihin.

Evästystä hallitusohjelmaan: Korkea työllisyysaste varmistaa julkiset palvelut

Tulevan hallituksen haasteena on saada työllisyys nousuun. Pitkällä aikavälillä julkisten palveluiden rahoitus varmistetaan vain, jos työllisyysaste on korkea. Suomessa on lisäksi erikoistuttava korkeaa osaamista vaativiin tuotteisiin ja palveluihin, sillä emme pysty kilpailemaan kehittyvien markkinoiden halpatyövoiman kanssa.

Jotta Suomen kilpailukyky säilyy hyvänä, työntekijöiden osaamisen jatkuvaan parantamiseen on saatava vahvat kannustimet. Jokaiselle työikäiselle pitäisi luoda henkilökohtainen koulutustili, jota rahoittaisi työnantaja, valtio ja työntekijä itse. Työnantajan koulutusmenot pitäisi rinnastaa verotuksessa vähennyskelpoisiin investointeihin.

Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder muistuttaa, että kotimainen kysyntä muodostaa puolet bkt:sta.
–Siksi kuluttajien ostovoimasta on huolehdittava. Verotuksen on kannustettava työntekoon, eikä palkansaajien ansiotulojen verotus saa nousta millään tulotasolla.
Vastuu julkisten hyvinvointipalvelujen järjestämisestä on kunnilla. Kestävyysvajeen poistaminen edellyttää, että kuntien menokehitys saadaan hallintaan. Akavan keino on lisätä valtion taloudellista ohjausta kunnista.

Akava mukana Maailma kylässä -festivaaleilla

Akava osallistuu Helsingissä 28.–29.5. järjestettävään Maailma kylässä -tapahtumaan. Keskusjärjestö Akavan lisäksi akavalaiset liitot SPECIA – Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry, Uusi Insinööriliitto ja Ympäristöasiantuntijoiden Keskusliitto YKL ovat mukana Kunnon työn teemateltan näytteilleasettajina.

Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASKin ja ammattijärjestöjen yhteisen teemateltan aiheina ovat muun muassa globaali tuotantoketju ja työntekijän oikeudet, kestävä kehitys ja monikulttuurisuus, eettinen kulutus ja vastuullinen tuotanto sekä talkoomatkat ja suora osallistuminen.

Helsingin Rautatientorilla sijaitsevan Kunnon työn teemateltan osastot ovat avoinna lauantaina 28.5. klo 11–20 ja sunnuntaina 29.5. klo 11–18. 

Tervetuloa tutustumaan!

Fjäder Sture250511 kävelee Akavatalolle 180
Tuore puheenjohtaja Sture Fjäder matkalla Akavataloon valintansa jälkeen. Kuva: Laura Oja

Maailma kylässä -tapahtuman aikataulu- ja ohjelmatiedot

Maailma kylässä -tapahtumassa on monipuolinen ohjelmatarjonta, katso tarkat tiedot tapahtuman omalta sivustolta
www.maailmakylassa.fi