9/2011
7.2.2011

Vaikuttavampi ja osallistavampi Akava

Akavan liittokokous hyväksyi Akavan strategian vuosille 2012–2019. Akavan puheenjohtaja Sture Fjäderin mielestä strategian viesti on selvä: on aika keskittyä vaikuttamiseen.


– Toimintaa pitää tarkentaa. Akavan on kiinnitettävä aiempaa enemmän huomiota yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja siihen, miten Akavan tavoitteet päätöksissä näkyvät. Vaikuttamistyö ja poliitikkojen lobbaaminen ovat uuden strategian myötä päätehtäviämme, Fjäder korostaa.


Fjäder muistuttaa, että Akava ei pysty tähän yksin – jäsenliitot tarvitaan vaikuttamistyöhön tiiviisti mukaan.


– Teemme työtä kaikkien akavalaisten eteen. Siitä kertoo myös Akavan missio: Menestystä ja turvaa yhdessä.


Akava haluaa olla myös aiempaa avoimempi ja osallistavampi keskusjärjestö. Avoimuus näkyy käytännössä esimerkiksi siinä, että Akavan hallituksen kokoukset tulevat avoimiksi kaikille jäsenjärjestöille. Myös tammikuussa nimitettävät uudet toimikunnat voivat ottaa toimintaansa mukaan edustajia useammasta liitosta.

>Akavan strategia 2012–2019

Akavan hallitus 2012–2013 nimitettiin

Akavan liittokokous nimitti Akavan hallituksen toimikaudelle 2012–2013.

>Uuden hallituksen jäsenet ja varajäsenet


Kansainvälisten asioiden asiamieheksi Jenni Karjalainen

Valtiotieteiden maisteri Jenni Karjalainen, 30, on valittu Akavan kansainvälisten asioiden asiamieheksi. Hän aloittaa tehtävässään tammikuun alussa.


Karjalainen toimii tällä hetkellä Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK:ssa elinkeinopoliittisena asiantuntijana. Hän on aiemmin työskennellyt mm. SAK:ssa kansainvälisistä asioista vastaavana tiedottajana.


Karjalainen hoitaa tehtävää Liisa Folkersmanin työvapaan ajan. Folkersma aloittaa tammikuun alussa Brasiliassa kahden vuoden pituisessa YK-hankkeessa, jonka tavoitteena on edistää yritysten yhteiskuntavastuuta ja korkeasti koulutettujen naisten urakehitystä.

Jenni Karjalainen
Jenni Karjalainen


Akavan ensimmäinen yrittäjäpalkinto Pekka Jussilalle

Pekka Jussila
Pekka Jussila

Akava antoi ensimmäisen ammatinharjoittaja- ja yrittäjäpalkinnon tamperelaiselle diplomi-insinööri Pekka Jussilalle.


Akavan yrittäjäpalkinnon tavoitteena on tuoda esiin akavalaisen, korkeasti koulutetun yrittäjyyden merkitystä suomalaiselle yhteiskunnalle.
>Lue Pekka Jussilan haastatteluAkavalainen ilmestyy 9.12.


Vuoden viimeinen Akavalainen ilmestyy perjantaina 9.12. Mukana mm. opetusministeri Jukka Gustafssonin haastattelu. Ministerin mielestä opintojen ohjauksen ja työelämäyhteyksien kehittäminen on äärimmäisen tärkeää kaikilla koulutustasoilla. Ammattikorkeakouluihin kohdistuvista säästötavoitteista hän ei aio luopua.

 

Hyvää joulun odotusta!