4/2012
16.5.2012

Akavalaiset pitävät laadukkaita kuntapalveluja tärkeinä

Akavalaiset pitävät tärkeänä, että kansalaiset ovat tasa-arvoisessa asemassa palvelujen suhteen kunnasta riippumatta. Akavalaiset pitävät tasokkaita ja laadukkaita palveluita tärkeimpinä asioina kunnissa, eikä niistä olla valmiita tinkimään. Tulokset käyvät ilmi TNS Gallupin tekemästä kyselystä.

Valtaosa akavalaisista ei halua nostaa kunnallisveroa merkittävästi. Maksuttomat palvelut halutaan säilyttää maksuttomina tai lähes maksuttomina. Sen sijaan omavastuuosuuksien korotukseen on halukkuutta. Akavalaiset katsovat, että varsinkin sosiaali- ja terveyspalvelut kaipaavat parempaa resursointia.
>Lue lisää
>Yhteenveto kyselyn tuloksista

Trendityöryhmä esittää tarkennuksia lainsäädäntöön

Trendityöryhmä eli työvoiman käyttötapojen ja työn tekemisen muotojen muutostrendejä selvittävä ja kehittävä työryhmä jätti eilen väliraportin työministeri Lauri Ihalaiselle. Työryhmä toteaa, että määräaikainen työ, osa-aikatyö ja vuokratyö ovat tänä päivänä osa suomalaista työelämää. Työntekijöitä tulee kohdella yhdenmukaisesti työn teon muodosta riippumatta, mikä on otettava huomioon myös työelämää koskevassa lainsäädännössä.

–  Nykylainsäädännön ja käytännön väliset ongelmakohdat sekä sovellettavien lakien väliset kirjaimelliset tai tulkinnalliset ristiriidat tulee selvittää ja korjata. Tavoitteena tulee olla selkeä ja ymmärrettävä sääntely sekä yhtenäinen tulkintakäytäntö, Akavan varapuheenjohtaja Eeva Rantala korostaa.
>Lue lisää

Ehdota ammatinharjoittaja- ja yrittäjäpalkinnon saajaa

Ammatinharjoittaja- ja yrittäjäpalkinnon 2012 saajaa voivat ehdottaa kaikki akavalaiset. Palkinnon saaja voi olla akavalainen yrittäjä, akavalaisen jäsenjärjestön yksi tai useampi jäsen tai muu henkilö tai ryhmä, joka on toiminut merkittävällä tavalla akavalaisen yrittäjyyden hyväksi. Palkinnon tavoitteena on tuoda esiin yrittäjyyden merkitystä akavalaisille sekä akavalaisen yrittäjyyden merkitystä suomalaiselle yhteiskunnalle.
>Lue lisää

Suomen parasta kesätyönantajaa etsitään jälleen

Akavan opiskelijavaltuuskunta AOVA järjestää Suomen paras kesätyönantaja -kilpailun jälleen tänä kesänä. Sekä kesätyöntekijät että työnantajat voivat ehdottaa Suomen parasta kesätyönantajaa. Ehdotuksia voi antaa kilpailun verkkosivuilla olevalla lomakkeella 1.6.–30.9.2012. Kilpailun voittaja julkistetaan loppusyksyllä 2012.


>Lue lisääAkava Maailma kylässä -festivaaleilla

Akava on mukana Maailma kylässä -festivaaleilla 26.–27.5. Kunnon työ -teemateltassa esittäytyvät myös Uusi Insinööriliitto,Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ja Ympäristöasiantuntijoiden Keskusliitto. Tervetuloa!

>Maailma kylässä -festivaalien ohjelma


Haku 1askel-hyvinvointijaksoihin alkoi


Haku Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT:n 1askel-hyvinvointijaksoille on käynnissä. Ne korvaavat palkansaajalomajärjestöjen aiemmin järjestämän kuntoremontti- ja perhekuntolomatoiminnan. Ensimmäiset jaksot toteutetaan kesäkuun aikana.
>Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT