7/2012
28.11.2012

Fjäder ehdottaa laajaa yhteiskuntasopimusta

Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder esittää, että työmarkkinajärjestöt sitoutuvat torjumaan lähivuosina uhkaavia palvelujen ja etuuksien leikkauksia ja veronkorotuksia laajalla yhteiskuntasopimuksella.


– Yhteiskuntasopimuksen osana järjestöt sopisivat jo ensi keväänä kokoavasta työmarkkinaratkaisusta, jossa vientiteollisuus määrittelisi palkkatason. Nyt voimassa olevia työ- ja virkaehtosopimuksia jatkettaisiin palkantarkistuksineen, ja sen päälle tehtäisiin sopimus 1,5 vuodeksi, Fjäder ehdottaa.
>Lue lisää


Kiista koulutusoikeudesta ratkaistava pian

Raamisopimukseen liittyvää kolmen päivän koulutusoikeutta ei ole haudattu, vaikka sovintoa ei edelleenkään ole näköpiirissä. Neuvonpitoa on käyty lähinnä kulisseissa ja epävirallisesti sen jälkeen, kun EK hylkäsi jo kertaalleen neuvotellun ammatillisen osaamisen kehittämistä koskevan lakikokonaisuuden.


– Kiista pitää saada ratkaistua mahdollisimman pian, jotta se ei toisi paineita seuraaviin sopimusneuvotteluihin, eikä hiertäisi työmarkkinaosapuolten välejä haastavassa taloustilanteessa, vaatii Akavan johtaja Maria Löfgren.


– Akava pitää kiinni siitä, että mikään osapuoli ei voi yksipuolisesti vetäytyä tehdyistä sopimuksista. Tässä tilanteessa valmiutta uuteen ratkaisumalliin on löydyttävä kaikilta. Osaamisen kehittäminen läpi työuran on kaikkien yhteinen etu, Löfgren painottaa.


Lisätietoja: johtaja Maria Löfgren, p. 040 568 2798Fjäder Pohjolan palkansaajajärjestön puheenjohtajaksi

Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder on valittu Pohjoismaiden palkansaajien yhteistyöjärjestön hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2013.


– Pohjoismainen yhteistyö ei ole vain viranomaisten projekti, vaan kansalaisyhteiskunnalla ja ay-liikkeellä on siinä tärkeä rooli. Yhdessä tekemistä esimerkiksi työmarkkina-asioissa pitää vahvistaa, Fjäder linjaa.

Puheenjohtajakaudellaan Akava panostaa pohjoismaisen kolmikantayhteistyön kehittämiseen, kilpailukykyyn, työllisyyteen ja osaamiseen.

> Lue lisää

Pohjoismaiden liput 250Akavan aluetoiminta uudistuu vuoden alussa

Akavan aluetoiminta uudistuu ensi vuoden alusta aluevaikuttamiseksi. Tavoitteena on tehostaa Akavan aluevaikuttamista kaikkialla Suomessa ja edistää akavalaisille tärkeitä asioita alueellisten erityispiirteiden mukaan.Yhteensä viidentoista alueverkoston toiminta käynnistyy vuoden 2013 alussa aluejohtoryhmien johdolla. Johtoryhmien ja Akavan liittojen verkoston edustajat valitaan kuluvan vuoden lopussa. Akavan jäsenliitot tekevät ehdotuksensa näihin toimielimiin.
> Lue lisää


Akavan opiskelijoille ensimmäinen strategia

Opiskelijat strategia piirros


Akavan opiskelijoiden valtuuskunta on hyväksynyt Akavan opiskelijatoiminnan historian ensimmäisen strategian. Akavan opiskelijat haluaa olla entistä vahvempi toimija yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa ja Akavan sisäisessä päätöksenteossa.


– Akavan opiskelijoilla on paljon osaamispotentiaalia, jota ei ole vielä osattu hyödyntää riittävän hyvin. Haluamme nyt priorisoida vaikuttamiskohteita, painottaa työelämäasioita ja käyttää aiempaa tehokkaammin tutkittua tietoa vaikuttamistyön pohjana, Akavan opiskelijoiden puheenjohtaja Ted Apter kuvailee uutta strategiaa. 


Akavan opiskelijoiden mielestä on erittäin tärkeää, että nuorten ääni kuuluu päätöksenteossa. Tämän päivän ratkaisuilla rakennetaan tulevaisuuden työelämää, joten nuoria on kuunneltava entistä paremmin.

> Lue lisää

Akavan yrittäjäpalkinto Timo Ropelle

Akava myönsi vuoden 2012 yrittäjäpalkinnon koulutus- ja konsultointiyrittäjä Timo Ropelle.

– Tekipä työtään yrittäjänä tai palkansaajana, sitä toivoo, että saa jotain merkityksellistä aikaan. Tuntuu hienolta, että oma työ on jättänyt jonkun jäljen, Rope iloitsee.

TimoRope 2 21112012 b

> Timo Ropen haastattelu

Tulos ja ilo yrittäjän arjessa – Akavan yrittäjäseminaari 1.2.2013


Akavan perinteisessä yrittäjäseminaarissa pohditaan yrittäjän ajen ja hyvinvoinnin tärkeitä kysymyksiä. Seminaari pidetään perjantaina 1.2.2013 kello 15–18.45 Nordean auditoriossa osoitteessa Satamaradankatu 5, Helsinki. Ilmoittaudu mukaan!

> Seminaarin ohjelma ja ilmoittautuminen