8/2012
12.12.2012

Isän vapaa pitenee vuodenvaihteessa

Isän oma vapaa pitenee vuoden alussa 54 arkipäivään. Samalla vapaan hakeminen yksinkertaistuu ja byrokratia vähenee. Muutos lisää työmarkkinoiden tasa-arvoa.

video


Akavan asiantuntijan Tarja Arkion mielestä isän vapaan pidentäminen osoittaa, että työmarkkinakeskusjärjestöiltä löytyy tahtoa ja kykyä sopia asioista.

– Tämä kertoo rohkeudesta katsoa tulevaan myös vaikeina aikoina. On eurooppalaisittain poikkeuksellista, että etuuksia kasvatetaan tiukassa taloustilanteessa, Arkio kiittää.

>Lue lisää
>Katso video Isän kanssa

Työajan pidentäminen ei lisää tuottavuutta

Työajan pidentäminen ei lisää tuottavuutta, Akava painottaa. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies on ehdottanut viikoittaisen työajan pidentämistä esimerkiksi kahdella tunnilla viikossa.

– Korkeasti koulutettujen palkansaajien ongelmana on jo nyt, että työajan seuranta on puutteellista, eivätkä todelliset tehdyt työtunnit tai työhön sidonnainen aika näy tilastoissa. Korkeasti koulutetut ovat usein muun muassa jatkuvasti hälytysvalmiudessa ja matkustavat omalla ajallaan työmatkoille, johtaja Maria Löfgren sanoo.
>Lue lisää

Kaksi haikua van Rompuylle

Akavan asiantuntija Jenni Karjalainen kirjoittaa Ytimessä-blogissaan ajatuksiaan kansainvälisen edunvalvonnan ytimistä ja niiden ympäriltä.

Viimeisimpänä hänen mietteitään maanantaisen TUACin – eli OECD:n yhteydessä toimivan ay-komitean – täysistunnon jälkeen. Haiku-muotoon kirjoitettu teksti on omistettu Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle Herman van Rompuylle.

Akavan väki toivottaa mukavaa ja kiireetöntä joulun aikaa!


Isät esillä perjantain Akavalaisessa


Akavalainen 5 2012 kansi250

Vuoden viimeinen Akavalainen ilmestyy 14.12. Lehdessä isät kertovat, mitä kotona oleminen heille merkitsee. Muita aiheita ovat mm. maahanmuuttajien mentorointi, ammattietiikka ja työpaikkaväkivalta.
>Akavalainen verkkojulkaisuna
(huom. uusin lehti ilmestyy verkossa perjantaina)