3/2013
8.3.2013

Koulutuspäivistä saatiin neuvottelutulos

Kolmea koulutuspäivää koskevaan kiistaan saatiin eilen alustava neuvottelutulos. Akavan työvaliokunta käsittelee tulosta ensi maanantaina.

– Ratkaisuehdotuksessa yhteistoimintalain koulutussuunnitteluvelvoitetta tarkennetaan ja kirkastetaan. Jotta työnantaja on oikeutettu verokannustimeen, sen on tehtävä muun muassa koulutussuunnitelma, kertoo Akavan johtaja Maria Löfgren.

Mahdollisen ratkaisun tarkemmasta sisällöstä tiedotetaan maanantaina. Myös muut neuvottelutunnustelut etenevät. Tämän päivän aikana selviää, aloitetaanko neuvottelut keskitetystä palkkaratkaisusta.

– Kolmen päivän raivaaminen alta pois mahdollistaa tunnustelujen jatkamisen. Nyt selvitetään, voidaanko ylipäätään neuvotella jatkosta ja kartoitetaan neuvoteltavia asioita, Löfgren sanoo.

Valtiolla naisjohtajien euro on 111 senttiä

Akava haluaa nostaa naisten päivän kunniaksi esiin yllättävän tilastotiedon: valtiolla työskentelevien, ylimpiin johtajiin ja virkamiehiin lukeutuvien naisten euro on 111 senttiä miesten eurosta.

– Tämä on valonpilkahdus, mutta eihän tätä voi tietenkään pitää vielä palkkatasa-arvon voittona. Samaan aikaan kaikilla muilla sektoreilla ja asematasoilla naiset ansaitsevat keskimäärin vähemmän kuin miehet. Työtä palkkatasa-arvon puolustamiseksi riittää, huomauttaa Akavan asiantuntija Tarja Arkio.

Naisten asemassa ja oikeuksissa on monia vakavia epäkohtia eri puolella maailmaa. Naisten päivänä kansainvälinen ay-liike ja monet muut järjestöt kiinnittävät huomiota naisten aseman parantamiseen ja naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseen. Palkansaajajärjestöjen maailmantason kattojärjestö ITUC nostaa esiin naisten asemaa puolustavien kansalaisaktivistien tärkeän työn ja kiittää heitä rohkeudesta ja sinnikkyydestä. ITUC vaatii kansainvälistä yhteisöä toimimaan, jotta naisten asemaa puolustavat aktivistit eivät joudu väkivallan kohteeksi. Lisäksi ETUC toteaa naisten päivän kannanotossaan, että naiset maksavat Euroopan talouskriisistä ja siihen liittyvistä toimista kaksinkertaisen hinnan. ETUCin mukaan tasa-arvotavoitteita ei saa ohittaa säästötoimien ja kriisin keskelläkään.

Hyvää naisten päivää!
> Lisätietoa naisten päivän teemoista

Akavan jäsenmäärä kasvoi edelleen

Akavan jäsenjärjestöjen kokonaisjäsenmäärä kasvoi vuodessa noin 14 000 henkilöllä ja on nyt yhteensä 580 000.

– Vaikka kasvumme on koko 2000-luvun ollut merkittävää, olemme huolissamme siitä, miten moni jättää järjestäytymättä liittoon ja valitsee pelkän työttömyyskassan. Taustalla on usein väärinkäsitys, jossa työttömyyskassajäsenyyden luullaan tarjoavan myös muuta työsuhdeturvaa ja ammattiliiton palveluja, Kauppinen muistuttaa.

Akavalaisista 52 % on naisia. Yksityissektorilla työskentelee 56 %, kuntasektorilla 32 %, valtiolla 7 % ja seurakunnissa 1 % akavalaisista. Yrittäjinä tai ammatinharjoittajina toimii 3 %. Akavalaisista 82 % on suorittanut vähintään alemman korkeakoulututkinnon.
>Lisätietoa Akavan jäsenmääristä
>Lisätietoa akavalaisista työelämässä

Miika Sahamies aloitti Akavassa

Miika Sahamies on aloittanut Akavassa uudessa asiantuntijan tehtävässä. Sahamies vastaa nuorten aikuisten edunvalvonnasta.

Miika Sahamies

– Suomesta puhutaan yhtenä tasa-arvon kärkimaista, mutta sukupolvien välisessä tasa-arvossa on vielä paljon kehitettävää, Sahamies korostaa.

– Työelämässä meneillään olevat uudistukset koskevat eniten nykyisiä kolmekymppisiä ja heitä nuorempia ikäpolvia. Edunvalvonnan pitää jatkossa vastata entistä paremmin nuorten työelämäodotuksiin.

>Lue lisää

Tuumaamo-blogissa: Ennen oli kaikki paremmin

Rapautuuko hyvinvointiyhteiskuntamme? Kiinnostavatko yhteiskunnalliset asiat enää ketään? Näitä asioita tuumailee Akavan yhteiskunta-asioiden päällikkö Mats Nyman blogikirjoituksessaan.
>Tuumamoon

Testaa oletko Henni Himoliikkuja

Osallistu PHT:n kevätkampanjaan ja tee hyvinvointitesti! Samalla voit osallistua urheiluliikkeen lahjakortin arvontaan.
>Hyvinvointitestiin


8 tuntia -kampanja käynnistyi

Ylemmät toimihenkilöt YTN ry:n 8Tuntia.fi-kampanja nostaa esiin korvauksettoman ylityön vaikutukset yhteiskunnassa sekä työnantajalle, työntekijöille ja heidän perheilleen.
>Kampanjasivustolle 8Tuntia.fi

YTN 183-ytn8tuntia