Uutiskirje
13.5.2015
Presidentti Halonen

Presidentti Halonen palkansaajien seminaarissa: Säällinen työ kestävän kehityksen tavoitteeksi

Palkansaajien äänen tulee kuulua kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa, korostavat palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK. Pariisissa pidettävissä ilmastoneuvotteluissa tulee sopia sitova kansainvälinen ja mahdollisimman kattava sopimus. Vaikka ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen luovat uutta työtä, on syytä huolehtia myös ilmastonmuutosturvasta.

Presidentti Halonen ja pj Fjäder

> Lue tiedote


Eroon perusteettomista palkkaeroista

Jos et tiedä, onko työpaikallasi tehty palkkakartoitusta, kysy siitä. Vuodenvaihteessa voimaan astunut tasa-arvolain uudistus panee työnantajat tarkastelemaan miesten ja naisten palkkaeroja entistä tarkemmin. 

Neuvottelu01b

> Lue Akavalaisen artikkeli Eroon perusteettomista palkkaeroista

> Selvitä kyselyllä, miten millä tolalla palkkatasa-arvon edistäminen on sinun työpaikallasi: Sama työ, sama palkka

> Lue lisää palkkakartoituksesta

Banneri Sama työ sama palkka  vihreä 12052015

millä tolalla palkkatasa-arvon edistäminen on sinun työpaikallasi.

Ehdota Akavan yrittäjäpalkinnon 2015 saajaa

Akavan yrittäjäpalkinto myönnetään vuosittain tunnustuksena ansioituneelle yrittäjälle tai ammatinharjoittajalle. Tavoitteena on tuoda esille yrittäjyyden suurta merkitystä suomalaiselle yhteiskunnalle, talouskasvulle ja hyvinvoinnille.

> Lue lisää ja tee ehdotus yrittäjäpalkinnon saajaksi


Viikon luku:
Naisten ja miesten palkkaeron kaventuminen

Naisten ja miesten palkkaeron kaventuminenTuumaamo:

Uudistuvat julkiset hankinnat tuovat joustavuutta ja innovaatioita

Julkisia hankintoja koskevat EU-direktiivit on uudistettu. Niiden toimeenpanemiseksi on juuri valmistunut Hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietintö. Akava toimi sen ohjausryhmässä ja piti esillä kolmea keskeistä tavoitetta. Ensiksi hankintojen laatua koskevista tavoitteista ja valintaperusteista Akava korosti, että hankinnat tulisi entistä useammin tehdä siten, että painotetaan hinnan lisäksi laatunäkökohtia. Toisena tärkeänä tavoitteena oli luoda Suomeen toimiva ja joustava innovatiivisten hankintojen menettely. Kolmanneksi tavoitteena oli parantaa yrittäjien ja pk-yritysten asemaa hankinnoissa eri tavoin.

Vesa Vuorenkoski 100

> Lue Vesa Vuorenkosken blogikirjoitus


Pelkästään kepillä ei saada opiskeluaikoja lyhenemään

Sara Peltola


Viikon akavalainen Sara Peltola opiskelee opinto-ohjaajaksi Itä-Suomen yliopistossa. Peltola toivoo, että opinnoissa tuotaisiin nykyistä enemmän esille ohjauksen osaamisen hyödyntämismahdollisuuksia myös koulumaailman ulkopuolella, nopeasti muuttuvassa työelämässä.

> Lue Viikon akavalainen


Akava-päivät

Banneri Akava paivat 2015   130  mm x 90 mm

Kevään Akava-päivien teemana on Akavan hallitusohjelmatavoitteet

Työstä kasvua Suomeen.

Akava-päiviä järjestetään eri puolilla maata seuraavasti:

• 22.5. Kemi, Lappi

Ohjelmat & ilmoittautumiset
Akava-päivät 2015


Ajankohtaista liitoissa

> Lue Akava-yhteisön uutisia