Uutiskirje
27.3.2015
vaalitentti 19 raj

Työtä Suomeen yhteistuumin

Työelämän vaalitentti Bottalla kokosi puolueiden puheenjohtajia ja muita edustajia keskustelemaan työstä, työmarkkinoista ja koulutuksesta sekä osaamisesta. Kotiinviemiset tentistä: lisää työtä ja työpaikkoja Suomeen, osaaminen ja koulutus etusijalle, kannustinloukut pois. Riitelyn sijaan tarvitaan yhteistä tahtoa kehittää Suomea.

> Lue Akavalaisen artikkeli


Soten kariutumista ei saa paikata veronkorotuksilla tai menoleikkauksilla

Sote-uudistuksen kariutuminen nyt päättyvällä hallituskaudella ei saa johtaa julkisen talouden tasapainottamiseen veronkorotuksin tai menoleikkauksin, Akava huomauttaa. Jotta hyvinvointivaltion jatkuvuus sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuus voidaan turvata, on tulevan hallituksen ensi töikseen vietävä sote-uudistus maaliin.

> Lue tiedote


Suomen malli on luotava opetuksen, tutkimuksen ja opiskelun lähtökohdista    

Akava esittää korkeakoulutukseen Suomen mallia, jota lähdetään luomaan laajasti opetuksen, tutkimuksen ja opiskelun lähtökohdista. Uuden mallin luomiseksi tarvitaan keskustelua kaikkien osapuolten kesken, niin korkeakoulujen henkilöstön, opiskelijoiden kuin niitä ympäröivän yhteiskunnan välillä.

> Lue tiedote


Eurooppalainen ay-liike vastustaa liikesalaisuuksien suojan muutoksia   

Laaja joukko eurooppalaisia ammattiliittoja ja kansalaisjärjestöjä on julkaissut kannanoton, jossa ne vastustavat liikesalaisuuksien suojaa koskevaa direktiiviesitystä. Ne kritisoivat uudistuksen kireää aikataulua ja vaativat muutoksia direktiivin sisältöön. Ay-liikkeen huolena on erityisesti, että uusi direktiivi vaikeuttaisi asiantuntijoiden työpaikan vaihtoa ja liikkuvuutta. Akava ja korkeasti koulutettujen eurooppalainen järjestö Eurocadres ovat allekirjoittaneet kannanoton. 

> Lue tiedote


Ilman yleissitovuutta työehdot voisivat mennä villiksi

Työehtosopimusten yleissitovuuden tarkoitus on turvata työnteon tietyt vähimmäisehdot kaikille työntekijöille. Yleissitovuutta kyseenalaistetaan kuitenkin aika ajoin.

Kemiaa11

> Lue Akavalaisen artikkeli


Yt-neuvotteluiden lopputulos usein arvattavissa

Yhteistoimintaneuvotteluista on tullut näytelmää, jonka lopputulos on selvä. Ylemmät toimihenkilöt YTN:n teettämässä tutkimuksessa luottamusmiehet suhtautuvat yt-neuvotteluihin sitä kyynisemmin mitä pidempään he ovat luottamustoimessa olleet.

> Lue Akavalaisen artikkeli


Onko komissiosta EU-sääntelyn karsijaksi

Komissio elää sääntelystä. Siksi sen uutta roolia sääntelyn keventäjänä on syytä epäillä siihen asti, kunnes se tuottaa konkreettisia tuloksia juhlapuheiden sijaan, kirjoittaa Sampo Terho Kohti parempaa Eurooppaa -kolumnissaan.

Sampo Terho karuselli


> Lue Sampo Terhon Kohti parempaa Eurooppaa -kolumni

Asiantuntijuus kehittyy läpi työuran

Keski-Suomen alueen Akava-päivää vietettiin 19.maaliskuuta Jyväskylässä teemalla "Miten osaaminen kehittyy?". Kansainvälistyvä toimintaympäristö, talouden haasteet ja muuttuva työelämä loiva puitteet keskustelulle, jossa yleisö haastettiin pohtimaan oman osaamisen kehittämisen tärkeyttä.

Akava-päivä Jyväskylä

> Lue Akavaisen artikkeli


Pätkätöiden konkari kehottaa avoimuuteen työnhaussa

Jaana Gustafsson

Töiden lyhytjänteisyys ja palkkatulon epävarmuus ovat vaatineet sopeutumista. Työtä hakiessa mieli kannattaa pitää avoimena kaikille mahdollisuuksille, eikä lokeroitua liikaa neuvoo Viikon akavalainen, Turun kaupungin ympäristötarkastaja Jaana Gustafsson.

> Lue Viikon akavalainen


Tuumaamo:

Mistä puhutaan kun puhutaan työvoiman tarjonnan kasvattamisesta?

Talouskeskustelussa viime vuosina eniten veisattu virsi lienee kertomus siitä, kuinka työvoiman tarjonnan kasvattamisella ainakin helpotetaan kestävyysvajetta, mutta myös lisätään työllisyyttä. Tässä tekstissä en puutu kestävyysvajeeseen, vaan täsmennän, mitä vaihtoehtoja työn tarjonnan lisäämisellä voidaan tarkoittaa.

Heikki Taulu

> Lue Heikki Taulun blogikirjoitus

Osaamisinvestoinneista kasvua Suomeen

Akavan kevätseminaari nostaa esiin uusien työpaikkojen luomiselle olennaisia kasvupolitiikan ydinkysymyksiä. Seminaarin alustuksissa käsitellään innovaatioiden ja osaamisen merkitystä Suomelle, sekä kilpailukyvyn ja investointien edistämiseen liittyviä haasteita.

Seminaari järjestetään tiistaina 31.3.2015 kello 12.15-15.45 Kansallissalissa, Aleksanterinkatu 44, Helsinki.

www.akava.fi/kasvuseminaari


Ajankohtaista liitoissa

> Lue uutisia Akava-yhteisöstä


Ukrainan tapahtumat päättivät Suomen toiveajattelun

Anna-Lena Laurénin ja Peter Lodeniuksen teos ”Ukraina – Gränslandet” (Ukraina – rajamaa) yhdistää Laurénin kuvauksen Ukrainan kärjekkäimmistä tapahtumista Lodeniuksen laatimaan taustoitukseen, joita on täydennetty Niklas Meltion valokuvin. Kirjassa on myös havaintoja viestintäsodasta.

Lauren Lodenius Ukraina-gränslandet

>Lue kirja-arvostelu


Akava-päivät

Banneri Akava paivat 2015   130  mm x 90 mm

Kevään Akava-päivien teemana on Akavan hallitusohjelmatavoitteet
Työstä kasvua Suomeen.

Akava-päiviä järjestetään eri puolilla maata seuraavasti:

• 7.5. Kainuu, Kajaani
• 22.5. Kemi, Lappi
• 4.6. Kaakkois-Suomi

Ohjelmat & ilmoittautumiset
Akava-päivät 2015