Uutiskirje
8.4.2016
Uutiskirjekuva_AkavaAsia

Osaaminen on Akava asia – Akava kampanjoi koulutuksen ja osaamisen puolesta

akava_asia_osaaminen_900x593


Akava on aloittanut Akava Asia -nimisen kampanjan, jolla se nostaa keskusteluun koulutukseen, osaamiseen ja Suomen tulevaisuuteen liittyviä teemoja. Tavoitteena on muun massa saada koulutuspolitiikan päättäjät ymmärtämään osaamisen merkitys Suomen menestykselle ja tekemään sen mukaisia valintoja ja päätöksiä.

Lue tiedote: Osaaminen on Akava asia – Akava kampanjoi koulutuksen ja osaamisen puolesta

Kampanjen Akava asia försvarar utbildning och kunnande

Knowledge is at the centre of the Akava Asia campaign on behalf of education and skills

Akava asia -kampanjan tunnisteena on #AkavaAsia

Akava asia -kampanjasivut kertovat, mistä kampanjassa on kyse ja esittelevät akavalaisia. Mukana Akavan Pop Up -tapahtuman aikataulu ja viikon kysymys.
  • Akava asia on jakamisen arvoinen, käytä tunnisteena #AkavaAsia
Tutustu kampanjasivuihin osoitteessa AkavaAsia.fi


Akava OECD:n tutkimuksesta: Osaamisen heikentyminen voi romahduttaa BKT:n kasvun

Koulutuksen laadun ja siitä huolehtimisen on oltava kasvupolitiikan ytimessä, toteaa Akava OECD:n tutkimuksen perusteella. OECD:n mukaan pysyvästi heikentynyt osaaminen voi vaikuttaa talouskasvuun erittäin merkittävästi, mutta tämä näkyy vasta vuosikymmenten kuluttua.

Akava OECD:n tutkimuksesta: Osaamisen heikentyminen voi romahduttaa BKT:n kasvun

Akava om OECD-rapport: Försvagat kunnande förödande för BNP-tillväxten

Akava on the OECD study: The weakening of skills may crash GDP growth

Osaaminen kirittää talouskasvua

Pisa ja bkt

Satsaus koulutukseen voi tulevaisuudessa sysätä Suomen merkittävään talouskasvuun. Koulutusleikkaukset voivat toimia päinvastoin. Näin voi tulkita OECD:n PISA-testituloksia hyödyntänyttä tutkimusta. Missä luuraa asiantunteva keskustelu koulutusratkaisuista?

Lue Akavalaisen artikkeli: Osaaminen kirittää talouskasvua

Viikon luku: Osaamisen heikentyminen voi hidastaa Suomen talouskasvua 25 prosentilla

Talouskasvun-pienentyminen-vs-pisatulosten-heikentyminen

Nykyisestä bruttokansantuotteestä 25 prosenttia on noin 52 miljardia, 9500 euroa per suomalainen.Kehysriihi

Akava: Hallitus ymmärsi pysäyttää koulutuksen kurittamisen

Akava on tyytyväinen, ettei hallitus enää kohdistanut kehysriihessään lisää leikkauksia koulutukseen ja tutkimukseen. Kertaluontoinen lisäpanostus korkeakouluopetukseen ja tieteen tukemiseen on myönteinen päätös osaamisen turvaamiseksi. Suomen osaamisen ja innovaatioiden perustaa on kuitenkin leikattu edellisen ja nykyisen hallituksen aikana paljon, joten koulutusjärjestelmämme on vaarassa ajautua kestämättömään tilaan.

Lue tiedote: Hallitus ymmärsi pysäyttää koulutuksen kurittamisen

Akava: Hallituksen sote-linjaus on tasapuolinen

Akava pitää hyvänä, että uudistuksessa erotetaan sote-palveluiden järjestäminen ja tuottaminen. Tämä vastaa Akavan tavoitteita. Näin varmistetaan toiminnan tuloksellisuus. Hyvää on myös monituottajamallin ja valinnanvapauden toteuttaminen, mikä edistää asiakastyytyväisyyttä ja palvelujen laatua.

Lue tiedote: Hallituksen sote-linjaus on tasapuolinen Opiskelijajärjestöjen terveiset kehysriiheen: pelastakaa koulutus!

Sitoutumattomat opiskelijajärjestöt toivat kannanotossaan ennen kehysriiheä esiin huolensa suomalaisen koulutuksen tulevaisuudesta. Koulutusta käsittelevä uutisointi on ollut  synkkää luettavaa: Suomen koulutustason nousu on pysähtynyt ja jää muista OECD-maista jälkeen. Suomalaisten nuorten lukutaito on heikentynyt ja kyynisyys koulua kohtaan kasvaa. Opiskelijoiden uupumus ja mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet. Mittavat leikkaukset heittävät synkän varjon koulutusjärjestelmän ylle.

Opiskelijajärjestöjen terveiset kehysriiheen: pelastakaa koulutus!

Studentorganisationernas hälsning till budgetförhandlarna: rädda utbildningen!

Student organisations ask budget negotiators to save our educationAkavalta tasa-arvoisempi malli vauvakulujen tasaamiseksi

Akava esittää kustannustehokasta ja yksinkertaista vaihtoehtoa vauvakulujen tasaamiseksi. Akavan mallissa äitien ja myös isien työnantaja saisi nykyistä paremman korvauksen maksamastaan äitiys- tai isyysvapaan palkasta.
Äitien työnantajille maksettava korvaus ei kavenna naisten ja miesten työllisyysasteen eroja

Lue tiedote: Akavalta tasa-arvoisempi malli vauvakulujen tasaamiseksiakava_koulutus_140x350


Työttömien määrän kasvuvauhti hidastui yhä helmikuussa 2016

Korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömien määrän kasvunopeus on hidastunut. Korkeakoulutettuja työttömiä oli helmikuun lopussa yhteensä 49 287. Lisäystä vuotta aiempaan verrattuna tuli 3 201 henkilöä eli 6,9 prosenttia. Työttömistä alemman korkeakoulututkinnon suorittaneita oli 26 682 ja ylemmän 20 878. Työttömänä oli yhteensä 1 727 tutkija-asteen koulutuksen suorittanutta.

Työttömät koulutusaloittain, yleimmät akavalaisten tutkinnot 201502_201602

Lue lisää: Työttömien määrän kasvuvauhti jatkoi hidastumistaan helmikuussa 2016


Tuumaamossa aiheena kilpailukieltosopimukset

Jaana Meklin

Suomen työmarkkinoilla on yleistynyt käytäntö yhä pidemmistä kilpailukielloista asiantuntijoiden ja esimiesten työsopimuksissa. Työsopimuslain monimutkaiset kilpailukieltopykälät aiheuttavat tulkintaongelmia muun muassa kilpailijan käsitteestä ja painavan syyn olemassaolosta. Nykylain mukaan jopa kuuden kuukauden kilpailukiellon voi sopia ilman korvausta työntekijälle, mikä jo sinällään on epäkohta.

Lue Jaana Meklinin blogi Työpaikan vaihtamisen esteitä poistettavaKoulutuksella kiinni yhteiskuntaan

Sirpa Pietikäinen_rajattu

Pakolaisuuden ei pitäisi määrittää ihmistä, vaan se kertoo ainoastaan, millaisessa tilanteessa ihminen on kyseisellä hetkellä. Koulutus on avain tulijoiden sopeutumisessa uuteen kotimaahansa, kirjoittaa europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen kolumnissaan.

Lue Sirpa Pietikäisen kolumniAkava-päivien teemana osaaminen ja koulutus

Akava-päivät jatkuvat eri puolilla Suomea keväällä 2016. Iltatilaisuudet ovat avoimia ja maksuttomia Akavan liittojen jäsenille.

Seuraavat tilaisuudet:
14.4. Oulussa
10.5. Savonlinnassa

Banneri_Akava_paivat 2016  130  mm x 90 mm (00000002)Akava-päivien aikataulu 2016Akava ry – Korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö
Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki, puh. 020 7489 400